Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bringserien. Illustrasjonsfoto
Bringserien. Illustrasjonsfoto

Bringserien 2018-19

Norges Håndballforbund har gleden av å invitere til Bringserien for sesongen 2018-19 for Jenter/Gutter 16

 (spillere født i 2002 eller senere).

Nytt for sesongen er at Bringserien spilles som nasjonal serie hele sesongen.

Bringserien Jenter 16 vil arrangeres med 60 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 15 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 5 runder og de 3 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

Bringserien Gutter 16 vil arrangeres med 36 deltakende lag som fordeles i 3 avdelinger med 12 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de 4 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien. 
Det er en forutsetning for å delta i Bringserien at laget også deltar i regionalt serietilbud i årsklassen der det finnes. 

♦ Bringserien og LERØYserien spilles parallelt, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og LERØYserien samme helg.
♦ Avdelingene i Bringserien settes sammen på bakgrunn av seeding og geografi.

Datoer: 
Nasjonal kvalifisering for jenter og gutter: 8. – 9. september 2018
Evt ekstrakvalifisering: Regional/Interregional kvalifisering for jenter og gutter: 6. – 7. oktober 2018 
Runde 1 for jenter og gutter: 10. – 11. november 2018 
Runde 2 for jenter og gutter: 8. – 9. desember 2018 
Runde 3 for jenter: 12. – 13. januar 2019 
Runde 3 for gutter og runde 4 for jenter: 2. – 3. februar 2019 
Runde 4 for gutter og runde 5 for jenter (fellesrunde): 1. – 3. mars 2019 
Nasjonalt sluttspill: 5. – 7. april 2019

♦ Sammensatte lag kan ikke kvalifisere seg til Bringserien.
♦ Påmeldingsavgiften til Bringserien er kr 2.500,- og blir fakturert klubb etter at laget har kvalifisert seg. 
♦ Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i Bringserien faktureres med kr 1000,-. 

o Lag som trekker seg fra Bringserien før publisert oppsett blir ilagt ett gebyr på kr 3.000,-.
o Lag som trekker seg fra Bringserien etter publisert oppsett blir ilagt ett gebyr på kr 7.500,-.
I tillegg må laget være med på utgiftsfordelingen.
o Lag som ikke møter til kamp: kr 5.000,-. 

♦ Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling for hvert kjønn.

Kampene i hver avdeling vil bli avviklet som puljespill.
Avdelingene spiller sine kamper over i 4 runder for gutter og 5 runder for jenter, hvor den siste runden spilles på samme sted innenfor hver avdeling. Klubbene kan søke om arrangement i runde 1 – 3 for gutter og 1 – 4 for jenter. NHF tildeler arrangement basert på mottatte søknader og reisevei.


Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
I begge klasser er det tillatt å bruke inntil 14 spillere i den enkelte kamp.
Spilletid i alle kamper er 2 x 25 minutter.
Jenter 16 spiller med ballstørrelse 2, Gutter 16 med ballstørrelse 2.

Kampdager
Kampdager er lørdager og søndager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også fredag kan bli benyttet ved behov.
Det skal spilles to kamper på lørdag og en kamp på søndag (4-lagspuljer).
I trelagspuljer spilles alle kamper samme dag - enten lørdag eller søndag.
Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper.

Økonomi:
I seriespillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg.
• (Jfr Kamp og konkurransereglementet § 53.7.2.1).
I det nasjonale sluttspillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom de deltagende lagene.
Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.
I de tilfelle hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen.

For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Påmelding gjøres fra 1. april - 1. mai via
Turneringsadmin   

NB: All korrespondanse i forbindelse med Bringserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. Bringserien 2018-19 administreres av NHF Region Øst og all henvendelse vedrørende Bringserien skal skje dit.

Les mer om Bringserien på Bringseriesidene