Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spillesystem begge kjønn

4. Spillesystem

4.1.   Kvinner senior 4. og 5. divisjon

Det spilles om regionmesterskap i begge seniorklassene. 
Lagene vil bli innplassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultater.
Nye lag vil starte i laveste divisjon (for tiden 5. divisjon).

4.1.1.    

De to til fem dårligst plasserte lagene i 4. divisjon rykker ned til 5.divisjon. Antallet avhenger av antallet lag fra Region Innlandet som rykker ned fra 3. divisjon.

4.1.2.    
To lag rykker opp fra 5. divisjon.
Dersom det er to avdelinger i 5. divisjon, rykker det best plasserte laget med opprykksrett i hver avdeling opp til 4.divisjon. 
Dersom 5. divisjon består av en avdeling, rykker de to best plasserte lagene med opprykksrett opp til 4. divisjon.

4.1.3.    
De to best plasserte lagene i 4. divisjon med opprykksrett rykker opp til 3.divisjon.

4.1.4.    
Opprykksrett begrenses til lag nr 3 når divisjonen består av 7-9 lag.
Opprykksrett begrenses til lag nr 4 når divisjonen består av 10-12 lag.

4.1.5.    
Det kan spilles to seniorkamper samme dag, med en times mellomrom.

4.2.   Menn senior 4. divisjon

Det spilles om regionmesterskap 4. divisjon menn. 
Lagene vil bli innplassert i riktig divisjon med bakgrunn i forrige sesongs sluttresultater.
Nye lag starter i 4. divisjon.

Dersom serien består av en avdeling rykker de to best plasserte lagene med opprykksrett opp til 3. divisjon.
Dersom det er to avdelinger spiller de to beste i hver avdeling med opprykksrett et sluttspill om å bli Regionsmester.
De to beste i dette sluttspillet rykker opp til 3. divisjon.

4.2.1.    
Opprykksrett begrenses til lag nr. 3 når divisjonen består av 7-9 lag.
Opprykksrett begrenses til lag nr. 4 når divisjonen består av 10-12 lag.
Det kan spilles to seniorkamper samme dag, med en times mellomrom.

4.3.   Veteran G35+ og J35+

Spillere som er fylt 35 år og eldre inviteres til to turneringer.
Turnering avvikles 10. - 11. oktober og 6. - 7. februar 2016.
Det kåres Regionmester i Veteranklassen

Avviklingsform avhenger av antall påmeldte lag.

4.4.   Serie for utviklingshemmede.

Håndball for utviklingshemmede betegnes HU.
Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser. Det spilles turneringsspill med to kamper pr. lag pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene.  Antall turneringer (dager) er seks.

Vinneren av serien kåres til Regionmester. 

4.5.   Klasse 18 år, jenter og gutter
Det spilles serie, med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

4.5.1.    
Det spilles ikke sluttspill når det er åtte lag eller færre.  Vinner av serien kåres til Regionmester.

Hvis klassen består av en avdeling med 9-12 lag spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.  Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

4.5.2.  
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.  Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

4.6.   Jenter 16 år
Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 
A-klassen spiller kvalifisering til 1. og 2. divisjon.
Kvalifiseringen til A-klassens 1. og 2. divisjon finner sted i tidsrommet 22. august. - 20. september. 
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016.

Alle lag som kvalifiserer seg til den regionale 1. divisjon er automatisk påmeldt til kvalifiseringen for den nasjonale serien for J16, Bringserien. Lag som ikke ønsker å delta i Bringserien må skriftlig melde fra om  dette innen 1. oktober. Region Innlandet har tre plasser i Bringserien. Kvalifiseringen til Bringserien avsluttes etter halvspilt regional J16A-1. divisjon som er ferdigspilt innen 6. desember 2015.

4.6.1.1.  Spilleberettigelse under kvalifisering

Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen til 1. divisjon.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller 1.divisjon, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i 2. divisjon.

4.6.1.2.  Sammensatte lag i 1. og 2.divisjon

Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i 1. divisjon.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i 2.divisjon.Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i J16A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

4.6.2. Jenter 16 1. divisjon

Jenter 16 – 1. divisjon består av 10 lag.

Regionsserien for J16A, 1. divisjon, er i inneværende sesong kvalifisering til Bringserien J16. Kvalifiseringen avsluttes etter halvspilt serie, den 6. desember.

I J16 1. divisjon er det et lag som ikke deltar i dette kvalifiseringsspillet. 
Dette er

  • Otta

Ved halvspilt Regionsserie vil Otta bli tatt ut av tabellen, og en ny tabell settes opp mellom de gjenstående ni (9) lagene som har deltatt i kvalifiseringen til Bringserien.

4.6.2.1.  Spilleberettigelse i 1. divisjon

I  1.divisjon kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i 2. divisjon eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i 1. divisjon, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i 1.divisjon.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i 1. divisjon.
Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til 1.divisjon og i sluttspillkamper.

 

4.6.2.2.  Trekking av lag fra 1. divisjon.

Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra 1. divisjon, tilbys laget plass i B-klassen.

4.6.2.3.   Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 - 1.divisjon

Serien avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016, der de fire beste i 1. divisjon deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

4.6.3.     Jenter 16 - 2. divisjon

Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til 1. divisjon.
Det etableres det antallet avdelinger i 2. divisjon som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

4.6.3.1.   Spilleberettigelse

I 2.divisjon og jenter 16B, kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.


4.6.3.2.  Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 2.divisjon

Serien avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016. 
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester 2. divisjon.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

4.6.4.     Jenter 16B

Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

4.6.4.1.           Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 B

Serien avsluttes med sluttspill 8.-10. april 2016. 
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16B.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.


4.7.   
Gutter 16 år
Regionsserien for G16 er i inneværende sesong kvalifisering til Bringserien G16.Kvalifiseringen avsluttes etter halvspilt serie, den 6. desember.

I G16.-klassen er det tre lag som ikke deltar i dette kvalifiseringsspillet. Dette er

  • Storhamar 2/Vang,
  • Vang Storhamar 3 og
  • Kongsvinger/Skarne/Grue.

Ved halvspilt Regionsserie vil disse tre lagene bli tatt ut av tabellen, og en ny tabell settes opp mellom de gjenstående ni (9) lagene som har deltatt i kvalifiseringen til Bringserien.

4.8.   Jenter 14 år

Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.

Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 
A-klassen spiller kvalifisering til 1. og 2. divisjon.
Kvalifiseringen til A-klassens 1. og 2. divisjon finner sted i tidsrommet 22. august. - 19. september. 
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016.

4.8.1.1. Spilleberettigelse under kvalifisering

Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen til 1. divisjon.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller 1.divisjon, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i 2. divisjon.

4.8.1.2.  Sammensatte lag i 1. og 2.divisjon

Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i 1. divisjon.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i 2.divisjon.Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i J16A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

4.8.2.  Jenter 14 1. divisjon

Jenter 14 – 1. divisjon består av inntil 12 lag.
Serien avsluttes med sluttspill for de fire beste lagene 8.-10. april 2016

4.8.2.1.   Spilleberettigelse i 1. divisjon

I  1.divisjon kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i 2. divisjon eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i 1. divisjon, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i 1.divisjon.
Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i 1. divisjon.
Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til 1.divisjon og i sluttspillkamper.

 

4.8.2.2.   Trekking av lag fra 1. divisjon.

Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra 1. divisjon, tilbys laget plass i B-klassen.

4.8.2.3.   Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 - 1.divisjon

Serien avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016, der de fire beste i 1. divisjon deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

4.8.3.     Jenter 14 - 2. divisjon

Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til 1. divisjon.
Det etableres det antallet avdelinger i 2. divisjon som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

4.8.3.1.  Spilleberettigelse

I 2.divisjon og jenter 14B, kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

 

4.8.3.2. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 2.divisjon

Serien avsluttes med sluttspill 8. - 10. april 2016. 
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester 2. divisjon.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

4.8.4. Jenter 14B

Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

4.8.4.1. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 B

Serien avsluttes med sluttspill 8.-10. april 2016. 
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14B.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.9.   Gutter 14 år

Lagene spiller en kvalifiserings serie fra seriestart til ca. 15.desember som vil bestå av det antallet avdelinger som antallet påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny inndeling etter kvalifiseringsserien – de 4 beste fra hver avdeling danner ny G14 1.divisjon og øvrige lag danner G14 2.divisjon.

4.9.1. Gutter 14 1.divisjon

De 4 beste lagene fra hver avdeling danner ny G14 1.divisjon. 
Det spilles enkel serie fra 17.januar. 
Serien avsluttes med sluttspill for de fire beste lagene 8.-10. april 2016.  Vinneren av sluttspill G14 1.divisjon kåres til Regionmester.

4.9.2. Gutter 14 2.divisjon

Lagene som ender nr 5 og nedover i hver avdeling spiller G14 2.divisjon. 
Det spilles enkel serie fra 17.januar.
Serien avsluttes med sluttspill for de fire beste lagene 8.-10. april 2016 og vinneren kåres til Seriemester G14 2.divisjon.

4.10.   Klasse 12 år – jenter og gutter

Det meldes på til seriespill. Geografisk oppsatte avdelinger. Vinnerne av hver avdeling kåres til Seriemester.
For gutteklassen avgjøres avviklingsformen når påmeldingen foreligger.  
Seriene avsluttes med sluttspill 2.-3. april 2016. 
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

4.10.1 Serieavslutning/sluttspill 12 år
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av 2 avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av 3 avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.