Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Isbjørnserien

Kampoppsettet for 9.-10. mars er publisert! Her finner du info om puljeoppsett, dommerbetalinger, regler og arrangementstips til Isbjørnarrangementene.

Litt info om Isbjørnserien:

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).

Isbjørnserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger. 
Hovedregelen er 3 kampdager pr kampdag, men unntak kan forekomme.

Det innføres muligheter for aldersdispensasjon i 7-9 årsklassen. 
Det kan gis aldersdispensasjon for inntil 2 spillere pr lag pr kamp, men kun 1 aldersdispensasjonsspiller på banen av gangen.
Inntil 2 jenter kan delta på guttelag pr kamp.

Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr kamp.

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag. 

Det tillates ikke antilag. 

Her er en oversikt over hvilke helger det spilles Isbjørnserie:
Klikk på dato for å se hvem som er arrangementsansvarlig (første lag i hver årsklasse har ansvar for gjennomføringen av arrangementet) og hvor lagene spiller (denne funkjsonen opprettes når puljeoppsettet er klart): 

24.-25. november Isbjørnserien 7 år 1. runde
15.-16. desember Isbjørnserien 7 år 2. runde
12.-13. januar  Isbjørnserien 7 år 3. runde
2.– 3. februar Isbjørnserien 7 år 4. runde
9.-10. mars Isbjørnserien 7 år 5. runde
30.– 31. mars Isbjørnserien 7 år 6. runde
   
3.-4. november Isbjørnserien 8-9 år 1. runde
24.-25. november Isbjørnserien 8-9 år 2. runde
15.-16. desember Isbjørnserien 8-9 år 3. runde
12.-13. januar  Isbjørnserien 8-9 år 4. runde
2.– 3. februar Isbjørnserien 8-9 år 5. runde
9.-10. mars Isbjørnserien 8-9 år 6. runde
30.– 31. mars Isbjørnserien 8-9 år 7. runde


Kampoppsettet offentliggjøres senest to uker før kampene avvikles. 

Søk opp kampene for ditt lag i Klubbdagboka på web eller i appen.

Appen er tilgjengelig både i Appstore og i Googleplay.

Dommere

Det er arrangøren sitt ansvar å sette opp dommere til kampene. Hvis arrangøren er i manko på dommere, kan naboklubber kontaktes.

Når dommeren er ferdig med sine kamper, skal skjema for dommerregning fylles ut, og arrangør og dommer blir enige om betaling, kontat i hallen eller overførsel til bankkonto. 

16.1 Utgiftsdekning til dommere

Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:(Satsene ble vedtatt av Regionstyret mars 2018)

  • 6-9 år anbefalt            kr 100,-

 

Sunn Idrettshall er et konsept for kiosker i alle haller.

Les mer om dette her.

Kontakt gjerne vår barnehåndballansvarlige - Guro Renolen Brandtzæg om du lurer på noe rundt de yngste håndballspillerne.

Husk at du som er lagleder, må ha lagt inn e-postadresse for å få endringsmeldinger!
Ta kontakt med audelin.thorstad@handball.no, om du lurer på hvordan du gjøre dette!

Lurer du på noe kan du også kontakte oss på telefon: 480 95 500

Spilleregler for 4'er håndball
Spillerliste for Isbjørnhåndballen
4'er håndballbrosjyre 
Arrangementstips

Ballstørrelser:

Gutter 9 00*) (42-45cm) Jenter 9 00*) (42-45cm)
Gutter 8 00 " Jenter 8 00 "
Gutter 7 Mykball 00*) " Jenter 7 Mykball 00*) "
Gutter 6 Mykball 00*) " Jenter 6 Mykball 00*) "

Endringer som er gjort i forhold til tidligere er markert med *). 
I klassene G/J 6 og 7 år gjelder mykball.

Kommentar til håndballen: Det er veldig mange som pumper håndballen sin alt for hard. En "perfekt" pumpet ball kan trykkes ned 1,5 cm. Da har den nok luft i seg.