Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter
Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2021-22

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2021-22.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Her finner du reglementet som pdf-fil, om du ønsker å lese elller skrive ut reglementet som helhet.

1.1 Påmeldingsfrister

Aktivitetsserien 11 og 12 år 01.05.2021
Regionserien alle klasser
Intersport 4’erhåndball 6, 7 og 8 år 26.09.2021
Aktivitetsserien 9 og 10 år
Isbjørnkøppen 6-8 år, høst
Isbjørnkøppen 6-8 år, vår 06.03.2022
Beach-serien 01.05.2022
RM Beach-håndball 15.05.2022
Påmelding til alle seriene skjer elektronisk i TA (Turneringsadministrasjon)


1.2 Viktige datoer, Regionsserien

13. mai: høringsfrist, puljeoppsett
30. juni - 10. august: Terminlisteforslag, frist for innspill
10. august: Frist for trekking av lag, se kapittel 10

Gangen i terminlistearbeidet:
Påmelding, puljer ut på høring, terminlisteforslag med muligheter for innspill og flytting uten gebyr, endelig terminliste blir så klar etter 10. august.

1.3 Seriestart og serieavslutning

Seriestart

Regionserien alle klasser Tidligst 04.09.21
Aktivitetsserien 11 og 12 år Tidligst 03.10.21
Intersport 4’erhåndball 6, 7 og 8 år Etter høstferien
Aktivitetsserien 9 og 10 år


Sluttspill og serieavslutning
For J/G Junior-16-14 arrangeres sluttspill 25. - 27. mars 2022.

Vi vil også være til stede på premieutdeling siste kamphelg for TH-lagene våre.

For barnehåndballen er det mer opp til klubbene, men vi håper at arrangør og klubb har ekstra fokus på avslutningshelg også for barnehåndballen – vi ønsker oss festivitas til medaljeutdelingen!

1.4 Skoleferier

Høstferie i Innlandet er i uke 41 i 2021. Alle lag har spillefri 9. - 17. oktober 2021

Vinterferie i Innlandet er uke 9 i 2022. Alle lag har spillefri 26. februar - 6. mars 2022.

1.5 Kamper på hverdager

Det kan settes opp lokale kamper i alle klasser i regionserien på hverdager i tillegg til kamper i helga. Når terminlisteforslaget foreligger, kan kamper med fordel flyttes til hverdag i egen treningstid. Dette avtales med motstander: dato, klokkeslett og hall. Kampstart skal da som hovedregel ikke være før kl.1800 og ikke senere enn kl. 2000.

Beachsesongen  
Mai/juni Kampdager Beachserie
10.-12. juni 2022 RM Beach
   
September  
4. - 5. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy gutter 18 år og Bring gutter 16 år   
11. - 12. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy jenter 18 år og Bring jenter 16 år
25. september Felles kvalifiseringsdag J14 Nivå 1 i Stangehallen
26. september Felles kvalifiseringsdag J16 Nivå 1 i Stangehallen
   
Oktober:  
2.-3. oktober TemaCup 9-10-11-12 år
2. - 3. oktober Kvalifiseringsrunde nr. 2 til Lerøy gutter 18 år og Bring gutter 16 år
9. - 17. oktober HØSTFERIE
16. - 17. oktober Kvalifiseringsrunde nr. 2 til Lerøy jenter 18 år og Bring jenter 16 år
23.-24. oktober Isbjørnkøpp 6-7-8 år
23.-24. oktober  Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
23.-24. oktober            Aktivitetsserien 12 år – 1. runde
29. - 30. oktober Veteran NM
29. - 30. oktober Idrettshelga/Håndballseminaret 2021
31. oktober Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
31. oktober Aktivitetsserien 11 år – 1. runde
   
November:  
6.-7. november Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde
6.-7. november Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
6.-7. november            Aktivitetsserien 12 år – 2. runde
13.-14. november        Aktivitetsserien 11 år – 2. runde
20.- 21. november        Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
20. - 21. november  Lerøyserien gutter 18 år og Bringserien gutter 16 år – 1. runde 
20.-21. november        Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
27.-28. november        Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde
27.-28. november        Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
   
Desember:  
4.-5. desember            Aktivitetsserien 11 år – 3. runde
4. - 5. desember Lerøyserien jenter 18 og Bringserien jenter 16 – 1. runde
10. - 12. desember Landsdelssamling J/G 17 år
11.-12. desember Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
11.-12. desember        Aktivitetsserien 12 år – 4. runde
18.-19. desember        Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3.runde
18.-19. desember        Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
18.-19. desember        Aktivitetsserien 11 år – 4. runde
   
Januar:  
8.-9. januar Aktivitetsserien 12 år – 5. runde
15.-16. januar Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
15.-16. januar              Aktivitetsserien 11 år – 5. runde
22.-23. januar              Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år 4. runde
22.-23. januar              Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
22. - 23. januar Lerøyserien gutter 18 år og Bringserien gutter 16 år – 2. runde 
29.-30. januar              Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
29.-30. januar              Aktivitetsserien 11 år – 6. runde
   
Februar:  
5.-6. februar                 Intersport 4’er 8 år – 5. runde
5.-6. februar                 Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
5.-6. februar                 Aktivitetsserien 12 år – 6. runde
5. - 6. februar Lerøyserien jenter 18 år og Bringserien jenter 16 år – 2. runde
12.-13. februar             Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
12.-13. februar             Aktivitetsserien 11 år – 7. runde
18.- 20. februar Bylag J/G 15 år
19.-20. februar             Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde
19.-20. februar             Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
19.-20. februar             Aktivitetsserien 12 år – 7. runde
26. februar- 6. mars VINTERFERIE
   
Mars:  
05. - 06. mars Lerøyserien gutter 18 år og Bringserien gutter 16 år – 3. runde
12.-13. mars                Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde
12.-13. mars                Aktivitetsserien 12 år – 8. runde
12. - 13. mars Lerøyserien jenter 18 år og Bringserien jenter 16 år - 3. runde
19.-20. mars                Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
19.-20. mars                Aktivitetsserien 10 år – 8. runde
19.-20. mars                Aktivitetsserien 11 år – 8. runde
26.-27. mars                Aktivitetsserien 12 år – 9. runde
26. - 27. mars Sluttspill Regionsserien
   
April:  
2.-3. april Isbjørnkøpp 6-7-8 år
2.-3. april                     Aktivitetsserien 9-10-11-12 år – ekstra runde
2. - 3. april Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – 4. runde
9. - 18. april Påskeferie
22. – 24. april Elverum Yngres Cup i Elverumsområdet
   
Mai:  
7.- 8 mai Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år sluttspill
13. – 15. mai Landsdelssamling J/G 17 år

3.1 Generelle bestemmelser

Seriespill- og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranseklasse.

3.2 Kampreglement for NHF Region Innlandet

§ 1. Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

§ 2. RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong.

Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

§ 3. KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

 • Avdelingsmester. Premiering av nr. 1.
 • Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3-4.
 • Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3-4.

I barneklassene 6-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.
Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.
*Barneklassene er nå opp til 12 år. Endring i tekst vedtas på Regionsting.

§ 4. PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltakeravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

§ 5. BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud. *klubben setter opp dommere i barnehåndballen. Endring i tekst vedtas på Regionsting. Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud, må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

§ 6. DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.

§ 7. ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.


3.3 Hjemmehall/arena

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:


Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under, beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.  

3.4 Protest

Det er formelle regler for når og hvordan er protest skal nedlegges. Det henvises til NHFs reglement og bestemmelser:

Bestemmelser om protester:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser/#35._Bestemmelser_om_protester

Protest og disiplinærreglement:
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/protest-og-disiplinaerreglement-for-nhf/


3.5 Ikke møtt til kamp

Hvis et lag ikke kan stille til kamp og dermed gir motstanderen seieren, gjør vi oppmerksom på følgende punkter:

 • Laget som ikke møter blir ilagt et gebyr
 • Laget skal selv underrette motstander, dommere og arrangør
 • Laget MÅ ha vært i telefonkontakt med en ansvarlig leder for motstanderen, og begge dommerne.
 • Dommere skal finnes i «søkefeltet på handball.no» med sitt telefonnummer. Når dette er gjort sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til regionskontoret pr. e-post. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden
 • Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden for å sikre at beskjed er gitt av ansvarlig for laget

Det ilegges gebyr for «ikke møtt til kamp», se kap. 15.

4.1  3. divisjon
3. divisjon består av en avdeling for kvinner og en avdeling for menn med inntil 12 lag. Det spilles dobbel serie. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Vinneren av avdelingen etter endt serie rykker opp til 2. divisjon
Lag nr. 11/12 etter endt serie rykker ned til 4. divisjon
Lag nr. 10/11 i sluttabellen spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon mot nr. 2 etter endt serie i hver fjerdedivisjonsavdeling.

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk i høyere divisjoner og antall avdelinger i 4.divisjon, og eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.

4.2  4. divisjon og Aktivitetsserie for voksne
4. divisjon søkes denne sesongen å organiseres på en slik måte at aktiviteten øker. Vi ønsker flere lag velkommen og vi vil invitere klubbene til et møte før sesongstart. Utfra påmelding vil da ulike spillformer diskuteres, det være seg ordinært seriespill, rundespill hvor man møter flere lag samme dag, puljeinndeling eller ulike avdelinger.

Opprykk/nedrykk
Antall avdelinger i 4.divisjon vil påvirke antall lag som rykker direkte opp og/eller spiller kvalifisering. Opprykksretten begrenses til fire lag. Det er en direkte opprykksplass til 3. divisjon i tillegg til en kvalikkplass som vil spille mot lag 10/11 i 3. divisjon.

4.3 Nye lag
Nye lag i divisjonsspillet starter i laveste divisjon. For kvinner i 4. divisjon og for menn i 3. divisjon.

4.4 Tilrettelagt håndball
Håndball for utviklingshemmede betegnes TH.
Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser. Det spilles turneringsspill med to kamper pr. lag pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene.  Antall turneringer (dager) er seks.
Vinneren av serien kåres til Regionmester.

4.5 Juniorklassen 17-20 år
Det spilles serie med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

Vinner av serien kåres til Seriemester.
Om serien har en avdeling vil lag 1-4 i serien spille sluttspill. Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

Denne serien erstatter det tidligere 18-årsnivået og vil være for spillere 17-20 år. Man må være fylt 16 år for å delta i juniorserien.

4.6 Jenter 16 år
Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

Nivå 1 spiller kvalifisering om 10 plasser. De som ikke kvalifiserer seg til nivå 1 spiller på nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn 2 lag til nivå 1.

Se oversikt sesongplan for informasjon om kvalifisering og sluttspill.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1:
Dersom en klubb melder på 2 lag til nivå 1, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil tre aldersdispensasjoner på nivå 2.

Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. 

Sammensatte lag:
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller på nivå 1. Det kan søkes om sammensatte lag på nivå 2 og 3.

4.6.1 Jenter 16 Nivå 1
Jenter 16 Nivå 1 består av 10 lag.

Spilleberettigelse J16 Nivå 1
Samlet tre spillere som deltar på Nivå 1 kan fritt benyttes på annet lag på Nivå 1 eller på lag som spiller på Nivå 2 og 3. Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.

Trekking av lag fra Nivå 1 
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på annet nivå.

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltakeravgift for regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 1
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i Sluttspillet.

Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

4.6.2 Jenter 16 Nivå 2
Består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Spilleberettigelse J16 Nivå 2
På Nivå 2 kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp. Lavere lag er et annet lag på Nivå 2 eller lag på Nivå 3.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 2
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.6.3 Jenter 16 Nivå 3
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 3
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16 Nivå 3
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.


4.7 Gutter 16 år
Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til angitt dato (se viktige datoer).
Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
Ny serie settes opp for andre halvdel av sesongen, og det vil bli gjort en vurdering av organisering og antall avdelinger utfra nivå og antall lag.
Dersom det ikke er tilstrekkelig antall lag spilles det en gjennomgående serie gjennom hele sesongen.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 16
Lagene plassert nr. 1 til 4 i serien spiller sluttspill.
Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.

4.8 Jenter 14 år
Det spilles serie, med påmelding til Nivå 1, 2 og 3.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

Nivå 1 spiller kvalifisering om 12 plasser. De som ikke kvalifiserer seg til nivå 1 spiller på nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn 2 lag til nivå 1.

Se oversikt viktige datoer for informasjon om kvalifisering og sluttspill.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på 2 lag til nivå 1, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil tre aldersdispensasjoner på nivå 2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september.  

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller på nivå 1. Det kan søkes om sammensatte lag på nivå 2 og 3.

4.8.1 Jenter 14 Nivå 1
Jenter 14 Nivå 1 består av inntil 12 lag.

Spilleberettigelse J14 Nivå 1
Samlet tre spillere som deltar på Nivå 1 kan fritt benyttes på annet lag på Nivå 1 eller på lag som spiller på Nivå 2 og 3. Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på annet nivå. 

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltakeravgift for regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 1
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i Sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

4.8.2 Jenter 14 Nivå 2
Består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Spilleberettigelse J14 Nivå 2
På Nivå 2 kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp. Lavere lag er et annet lag på Nivå 2 eller lag på Nivå 3. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 2
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.8.3 Jenter 14 Nivå 3
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 3
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14 Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne

4.9 Gutter 14 år
Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til angitt dato.
Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
Ny serie settes opp for andre halvdel av sesongen, og inntil 12 lag danner ny G14 Nivå 1 og øvrige lag danner G14 Nivå 2.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 14
Det arrangeres sluttspill for både Nivå 1 og 2.
Vinneren av sluttspill G14 Nivå 1 kåres til Regionmester.
Vinneren av sluttspill G14 Nivå 2 kåres til Seriemester.

4.10 Sluttspill og serieavslutning
Reglement for sluttspillavvikling vedtas av Regionsstyret.
Klubbene inviteres til å søke som arrangør av sluttspill, eller til å delta i avviklingen av sluttspillene.

Sluttspillene avvikles helga 25. - 27. mars 2022.

Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på ett av lagene.

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje), kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne eller til å delta i Sluttspill. Ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

Dommerutgifter fordeles på deltagende lag i sluttspillet.

Fullstendig spilleregler for de ulike barneklassene: se her!
I barnehåndballen tillates ikke antilag. To eller flere lag fra samme klubb som ønsker å bli satt opp i samme hall, må forvente å spille internkamper. Maks antall kamper pr. spiller pr. dag er tre (3).

Det gis ikke mulighet for å flytte kamper til andre dager enn de som er oppsatt.

5.1 Intersport 4’er 6, 7 og 8 år
Det spilles firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane.
Serien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.
Hovedregelen er tre (3) kamper pr. kampdag, men unntak kan forekomme.

Spilltid for 6 år er 2x10 minutter.
Spilltid for 7 og 8 år er 2x15 minutter.

For jenter/gutter 6 år gjennomføres fire (4) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 7 år gjennomføres seks (6) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 8 år gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.

Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

6.-7. november Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde
27.-28. november Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde
18.-19. desember Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3.runde
22.-23. januar  Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år 4. runde
5.-6. februar  Intersport 4’er 8 år – 5. runde
19.-20. februar            Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde
12.-13. mars               Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde

Det brukes spillelister (link til spillelister) gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelister fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til Regionskontoret via e-post.

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. (Om flere lag; legg hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen)

5.2 Aktivitetsserie 9 og 10 år

Det spilles femmerhåndball på kortbane med nedsenket tverrligger.
Serien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.
Lagene tilbys to (2) eller tre (3) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2 x15 minutter.

For gutter/jenter 9 år gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.
For gutter/jenter 10 år gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.

Det er ikke måltavle.
Banesekretariatet fører resultater.

31. oktober Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
20.-21. november Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
11.-12. desember Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
15.-16. januar Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
29.-30. januar Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
12.-13. februar Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
19.-20. mars Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
2.-3. april Aktivitetsserien 9 år – ekstra runde
   
23.-24. oktober Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
6.-7. november Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
27.-28. november Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
18.-19. desember Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
22.-23. januar Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
5.-6. februar Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
19.-20. februar Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
19.-20. mars Aktivitetsserien 10 år – 8. runde
2.-3. april Aktivitetsserien 10 år – ekstra runde

Det brukes spillelister (link til spillelister) gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp.
Spillelister fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen.
Arrangør sender spillelister med resultater til Regionskontoret via e-post.

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. (Om flere lag; legg hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen)


5.3 Aktivitetsserie 11 år
Det spilles sekserhåndball på ordinær håndballbane med nedsenket tverrligger.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.

Det gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.
Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres live med resultater.
Det brukes kamprapport, spillerstallen legges inn i TA før kamp.

31. oktober Aktivitetsserien 11 år – 1. runde
13.-14. november Aktivitetsserien 11 år – 2. runde
4.-5. desember Aktivitetsserien 11 år – 3. runde
18.-19. desember Aktivitetsserien 11 år – 4. runde
15.-16. januar Aktivitetsserien 11 år – 5. runde
29.-30. januar Aktivitetsserien 11 år – 6. runde
12.-13. februar Aktivitetsserien 11 år – 7. runde
19.-20. mars Aktivitetsserien 11 år – 8. runde
2.-3. april Aktivitetsserien 11 år – ekstra runde


5.4 Aktivitetsserie 12 år
Det spilles sekserhåndball på ordinær håndballbane med ordinære mål.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.

Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.
Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres live med resultater.
Det brukes kamprapport, spillerstallen legges inn i TA før kamp.

 

23.-24. oktober Aktivitetsserien 12 år – 1. runde
6.-7. november Aktivitetsserien 12 år – 2. runde
20.-21. november Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
11.-12. desember Aktivitetsserien 12 år – 4. runde
8.-9. januar Aktivitetsserien 12 år – 5. runde
5.-6. februar Aktivitetsserien 12 år – 6. runde
19.-20. februar Aktivitetsserien 12 år – 7. runde
12.-13. mars Aktivitetsserien 12 år – 8. runde
26.-27. mars Aktivitetsserien 12 år – 9. runde
2.-3. april Aktivitetsserien 12 år – ekstra runde


5.5 Isbjørnkøppen
Isbjørnkøpp firerhåndball: 6-7-8 år
Isbjørnkøpp er en oppstartsturnering for de yngste arrangeres i uke 42: 23.-24. oktober.
Turneringene spilles over en dag.

Denne sesongen arrangeres Isbjørnkøppen også som avslutningsturnering i uke 13: 2.-3. april.
Isbjørnkøppen arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Firerhåndball: Det spilles firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter). 
Hvert lag spiller inntil fire (4) kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.
Påmeldingen avsluttes ca. fire uker før turneringen, se kap. 1, påmeldingsfrister.

5.6 TemaCup NYHET!
TemaCup arrangeres i uke 39: 2. - 3. oktober for 9-10-11-12 år.

Vi ønsker denne sesongen å invitere til aktivitet for barnehåndballen også før høstferien. Dette er i tillegg til det ordinære seriespillet og vil bli mer rettet mot et tema innen håndballen man ønsker å fokusere på.

TemaCup spilles over en dag og arrangeres flere steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Vi kommer tilbake til detaljer rundt vår nye TemaCup og vil invitere til webinar i forkant.

6.1 Regionmesterskap
Regionmesterskap i Beachhåndball arrangeres i Moelv 10.-12. juni 2022
Mesterskapet går på fire (4) baner ved Limtrehallen i Moelv.

Vi inviterer til spill i følgende klasser:

 • Jenter/gutter 12 år (født 2010-2009) (Aktivitetsserie)
 • Jenter/gutter 14 år (født 2008-2007)
 • Jenter/gutter 16 år (født 2006-2005)
 • Jenter/gutter junior (født 2004-2001)
 • Seniorklasser

Påmelding skjer i TA fra 1. april 2022.
Påmeldingsfrist er 15. mai 2022.

Kampene spilles 2 omganger a 7 min + evt. shoot out hvis hvert lag har vunnet en omgang hver.

6.2 Seriespill Beachhåndball
Tre serierunder i månedsskiftet mai – juni 2022.

Vi tilbyr seriekamper over tre runder i klassene:

 • Jenter/gutter 12 år (født 2010-2009) (Aktivitetsserie)
 • Jenter/gutter 14 år (født 2008-2007)
 • Jenter/gutter 16 år (født 2006-2005)
 • Jenter/gutter junior (født 2004-2001)
 • Seniorklasser

Antall lag i hver pulje: 4 lag = 6 kamper pr kampdag.

Det er klubben som er ansvarlig for gjennomføring av tildelt arrangement.

Klassene 9, 10 og 11 år tilbys ei aktivitetshelg tidlig i juni 2022.
Her spilles det Aktivitetsserie med tilpassede regler.
To omganger + tilpasset shoot- out i alle kamper.

7.1  Dommerpåmelding

Dersom lagspåmeldingen skal bli godkjent må også alle klubbens dommere være påmeldt innen 1. mai 2021. Klubben har ikke anledning til å stille flere lag enn de har dommere til.  Påmeldingen av lag til sesongen 2021/22 godkjennes fra 12 år til og med Rema1000-ligaen, inntil dommerkvoten er oppfylt. 

7.2 Dommerkvoter

Klubber som deltar i seriespill (gjelder alle divisjoner og klasser unntatt 11 år og yngre), plikter å stille dommere etter følgende påmelding:

1 – 2 lag påmeldt                   må stille med     1 dommer
3 – 4 lag påmeldt                                           3 dommere
5 – 6 lag påmeldt                                           4 dommere
7 – 8 lag påmeldt                                           5 dommere
9 - 10 lag påmeldt                                          6 dommere
11-12 lag påmeldt                                          7 dommere
13-14 lag påmeldt                                          8 dommere
15-16 lag påmeldt                                          9 dommere osv.

Dommeren teller på dommerkvoten til klubben som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet når dommeren har akseptert påmeldingen for inneværende sesong.

Dommere som teller på klubbkvoten og som har mange forfall og sperrer og som derved ikke innfrir sin del av antall kamper, vil bli strøket og klubben må skaffe erstatter.

7.3 Dommerutviklingsavgift
Ordningen med Dommerutviklingsavgift ble vedtatt, Sak 5-2 på Regionstinget 2020. Regionen ønsket å endre den tidligere gebyrordningen til en fast grunnsum pr klubb 2000,- og pr kvotedommer 1000,- for en mer rettferdig og forutsigbar løsning. Midlene brukes til dommerutvikling slik prøveordningen har vært de siste 4 år. (2016-2020) og som beskrevet i Handlingsplanen.


7.4 Krav til dommer
Påmeldt dommer må ha godkjent kurs Dommer trinn 1. Påmeldte dommere må ha fylt 15 år.
Hver dommer må lede minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv.
Dommeren må være medlem av den klubb som melder dommeren på og løse lisens iht «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» § 3 og §4.

7.5 Dommere reglement

Dommerpar - system, §39 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Regionene har generell dispensasjon til å benytte bare èn dommer i sine serier.

Dommernes nøytralitet, §40 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
I kamper i regions- og soneserier er alle dommere å betrakte som nøytrale.

Dommer som ikke møter, §41 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under. Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

7.6 Utgiftsdekning til dommere
Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

*Dommerhonorarer skal kpi - justeres på lik linje som NHFs.

Senior 3.div                                        kr 565,-                      

Senior 4.div                                        kr 400,-                                  

Veteran 35                                         kr 250,-

TH - kamper                                       kr 225,-

18 år/Jr                                               kr 360,-

16 år                                                   kr 310,-

14 år                                                  kr 225,-

12 år                                                   kr 180,-

11 år, anbefalt                                     kr 150,-

6-10 år, anbefalt                                 kr 100,-

Dommeren(e) har krav på kamphonoraret og evt. kjøregodtgjørelse dersom lag ikke møter til kamp uten å varsle dommere. Utgiftene belastes i sin helhet laget (klubben) som ikke har møtt. En forutsetning for at dommerparet skal få dekket kamphonorar på ikke spilt kamp er at kontaktinfo (mobil) er tilgjengelig og de har vært mulig å få tak i. Dommerne kan selv åpne for visning av kontaktinfo eller sjekke status på visning via MinIdrett.

Bilgodtgjørelse
For kjøring med egen bil kr 3,50. (skattefri sats) Pr. passasjer kr. 1,- pr. km. En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk. For dommere som bor utenfor regionsgrensa skal det skrives kjøring fra regionsgrensa.

Diett
Diett følger statens satser.

Pr 2021:
Fra 6 til 12 timers fravær                                           kr. 315,-
Over 12 timers fravær                                               kr. 585,-

Dommere som har krav på diett, skal bruke skattepliktig sats og skatte av dette.
Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei,
skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Beregning av diett; dommerne kan beregne tidsbruk lik kjøretid tur/retur, kamptid + 30 min før og etter kamp til oppvarming/dusj. For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

7.3 Retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer
For arrangementer i barnehåndballen 6-11 år er det arrangerende klubb som hefter for utgiftene (honoraret) til dommeren. Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant.

Utgiftene fordeler seg omlag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

Det er hjemmelaget som skal betale dommernes godtgjørelse. For arrangement i 12års-serien og regionserien fra 14 år til og med 3.divisjon leverer dommer digital regning i TA/IO etter at det er registrert resultat i kampen.

Klubben ved leder eller kampansvarlig i klubb godkjenner regning i TA/IO og overfører penger til dommerne – senest innen fem (5) virkedager etter kampen.

Dommere som ikke får overført penger innen angitt frist på fem (5) virkedager tar kontakt med regionskontoret som purrer klubb.

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2021/22, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 21/22, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2022.

klasser_spillet.png

 

9.1 Flere lag i samme klasse
En klubb kan stille med flere lag i hver klasse.

I klassene fra og med J/G 14 til og med J/G Juniorserie, unntatt J14 og J16 kan det fritt benyttes spillere på 2.- laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp.
Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i NHF reglement for lisens og deltakerberettigelse må følges.

For klassene J14 og J16 Nivå 1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag som spiller på Nivå 2 eller 3. Det betyr at klubber som har to lag på Nivå 1, kun kan flytte inntil tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over Nivå 1-kamp.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges. Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.

Når det i en klasse stilles med flere enn ett lag må 1. laget stille til samtlige kamper for at 2. laget skal få delta videre, 2. laget stille til samtlige kamper for at 3. laget skal få delta osv.

9.2 Anitlag
Antilag vil si at lagene ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt.

Samtlige påmeldte lag i klassene J/G14 til senior kan velge ett antilag. 
Antilag kan kun meldes til Regionen med bakgrunn i spillersituasjonen, ikke trenere som trener flere lag.

Eksempel 1
Jenter junior kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

Eksempel 2
J16 kan ikke spille når klubbens J18 spiller.

Trekking før 10.august
Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50%) ved trekking av et lag fram til denne dato. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 01.05.20.

Trekking etter 10.august
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 01.05.20.

Regionserien
Klubber som trekker aldersbestemte lag (J/G 14 år - juniorserie) eller seniorlag etter 10. august ilegges et gebyr.  

Aktivitetsserien 11 og 12
Klubber som trekker lag etter 1. september ilegges et gebyr.

Aktivitetsserien 9 og 10, Intersport 6-7-8 år
Lag i Intersport 4’er J/G 6-8 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen hefter for deltakeravgift.

Lag i Aktivitetsserien J/G 9-10 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen ilegges et gebyr. Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

Lag i Intersport 4’erhåndball G/J 6-8 år og Aktivitetsserien J/G 9-12 år som ikke møter/trekkes fra et enkeltarrangement senere enn 8 dager før arrangementet ilegges et gebyr.

Trekking ved flere lag i samme klasse
Når en klubb stiller flere lag i samme konkurranse trekkes lavest rangerte lag først.  Dvs. 3. laget trekkes før 2. laget og 2. laget før 1. laget.

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien. Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen. Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og vise det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Lerøyserien J/G 18 osv.

 • Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.
 • Lag som har benyttet flere dispensasjonsspillere enn tillatt i en og samme kamp, kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.
 • I J14 og J16 Nivå 1 og kvalifisering til Nivå 1, gis det ikke dispensasjoner.
 • Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

Søknad om dispensasjon skal skje på eget søknadsskjema som sendes Regionskontoret. Skjemaet finner man her. Søknader skal skrives under av foresatte, klubbleder og trener. I søknaden må det redegjøres for det øvrige tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være mottatt regionskontoret fem (5) virkedager før aktuell kampdato.

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

disp.png

12.1 Søknad om omberammelse med gebyr

Søknad sendes elektronisk på TA (Turneringsadministrasjon), les hvordan her.

Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis på omberammingssøknaden. 

Kamper som omberammes skal spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.  Dette gjelder IKKE de siste 14 dager av serien hvor alle kamper skal spilles før terminfestet dato.

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp skal være gjort i TA senest 8 dager før opprinnelig kampdato. Klubben faktureres med kr. 750,- i etterkant. Søknader etter 8 dagers fristen faktureres med kr. 1.500,- i etterkant.

12.2 Årsaker som gir grunn for omberammelse uten gebyr

Representasjon
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst 2 av dets spillere/dommere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

Pålagte aktiviteter
Deltagelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser og skoleaktivitet* når minst 2 av de faste spillerne på laget er involvert.  Bekreftelse fra skole, prest eller annen ansvarlig arrangør, må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer)

Akutt sykdom
Når minimum 3 av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke.

Sykedokumentasjon skal sendes regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet.  Gjøres ikke dette anses kampen for tapt. Sykedokumentasjon pga. skader godkjennes ikke som omberammingsgrunn. Avtalt tidspunkt for når kampen skal spilles sendes inn sammen med sykedokumentasjonen. Sykedokumentasjon må være en skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

Anker
Alle avslag fra administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

Klubber som ønsker å inngå samarbeid må huske fristen 1. mai, og være oppmerksom på reglene. Ordningen med prestasjons- og partnerklubbsamarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, og det er kun leder i klubb som kan opprette og signere søknad.

Når klubben nå skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partnerklubbsamarbeid og for Sammensatte lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finner du i TurneringsAdmin (TA). 

Vær oppmerksom på at prestasjonsklubber må delta i 2. divisjon eller høyere for å innfri vilkårene for å være prestasjonsklubb i seniorklassen. 

Klubber som skal være prestasjonsklubb i 16-års klassen må være påmeldt til Bringserien, i Juniorserien påmeldt til Lerøyserien og i 20-års klassen påmeldt til NM Junior.

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb:
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

Partnerhåndballklubb:
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben

Les mer i Reglementet for klubbsamarbeid.

Sammensatte lag:
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes.  Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.
Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde.  Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.
 
For sammensatte lag gjelder andre regler i NHF-serier, bl.a. Bringserien G/J16 år, Lerøyserien G/J18. Der kan man ikke delta som sammensatt lag.

I alle serier blir klubben fakturert for 50% ved påmelding og denne fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent. Resterende 50% faktureres etter om lag halvspilt serie.

Deltakeravgiftene i de ulike klassene:

Deltakeravgifter.png

gebyrer.png