Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona og seriespillet vårt

Vi opplever i disse dager et stort trykk på endringer i kampene våre, både for de yngste og for ungdommene.

Dette stammer for en stor del fra lokale smitteutbrudd i regionen vår og det må vi dessverre regne med gjennom vinteren. Vi vil imidlertid presisere et par ting rundt smittevern og reglement.

Dagens presisering fra Regjeringen tilsier ingen innstraming for barne og ungdomsidretten, heller ingen endring i forhold til offentlige arrangementer. Det presiserer imidlertid at det kan være lokale forordninger som gjør at det er begresninger. Dette er det vi nå opplever blant annet på Gjøvik. 

Det er viktig at vi alltid forholder oss til den som er ansvarlig for hva et lag, en klubb eller en kommune skal gjøre. Er det ikke spesielle restriksjoner for din kommune er det protokollen for barne og ungdomshåndballen som gjelder. For arrangement er det veileder for arrangement som skal følges.

I kommunen er det kommunelegen som er øverste myndighet. Denne vil sammen med kommunens øvrige kriseledelse fatte vedtak om det er nødvendig å redusere aktiviteten i håndballen - og ellers i samfunnet, og evt. for hvor lang tid dette gjelder.

Klubben må rette seg etter disse bestemmelsene. Det er viktig at klubben tar ansvar for å informere lagene sine så de føler seg trygge på at den informasjonen de skal gi videre er riktig. Det enkelte lag forholder seg altså til klubben, og det er klubben som henvender seg til kommuneoverlegen.

Vi i håndballregionen ønsker også å være behjelpelige, men vi ønsker primært at det er klubbene som henvender seg til oss. Dette for at dere gjennom klubbleddet best sikrer at alle får samme informasjon. 

Kanskje er det en ide for dere som er klubbledere å samle deres lagledere til et infomøte, det kan dere f.eks. gjøre på teams eller en annen platform for videomøte. Da får alle samme informasjon.

Informasjon er viktig i disse dager - det er gjennom god og tydelig informasjon vi skaper trygghet. For at vi skal kunne gjennomføre mest mulig av håndballkampene er dette viktig. Vi opplever nå at foreldre kontakter oss for å få råd fordi de er engstelige og at kamper utsettes og avlyses fordi foreldre og lagledere er redde. 

Vi tar følelsen dere sitter med på sterkeste alvor, men så lenge smittevernreglene følges og kommunelegen ikke har gjort lokale restriksjoner kan vi spille håndball. 

I våre informasjonsmøter om håndball og korona er det det aller viktigste budskapet smitteverntriangelet.

  • Om du er syk – hold deg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene praktiseres på trening og på kamp.
  • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp.

Les også gjerne vår artikkel om Håndballarrangement og korona fra 21. oktober.

Her finner du info om hvordan den enkelte hall forholder seg til korona.