Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fagplaner

Dommer-Norge på de to øverste nivåene er inndelt i seks utviklingsgrupper.
Gruppene jobber med de formål og retningslinjer som er nedfelt i NHF sine strategiplaner, både på den formelle utdanningen og kompetanseheving innenfor ulike områder av dommergjerningen.

Fagplanene er et levende dokument og kan endres fra år til år.

• Formålet som er gruppens nivå og mål for sesongen.
• Hva kreves av formell utdanning
• Krav til funksjon på dette nivået
• Annen kompetanse / utviklingstiltak
• Fokus på; parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver
• Praksis, kamperfaring og treningsøvelser, utvikle spisskompetanse

Hvert trinn har definert sine områder, med dommer i fokus i tett samarbeid med sin dommerutvikler.

Samlinger, SKYPE-møter og bruk av videoverktøyet XPS gir dommer gode muligheter til å komme seg videre i sin karriere.

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Internasjonal dommergruppe sesongen 18 / 19

Formål
Norske dommere skal være representert i alle seniormesterskap, NHF skal jobbe mot å ha 3 IHF- og 3 EHF par som brukes aktivt av EHF/IHF.
Preparere dommere gjennom EHF kandidat program og via EHF talentprosjekt YRP, slik at vi til enhver tid har nye par klare for en internasjonal karriere.

Nivå
NM senior – Elite Kvinner – Elite Menn – E-cup – EURO – VM – OL

Formell utdanning 

• Godkjent NHF dommerkurs trinn 3
• EHF dommere - autorisert med bestått EHF Kandidat kurs
• IHF dommere - autorisert med bestått IHF GRTP kurs (Global Referee Training Program)

Krav

• Bestått utdanning til det gitte nivået
• Fullført Trainee
• Fullført prosjekt Elite
• Godkjent BIP- og regeltest
• Tilrettelagt for reiser og mesterskap i minimum 20 dager

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• 2 nasjonale samlinger pr sesong
• Fagsamlinger i forbindelse med mesterskap
• Møte med Elite trenere og spillere
• Egne dommerutviklere for gruppen
• Delta aktivt på ulike læringsplattformer
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver (norsk og engelsk)
• God fysisk form – bestå EHF / IHF krav til BIP test
• Levere treningsdagbok hver måned
• Fylle egen prestasjonsskjema etter hver kamp

Fokusområder

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse for dette nivået og nivået over, innenfor;

• Kampledelse
• Kommunikasjon
• Personlighet
• Konflikthåndtering
• Spillets ulike utfordringer, og trender som kan være ex forholdet rundt linjespiller og forsvarsspiller – duellspillet – overtallsspill – passivt spill
• Kultur / tradisjoner / etikk

Regi
Norges Håndballforbund
EHF og IHF for nominasjoner til E-cup og mesterskap

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Dommergruppe Elite Kvinner sesongen 18 / 19

Formål
Våre dommere skal ha et høyt nasjonalt nivå, og skal kunne dømme Elite Kvinner på en utmerket måte. Dette gjennom å ha god regelkunnskap, god fysisk form og håndballforståelse. Gjennom dette skal man kunne stille med ressurser til NM-finaler, sluttspill K00 og være forberedt med minimum 1 par for opprykk til Elite Herrer

Nivå
NM senior – Elite Kvinner – M01 – K01 – sluttspill aldersbestemte serier

Formell utdanning

• Godkjent autorisering som forbundsdommer (dommer 3)

Krav

• Bestått utdanning til det gitte nivået (prestasjoner regionalt eller dommer 3)
• Godkjent BIP- og regeltest
• Tilrettelagt for reiser til kamper nasjonalt

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• 2 nasjonale samlinger pr sesong (Skjærgårdslekene og fellessamling i januar)
• 4 observasjoner gjennom sesong (i hall og XPS/Handballtv
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver
• God fysisk form – bestå BIP test (gjort i høst og på samling i januar)
• Levere treningsdagbok hver måned
• Fylle egen prestasjonsskjema etter hver kamp (oppfordret til å bruke dette selv)
• Samtale med gruppeleder/medlem før jul og etter sesong

Fokusområder 

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver

Praksis 
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse for dette nivået og for noen jobbe mot nivået over, innenfor;

• Kampledelse og kommunikasjon
• Personlighet
• Konflikthåndtering
• Spillets ulike utfordringer og trender som kan være ex forholdet rundt linjespiller og forsvarsspiller – duellspillet – overtallsspill – passivt spill

Regi
Norges Håndballforbund

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper 18 / 19

Utviklingsgruppe: Elite Menn

Formål
Tilrettelegge for nasjonal og internasjonal dommerkarriere. Utvikle dommere som behersker kamper på det øverste nasjonale nivå for Menn. Kandidaturer til EHF kandidat kurs.

Nivå
Elite Menn – Elite Kvinner – NM senior

Formell utdanning

• Godkjent dommerkurs trinn 3.

Krav

• Godkjent BIP test og regeltest
• Fullført Trainee
• Møteplikt på samlinger

Annen kompetanse
Utviklingstiltak;

• 2/3 samlinger pr. sesong
• 1/2 treningsturneringer pr. sesong
• Møte med Elite trenere og spillere
• Egne dommerutviklere for gruppen
• Delta aktiv på ulike læringsplattformer
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver
• God fysisk form
• Levere aktivitetslogg hver måned.
• Fylle ut prestasjonsskjema etter hver kamp

Fokusområder
Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse for dette nivået og nivået over, innenfor;

• Kampledelse
• Kamptilbud
• Kommunikasjon
• Personlighet
• Spillets ulike utfordringer, som forholdet rundt linjespiller og forsvarsspiller – duellspill – overtallsspill – passivt spill
• Regelens bokstav – intensjon – praksis
• Sosiale egenskaper – bygge relasjoner – samarbeidsevner – holdninger.

Regi
Norges Håndballforbund
EHF og IHF for nominasjoner til E-cup og mesterskap

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Dommergruppe Prosjekt Elite sesongen 18 / 19

Formål
Utvikle dommere som behersker meget godt kamper på de øverste nasjonale nivåene. Gjennom et utviklingsløp over flere sesonger forberede dommerpar til nasjonalt toppnivå og kandidater til internasjonal dommergruppe. Tilrettelegge for deltagelse i EHF Young Referee Project.

Nivå

• Lerøy - NM junior - NM senior - 1. divisjon - Elite Kvinner - Elite Menn

Formell utdanning

• Godkjent dommerkurs trinn 3

Krav

• Fullført Trainee
• Godkjent BIP test og regeltest (på norsk og engelsk)
• Inngå utviklingskontrakt
• Beherske engelsk skriftlig / muntlig

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• 4/5 samlinger pr sesong
• Møte med Elite trenere og spillere
• Egne dommerutviklere for gruppen
• Delta aktivt på ulike læringsplattformer
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver
• God fysisk form – bestå gruppens krav til BIP test
• Levere aktivitetslogg hver måned
• Fylle egen prestasjonsskjema etter hver kamp

Fokusområder

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse innenfor;

• Kampledelse
• Kommunikasjon
• Personlighet
• Spillets ulike utfordringer, som forholdet rundt linjespiller og forsvarsspiller – duellspillet – overtallsspill – passivt spill
• Reglens bokstav – intensjon - praksis
• Sosiale egenskaper – bygge relasjoner – samarbeidsevner – holdninger

Regi
Norges Håndballforbund

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Dommergruppe Prosjekt Rekrutt sesongen 18 / 19

Formål
Utvikle dommere som behersker meget godt kamper på de øverste nasjonale nivåene. Gjennom et utviklingsløp over flere sesonger forberede dommerpar til nasjonalt toppnivå og kandidater til internasjonal dommergruppe.

Nivå

• Lerøy - NM junior - NM senior - 1. divisjon - Elite Kvinner - Elite Menn

Formell utdanning

• Godkjent dommerkurs trinn 3

Krav

• Fullført Trainee
• Godkjent BIP test og regeltest (på norsk og engelsk)
• Inngå utviklingskontrakt
• Beherske engelsk skriftlig / muntlig

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• 3/4 samlinger pr sesong
• Møte med Elite trenere og spillere
• Egne dommerutviklere for gruppen
• Delta aktivt på ulike læringsplattformer
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver
• God fysisk form – bestå gruppens krav til BIP test
• Levere aktivitetslogg hver måned
• Fylle egen prestasjonsskjema etter hver kamp

Fokusområder

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse innenfor;

• Kampledelse
• Kommunikasjon
• Personlighet
• Spillets ulike utfordringer, som forholdet rundt linjespiller og forsvarsspiller – duellspillet – overtallsspill – passivt spill
• Reglens bokstav – intensjon - praksis
• Sosiale egenskaper – bygge relasjoner – samarbeidsevner – holdninger

Regi
Norges Håndballforbund

NHF Fagplan dommerutviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Dommergruppe Trainee sesongen 18 / 19

Formål
Utvikle regionale dommere gjennom Trainee programmet og forberede dommerne til kamper på nivå 2, NM junior, Yngre sluttspill / mesterskap. Kandidater til EHF YP. Dette gjennom å ha god regelkunnskap, struktur på og utenfor banen, god fysisk form og håndballforståelse.

Nivå
NM junior – M/K 2 - K01 – øverste regionale serier – Bring – LERØY- NHF Yngre sluttspill

Formell utdanning

• Godkjent Dommer 3

Krav

• Forbundsdommer (2. divisjon)
• Godkjent BIP- og regeltest
• Gjennomført utviklingssamtale (regionalt/sentralt)

Annen kompetanse

Utviklingstiltak; 

• 3 nasjonale samlinger pr sesong (Skjærgårdslekene og fellessamling i november og Bylagsturneringen)
• 2 observasjoner pr oppsett regionalt / sentralt (i hall og XPS/Handballtv
• Bruk av XPS
• Bestå månedlige teoriprøver
• God fysisk form – bestå BIP test etter gjeldene retningslinjer
• Levere treningsdagbok hver måned
• Fylle eget prestasjonsskjema etter hver kamp (oppfordret til å bruke dette selv)
• Samtale med gruppeledere pr samling
• Regelforståelse – regelkunnskap - intensjonen med regelverket.
• «DE FIRE PUNKTER» Tegn og tydelighet, Prog, Salg, ledelse
• Holdninger

Fokusområder

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver i samarbeid med parets dommerutvikler.

Praksis 
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle spisskompetanse til kommende nivå innenfor følgende områder;

• Kampledelse
• Kommunikasjon
• Personlighet
• Konflikthåndtering

Regi
Norges Håndballforbund

NHF Fagplan dommer utviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Regional Utviklingsgruppe 1

Formål
Utvikle regionale dommere gjennom å forberede dommerne til kamper på nivå 3, LERØY, Bring. Dette ved å ha god regelkunnskap, god fysisk form, håndballforståelse, gode holdninger og motivasjon for en dommerkarriere.

Nivå
LERØY, Bring, 3. divisjon og øvre regionale serier.

Formell utdanning 

• Godkjent Dommerkurs Trinn 2

Krav

• Bestått utdanning til det gitte nivået (prestasjoner regionalt eller dommer 2)
• Godkjent BIP- og regeltest
• Fast makker
• Påbegynne Dommerkurs Trinn 3
• Tildelt egen dommerutvikler av region

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• Minimum 3 regionale samlinger pr sesong
• 10-12 observasjoner sesong (utenom samlinger)
• Bestå månedlige teoriprøver (elektronisk)
• God fysisk form – bestå BIP etter gjeldene retningslinjer.
• Levere treningsdagbok hver måned
• Fylle eget prestasjonsskjema etter hver kamp
• Samtale (medarbeidersamtale) med gruppeledere pr samling
• NHFs verdigrunnlag og Fair Play

Fokusområder

• Parets utviklingsplaner med delmål og arbeidsoppgaver
• Kampleder
• Hva vil det si å være kampleder på NHF nivå
• Forventninger / krav
• Evne til å ta avgjørelse – bruk av fordel – forseelsens rekkefølge
• Hvordan selge sine avgjørelser og hvordan bruke ulike hjelpemidler når spillet går raskere?

Kommunikasjon

• Non verbal og verbal
• Tegn og signaler

Regelverket

• Regelkunnskap / anvendelse i 18 årsklassen / senior nivå

Samarbeid

• Samarbeidet i paret krever flere løsninger

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle parets arbeidsoppgaver og fokus på følgende elementer;

• Bruk av målfelt forsvar
• Bruk av målfelt angrep
• 7m-kast kontra frikast / fordel
• Kampen mellom linjespiller og forsvarspiller
• Samarbeid, bevegelse, posisjon
• Evnen til å lese spillet / fordel
• Evne til å holde linjen, like situasjoner, likt bedømt på begge sider
• Ledelse av kampen
• Progressiv bestrafning
• Ansvar for egen utvikling
• Kommunikasjon

Regi
Norges Håndballforbund

NHF Fagplan dommer utviklingsgrupper

Utviklingsgruppe: Regional Utviklingsgruppe 2

Formål
Utvikle regionale dommere gjennom å forberede dommerne til kamper på øverste regionale serier og Bring.

Dette ved å øke regelkunnskapen, bedre den fysiske formen, utøve gode holdninger og tilpasset kamptilbud for motivasjon til en dommerkarriere.

Nivå
Bring og øvre regionale serier.

Formell utdanning 

• Godkjent Dommerkurs Trinn 1

Krav

• Bestått utdanning til det gitte nivået
• Trene for godkjent BIP- og regeltest
• Fast makker
• Påbegynne Dommerkurs Trinn 2

Annen kompetanse

Utviklingstiltak

• Minimum 3 regionale samlinger pr sesong
• Tildelt egen dommerutvikler
• 10-12 observasjoner pr sesong (utenom samlinger)
• Bestå månedlige teoriprøver (elektronisk)
• God fysisk form
• Fylle eget prestasjonsskjema etter hver kamp
• Samtale (medarbeidersamtale) med gruppeledere pr samling

Fokusområder
Ledelse/salg

• Hvordan styre kamp gjennom opptreden
• Bruk av fordel
• Tegn/signaler
• Orden
• Rekkefølgen på hendelser (1. og 2. situasjon)

Fair Play – NHF sine verdier

• NHF verdigrunnlag og dommergjerningen

Dommerutvikler

• Samspillet mellom dommerutvikler og dommerparet – hvem har ansvaret for hva / hvem gjør hva / kommunikasjonsform / oppfølging.

Regelverket

• Regelkunnskap

Samarbeid

• Bevegelse
• Posisjon
• Hvem gjør hva når
• Inndeling av arbeidsområder
• Sosiale egenskaper
• NHF verdigrunnlag og Fair Play
• Sosiale medier

Praksis
Gjennom kamperfaring og treningsøvelser utvikle parets arbeidsoppgaver og fokus på følgende elementer;

• Utvikle økt kompetanse på bruk av ledelse av kamp, fordel, og samarbeid.
• Øke kompetanse på regelkunnskap/regelanvendelse og fysisk form.

Regi
Norges Håndballforbund