Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til Bringserien 2023/24

Norges Håndballforbund inviterer klubbene til å melde seg på Bringserien 2023/24.

Kvalifiseringsmodell, antall avdelinger, spillemodell og sluttspillmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag. Det vil være seriespill over 4 runder etterfulgt av sluttspill for de best rangerte lagene etter endt seriespill.

Spilledatoer:
Kvalifisering: 9. – 10.9. og 30.9. – 1.10.
Runde 1: 11.11. – 12.11.
Runde 2: 20.1. – 21.1.
Runde 3: 10.2. – 11.2.
Runde 4 (fellesrunde): 8.3 – 10.3.
Nasjonalt sluttspill: 26.4. – 28.4.

 • En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien. Det er en forutsetning for å delta i Bringserien at laget også deltar i regionalt serietilbud i årsklassen der det finnes.

 • Bringserien og Lerøyserien spilles samtidig, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og Lerøyserien samme helg.

 • Kvalifiseringen til Bringserien settes sammen på bakgrunn av seeding og geografi. Rundedatoene er faste og vil ikke bli endret. Det er ingen omberamming av kamper i Bringserien. Dersom ett lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom) så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp.

 • Sammensatte lag kan ikke delta i Bringserien.

 • Kampene i hver avdeling vil bli avviklet som puljespill. Avdelingene spiller sine kamper over 4 runder, hvor den siste runden spilles på samme sted innenfor hver avdeling. Det tilstrebes at alle lag som kvalifiserer seg til Bringserien får ett arrangement hver, og er da selv ansvarlig for å skaffe halltilgjengelighet til arrangementet

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
I begge klasser er det tillatt å bruke inntil 14 spillere i den enkelte kamp. Spilletid i alle kamper er 2 x 25 minutter.

Jenter 16 spiller med ballstørrelse 2, Gutter 16 med ballstørrelse 2.

Kampdager
Kampdager er primært søndager, bortsett fra i kvalifiseringene, siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også lørdag vil bli benyttet.
I seriespillet vil alle kamper i puljen spilles samme dag. Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i NHFs serier.

Økonomi:

 • Påmeldingsavgiften til Bringserien er kr. 3.750,- og blir fakturert klubb etter at laget har kvalifisert seg. Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i Bringserien faktureres med kr. 1000,-.

 • Lag som trekker seg fra Bringserien før publisert kvalifiseringsoppsett blir ilagt ett gebyr på kr 3.000,-.

 • Lag som trekker seg fra Bringserien etter publisert kvalifiseringsoppsett blir ilagt ett gebyr på inntil kr 15.000,-. I tillegg må laget være med på utgiftsfordelingen. Lag som trekker seg vil ikke få godkjent sine reise- eller dommerutgifter i utgiftsfordelingen.

 • Lag som ikke møter til kamp: kr 5.000,-. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved trukket lag.

 • Dersom ett lag fullfører en kvalifiseringsrunde eller seriespillet, og trekker seg før neste spillerunde, kan ledig plass tilbys best rangerte lag som ikke kvalifiserte seg videre. Eventuell trekking av lag etter at oppsettet er publisert, kan medføre endringer i puljesammensetningen.

 • Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling for hvert kjønn, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det vil være felles fordeling mellom alle deltakende lag. Halleie i fellesrunden og sluttspillet er med i utgiftsfordelingen.

 • Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.
  I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen.

 • For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen. Tog, buss eller taxi på spillstedet er ikke godkjente utgifter.

Påmelding gjøres fra 1. april via TurneringsAdmin (TA) (krever innlogging).

Lagleder, kampansvarlig lag og kampansvarlig klubb kan melde på lag i TA.

Brukerveiledning TurneringsAdmin (TA) 

Påmeldingsfrist er 1. mai 2023.

NB: All korrespondanse i forbindelse med Bringserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. Bringserien 2023-24 administreres av NHF Region Øst og all henvendelse vedrørende Bringserien skal skje dit.