Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2019-20

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2019-20.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Retningslinjer for sesongen 2019-20 (PDF)

Retningslinjene for seriespillet er et viktig dokument for konkurranseaktiviteten. God kjennskap til innholdet i dette heftet gjør det lettere å gjennomføre sesongen både som arrangørklubb, spillende lag, dommer osv.

I tillegg til dette de Regionale retningslinjene er det viktig at klubbens tillitsvalgte, trenere, dommere og andre har kjennskap til NHFs lover, kampreglementer og spillereglene. Alt dette finner dere på nettsidene våre.

 

For sesongen 2019-2020 gjør vi et forsøk. Vi endrer på 12-årstilbudet. Dette spilltilbudet blir nå mer likt det som er systemet for ti- og elleveåringene. Vi lager en aktivitetsserie.
To forskjeller vil det imidlertid være:

  1. Vi vil ta mer hensyn til nivået det enkelte lag er på, selv om geografi og reiseavstand vil spille inn.
  2. Vi gjennomfører et sluttspill for J/G12. Dette sluttspillet bygges på frivillig deltakelse. Hvert lag som deltar i 12-årsklassen kan melde seg på og delta. Det er egen påmeldingsfrist for dette.

12-åringene vil bli satt opp i puljer, det vil ikke bli offentliggjort noen tabell og alle kampdatoer er fastsatt for hele sesongen. Det går ikke an å flytte 12-årskamper til annen dag enn den oppsatte. Vi håper dette blir en god måte å organisere det eldste barnehåndballnivået på.

Lykke til med sesongen 2019-2020.

Hilsen fra Ivar M. Karlstad
Daglig leder
NHF Region Innlandet

1.1 SERIESTART – SERIESLUTT

Seriestart

Senior                         tidligst 1. september
J/G18                          tidligst 7. september
J16A og J14A              tidligst 7.september
J/G12                          tidligst 28.september
J14B/G14                    tidligst 7. september
J16B/G16                    tidligst 7. september
J/G6-J/G11                  uke 40 for Hedmarkslag, uke 41 for Opplandslag

Sluttspill og serieavslutning

J/G18-16-14 og 12       28. mars – 29. mars 2020

 

1.2 Skoleferier

Hedmark

Høstferie i Hedmark er uke 41. Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 5.-6. og 12. oktober 2019.

Vinterferie i Hedmark er uke 8 i 2020.  Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 16.februar og 22. - 23. februar 2020.

Oppland
Høstferie i Oppland er uke 40.  Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 29.september og 5.-6. oktober 2019.

Vinterferie i Oppland er uke 9 i 2020. Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 22. - 23. februar og 29. februar 2020.


1.3 Kamper på hverdager

Det kan settes opp lokale kamper i alle klasser i regionserien på hverdager i tillegg til helgekamper. Når terminlisteforslaget foreligger må kamper som ønskes spilt på hverdag avtales med motstander med dato, klokkeslett og hall.
Husk dag og klokkeslett i den hallen kampene ønskes spilt.


Kampstart skal som hovedregel ikke være før kl.1800 og ikke senere enn kl. 2000. Skjønnsmessige hensyn skal tas.

Påmelding skjer kun elektronisk i TA (Turneringsadministrasjon) innen 1.mai 2019.
2. mai er den elektroniske påmeldingen stengt. 
For Isbjørnserien og Isbjørnkøppen er påmeldingsfristen 22. september 2019.
For RM Beach-håndball er påmeldingsfristen 15. mai 2019.

Mai 2019:  
01.mai Påmeldingsfrist for 10-årslag til og med seniorlag
13.mai Høringsfrist på puljeoppsett
15.mai Påmedlingsfrist RM Beach-håndball
30. juni - 10. august Terminlisteforslag, frist for innspill 10. august
10.aug Frist for trekking av lag, se kapittel 13.
   
September:  
31. august-1. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy 18 år og Bring 16 år
21.sep Felles kvalifiseringsdag J14 A i Stangehallen
22.sep Felles kvalifiseringsdag for J16 A i Stangehallen
22.sep Påmeldingsfrist Isbjørnserien J/G 7-9 år og Isbjørnkøppen
28.sep Aktivitesserien J/G10-11 år og seriestart J/G12 år – 1. runde Hedmarkslag
   
Oktober:  
29. sept. - 12. oktober Høstferie (spillefri Regionserie 5. - 6. oktober)
13.okt Aktivitesserien 10-11 år og seriestart J/G12 år – 1. runde Opplandslag
12. - 13. oktober Kvalifiseringsrunde nr.  2 til Lerøy 18 år og Bring 16 år
19. - 20. oktober Isbjørnkøppen (7 -9 år)
26. -27. oktober Aktivitesserie 10-11 år og J/G12 år – 2. runde
25. - 27. oktober Veteran NM
   
November:  
1.-2. november Idrettshelga 2019
03.nov Isbjørnserien 7-8-9 år - 1.runde
16. - 17. november J/G12 år – 3. runde
23.-24 november Aktivitetsserie J/G 10-11 år – 3. runde
24.nov Temasamling J/G14
25.nov Påmeldingsfrist nye lag i 6 -9 år og 10 -11 år
30. november-1. desember Isbjørnserie J/G 6 1. runde. 7-8-9 år - 2. runde
30. november-1. desember J/G 12 år – 4. runde
30. november-1. desember Lerøyserien 18 år og Bringserien 16 år – 1. runde
   
Desember:  
07.des Uttaksturnering til Bylag J/G 15 år
07.-08. desember Landsdelssamling J/G 17 år
14.-15. desember Isbjørnserien J/G 8-9 år – runde 3
14.-15. desember Aktivitetsserie J/G 10-11 år – runde 4
14.-15. desember J/G 12 år – runde 5
   
Januar:  
04.-05. januar 2020 J/G 12 år – runde 6
11.-12. januar Isbjørnserien 6 år – runde 2
11.-12. januar Isbjørnserie 7 – runde 3
11.-12. januar Isbjørnserie 8-9 år – runde 4
18.-19. januar Aktivitetsserien J/G 10-11 år – runde 5
18.-19. januar Lerøyserien J/G18 og Bringserien J/G16 – runde 2
25.-26. januar J/G 12 år – runde 7
   
Februar:  
01.–02. februar Isbjørnserien 6 år – runde 3
01.-02. februar Isbjørnserien 7 år – runde 4
01.-02. februar Isbjørnserien 8-9- år – runde 5
08.-09. februar  Aktivitetsserie G/J 10-11 år – runde 6
08.-09. februar Lerøyserien J/G18 og Bringserien JG/16 – runde 3
15.feb PÅMELDINGSRFRIST J/G 12 - SLUTTSPILL
15.-16. februar Isbjørnserie J/G 7 – Opplandslag – runde 5
15.-16. februar Isbjørnserie J/G 8-9 år – Opplandslag – runde 6
15.-16. februar J/G 12 år – Opplandslag – runde 8
15. februar – 1. mars VINTERFERIE
29. februar og 1. mars Isbjørnserie J/G 7 år – Hedmark – runde 5
29. februar og 1. mars Isbjørnserie J/G 8-9 år – Hedmark – runde 6
29. februar og 1. mars J/G 12 år – Hedmark – runde 8
29. februar og 1. mars Bylag J/G 15 år
   
Mars:  
07. - 08. mars Aktivitetsserie J/G 10-11 år – runde 7
14.-15. mars J/G 12 år – runde 9
14.–15. mars Lerøyserien J/G18 år og Bringserien J/G16 år – runde 4
21.–22. mars Isbjørnserien J/G 6 år – runde 4 (Sluttrunde)
21.-22. mars Isbjørnserie J/G 7 år – 6. runde (sluttrunde)
21.-22. mars Isbjørnserie J/G8-9 år – runde 7 (sluttrunde)
28.-29. mars Aktivitetsserie J/G 10-11 år- runde 8 (Sluttrunde)
28.-29. mars Sluttspill for alle klasser - J/G 12-18 år
   
April:  
04. – 13. april PÅSKEFERIE
14.-30. april Kvalifiseringskamper til 3. divisjon
17. – 19. april Elverum Yngres Cup i Elverumsområdet
25.-26. april Lerøyserien J/G18 og Bringserien J/G16 – runde 5
   
Mai 2020:  
01.mai Påmeldingsfrist 2020 – 2021

Seriespill- og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement.

Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranseklasse.

 

§ 1 Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

§ 2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong. Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

§ 3 KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

  • Avdelingsmester. Premiering av nr. 1.
  • Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3.
  • Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3.

I barneklassene 7-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.

Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.

§ 4 PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltageravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

§ 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud.

Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

§ 6 DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.

§ 7 ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.

Regionen benytter begrepene Hjemmehall/arena og Reservehall/arena. Oversikt over hvilke haller som er den enkelte klubbs hjemme- og reservehall/arena oppdateres i TA (Turneringsadministrasjon).

7.1 Kvinner og menn 3. divisjon

3. divisjon består av en avdeling for kvinner og en avdeling for menn med inntil 12 lag. Det spilles dobbel serie.

Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk

Vinneren av avdelingen etter endt serie rykker opp til 2. divisjon

Lag nr. 12 etter endt serie rykker ned til 4. divisjon

Lag nr. 11 i sluttabellen spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon mot nr. 2 etter endt serie i hver fjerdedivisjonsavdeling.

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk i høyere divisjoner og eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.       

7.2 Kvinner 4. divisjon

Kvinner 4. divisjon organiseres i to avdelinger med inntil 12 lag i hver avdeling. Det spilles dobbelt serie.

Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk

Vinneren av hver avdeling etter endt serie rykker opp til 3. divisjon. Lag nr. to etter endt serie i hver avdeling og lag nr. 11 i 3. divisjon etter endt serie, spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon.

Opprykksretten begrenses til lag nr. fire i sluttabellen. 

7.3 Nye lag.

Nye lag i divisjonsspillet starter i laveste divisjon. For kvinner i 4. divisjon og for menn i 3. divisjon.

7.4 Serie for utviklingshemmede.

Håndball for utviklingshemmede betegnes HU.
Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser. Det spilles turneringsspill med to kamper pr. lag pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene.  Antall turneringer (dager) er seks.
Vinneren av serien kåres til Regionmester.

 

7.5 Klasse 18 år, jenter og gutter

Det spilles serie, med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

Vinner av serien kåres til Seriemester.

Lag 1-4 i serien spiller sluttspill. Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.  Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.


7.6 Jenter 16 år

Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

A-klassen spiller kvalifisering til A-1. De som ikke kvalifiserer seg til A-1, spiller A-2 klassen. Det er ti lag som kvalifiserer seg til A-1.

Se oversikt viktige datoer for informasjon om kvalifisering og sluttspill.

Spilleberettigelse under kvalifisering

Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1 klassen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2 klassen.

Sammensatte lag i A-1 og A-2

Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.


7.6.1
Jenter 16 A-1

Jenter 16 A-1 består av 10 lag.

Spilleberettigelse i A-1

Samlet tre spillere som deltar i A-1 kan fritt benyttes på annet lag i A1-klassen eller på lag i A-2-klassen eller B-serien.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

Trekking av lag fra A-1.

Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering

I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltakeravgift og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-1

Lagene plassert 1-4 i serien deltar i Sluttspillet.

Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.


7.6.2 Jenter 16 – A-2

Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1.
Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Se oversikt viktige datoer for informasjon om når kvalifiseringen finner sted.

 

Spilleberettigelse A-2

I A-2 kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp. Lavere lag er et annet lag i A-2-klassen eller lag i B-serien.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-2

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

7.6.3 Jenter 16B

Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16B

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16B.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.


7.7 Gutter 16 år

Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til angitt dato (se oversikt viktige datoer).

Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny serie settes opp for andre halvdel av sesong, og det vil bli gjort en vurdering av organisering, avdelinger osv. utfra nivå og antall lag.

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall lag spilles det en gjennomgående serie gjennom hele sesongen. 

Serieavslutning/sluttspill Gutter 16

Lagene plassert nr. 1 til 4 i serien spiller sluttspill.

Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.


7.8 Jenter 14 år

Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

A-klassen spiller kvalifisering til A-1 og A-2.

Kvalifiseringen til A-klassens A-1 og A-2 finner sted i tidsrommet 3. - 22. september. 

Se oversikt viktige datoer for informasjon om kvalifisering og sluttspill

Spilleberettigelse under kvalifisering

Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen til A-1.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2.

Sammensatte lag i A-1 og A-2

Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i J14A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

7.8.1.Jenter 14 A-1

Jenter 14 – A-1 består av inntil 12 lag.

Spilleberettigelse i A-1

Samlet tre spillere som deltar i A-1 kan fritt benyttes på annet lag i A1-klassen eller på lag i A-2-klassen eller B-serien.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.        

Trekking av lag fra A-1.

Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

Dommerutgiftsfordeling og kvalifiseringsavgift

I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag. Det betales en egen avgift for deltakelse i kvalifiseringen.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 – A-1

Lagene plassert nr. 1-4- i serien spiller sluttspill.

Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

7.8.2 Jenter 14 – A-2

Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1.
Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag.  

Spilleberettigelse

I A-2 og jenter 14 B kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag. Men reglene i §18, 19 og 20 må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og A-2 og i sluttspillkamper.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 A-2

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

7.8.3 Jenter 14B

Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14B

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14B.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

 

7.9 Gutter 14 år

Lagene spiller en kvalifiserings serie i et angitt tidsrom. Lagene settes opp i det antallet avdelinger som antallet påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny inndeling etter kvalifiseringsserien – de 4 beste fra hver avdeling danner ny G14 A-1 og øvrige lag danner G14 A-2.

Reglement for sluttspillavvikling vedtas av Regionsstyret.

Klubbene inviteres til å søke som arrangør av sluttspill, eller til å delta i avviklingen av sluttspillene.

Sluttspillene avvikles helga 28.-29. mars 2020.

Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene.

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje), kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne eller til å delta i Sluttspill. Ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

Dommerutgifter fordeles på deltagende lag i sluttspillet.

Regionsmesterskap i Beachhåndball arrangeres i Moelv 14.-16. juni 2019.
Mesterskapet går på fire (4) baner ved Limtrehallen i Moelv.


Vi inviterer til spill i følgende klasser:

Jenter/gutter 12 år (født 2007-2006)
Jenter/gutter 14 år (født 2005-2004)
Jenter/gutter 16 år (født 2003-2002)
Jenter 18 år (født 2001-2000)

Påmelding skjer i TA fra 12. april 2019.
Påmeldingsfrist er 15. mai 2019.

Kampene spilles 2 omganger a 7 min + evt. shot-out hvis hvert lag har vunnet en omgang hver.

NHF Region Innlandet har ansvar for planlegging, oppsett og gjennomføring av Regionmesterskapet – i tett samarbeid med Stange Vgs.
Mesterskapet er åpent for alle videregående skoler og folkehøgskoler.

Hver skole kan delta med et eller flere lag.
Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i Regionmesterskapet. 
Hvert lag kan bestå av inntil 16 spillere, hvorav inntil 14 spillere benyttes i hver kamp.
Spillerne må være fulltidselever ved skolen for å kunne delta.
Deltagende lag må stille en dommer pr påmeldte lag. 

Regionmesterskapet arrangeres i Stangehallen i februar 2020.
Det spilles innledende runder i puljer med avsluttende cup-spill.

11.1 Isbjørnserien gutter/jenter 6 år

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter). Isbjørnserien settes opp med rene jente- og guttelag. Se reglene for dispensasjoner under kapittel 15.

Hovedregelen er tre (3) kamper pr. kampdag, men unntak fra dette kan forekomme.
Det spilles en runde før nyttår og tre runder etter nyttår.
Det tillates ikke antilag (se kap. 15 vedr. antilag)

Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr kamp. 

Påmeldingsfristen er 10. november 2019.

11.2 Isbjørnserien gutter/jenter 7-9 år

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).

Isbjørnserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger. Se reglene for dispensasjoner under kapitlet 14.

Hovedregelen er 3 kampdager pr, kampdag, men unntak kan forekomme.

Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr kamp.

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

Det tillates ikke antilag (se kap. 15 vedr. antilag)

Gutter/Jenter 7 år gjennomfører 6 spilledager i løpet av sesongen.
Gutter/Jenter 8-9 år gjennomfører 7 spilledager i løpet av sesongen.

Hovedpåmelding avsluttes 22. september 2019.

Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 25. november 2019.


11.3 Aktivitetsserie Jenter og Gutter 10-11 år

Det spilles Sekserhåndball på full bane med nedsenket tverrligger (30 cm). Det gjennomføres åtte (8) spilledager i løpet av sesongen. Lagene tilbys 2 eller 3 kamper pr. kampdag. Aktivitetsserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger. Se kapittel 14 vedr. dispensasjoner fra alder og kjønn.

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

Det tillates ikke antilag (se kap. 15 vedr. antilag) 

Hovedpåmelding avsluttes 1.5.2019

Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 25. november 2019.

11.4 Aktivitetsserien Jenter og Gutter 12 år

For sesongen 2019/2020 gjennomføres et forsøk med 12 årsklassene.

Denne blir satt opp i samme form som for Aktivitetsserien J/G 10-11 år.
Man øker kampantallet og tar inn et sluttspill i tillegg.
Kampene spilles på ordinær håndballbane (40x20 meter) med ordinære mål (300x240 cm).

Det skal spilles kamper på ni fastsatte kampdager.
Hvert lag spiller to kamper hver dag.
Det er ikke tillat å flytte kampene til andre dager enn de oppsatte.
Dersom et lag ikke kan møte til kamp så utgår kampene dette laget skulle spilt denne dagen.

Puljene vil variere i antallet lag.
Det settes opp puljer tilpasset geografi og nivå.

Det settes ikke opp tabell.

Det tillates antilag, ref. bestemmelser i kap. 15.

Sesongen avsluttes med sluttspill for dem som ønsker å delta.
Klubbene melder på lagene.
Sluttspillet spilles som cupspill. Vinneren av sluttspillet kåres til Sluttspillsmester.

Påmeldingsfristen er 15. februar 2020.

Oppstartsturnering for de yngste arrangeres i uke 42, den 19. og 20. oktober.
Turneringene spilles over en dag.
Isbjørnkøppen arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter). 
Hvert lag spiller inntil fire (4) kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.

Påmeldingen avsluttes 22. september.

En klubb kan stille flere lag i hver klasse.

Når det i en klasse stilles med flere enn ett lag må 1. laget stille til samtlige kamper for at 2. laget skal få delta videre, 2. laget stille til samtlige kamper for at 3. laget skal få delta osv.

I klassene fra og med J/G 12 til og med J/G 18, unntatt J14 og J16 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. 

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i NHF reglement for lisens og deltakerberettigelse må følges.
For A-klassene i J14 og J16 A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

Klubber som ønsker å inngå samarbeid, må huske fristen 1. mai, og være oppmerksom på reglene.

Ordningen med prestasjons- og partnerklubbsamarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, som er 1. mai. Husk at det er kun leder i klubb som kan opprette og signere søknad.

Fra og med sesongen 19/20 skal det brukes digitalt søknadskjema for søknad om klubbsamarbeid, Partner/prestasjon og Sammensatte lag.

Når klubben nå skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partnerklubbsamarbeid og for Sammensatt lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finner du i TurneringsAdmin (TA). 

Vær oppmerksom på at prestasjonsklubber må delta i 2. divisjon eller høyere for å innfri vilkårene for å være prestasjonsklubb i seniorklassen. 

Klubber som skal være prestasjonsklubb i 16-års klassen må være påmeldt til Bringserien, i 18-års klassen påmeldt til LERØYserien og i 20-års klassen påmeldt til NM Junior.

Definisjoner

Prestasjonshåndballklubb:
Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.

Partnerhåndballklubb:
Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben

Les mer i Reglementet for klubbsamarbeid.

Sammensatte lag
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes.  Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen fastsatt frist; 1. mai.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.

Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde.  Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For sammensatte lag gjelder andre regler i NHF-serier, bl.a. Bringserien G/J16 år, Lands-serien G/J18. Der kan man ikke delta som sammensatt lag.

Antilag vil si at lagene ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt.

Samtlige påmeldte lag i klassene J/G 12 til senior kan velge ett antilag. 
Antilag kan kun meldes med bakgrunn i spillere og ikke trenere som trener flere lag.

Eksempel 1
J18 kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

Eksempel 2
J16 kan ikke spille når klubbens J18 spiller.

Det tillates IKKE antilag i klassene 6-7-8-9-10, 11 eller 12 år.

 

I Regionsserie og Aktivitetsserien blir klubben fakturert for 50% ved påmelding og denne fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent.

Resterende 50% faktureres pr. 1. november.

Deltakeravgiftene i de ulike konkurranseklassene:

Konkurranseklasse

Pris pr. sesong

Faktureres ved påmelding 1. mai

Faktureres innen 1. nov.

Faktureres innen 15.mars

3.-4. divisjon

Kr   9.750

Kr 4.875

Kr 4.875

 

HU-lag

Kr.  5.100

Kr.  2.550

Kr.  2.550

 

J/G14-18

Kr.  9.250

Kr. 4.625

Kr. 4.625

 

J/G12

Kr.  8.250

Kr.  4.125

Kr.  4.125

 

Aktivitetsserien J/G10-11

Kr.  4.100

Kr.  2.050

Kr. 2.050

 

Isbjørnserien J/G 6 år

Kr. 1.000

 

Kr. 500

Kr. 500

Isbjørnserien J/G7 år

Kr. 1.750

 

Kr. 875

Kr. 875

Isbjørnserien J/G8-9 år

Kr.  2.350

 

Kr. 1.175

Kr. 1.175

Isbjørnkøppen 7-9 år

Kr.     890

 

Kr.     890

 

Kvalifisering J14A

Kr.  1.350

 

Kr. 1.350

 

Kvalifisering J16A

Kr.  1.350

 

Kr. 1.350

 

I kvalifiseringsspillet for A-serie J14 og 16, benyttes fordeling av dommerutgiftene på deltakende lag i tillegg til kvalifiseringsavgiften.

I sluttspillene i Regionsseriene benyttes det fordeling dommerutgiftene på deltakende lag.

Trekking før 10.august;
Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50%) ved trekking av et lag fram til denne dato.

Trekking etter 10.august
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august.

Klubber som trekker seniorlag etter 10. august ilegges i tilleggsgebyr.

Klubber som trekker aldersbestemte lag (J/G12-18 år) etter 10. august ilegges i tilleggsgebyr pr. lag som trekkes.

Klubber som trekker lag i Isbjørnserien og Aktivitetsserien (10-11 år) ilegges et gebyr pr. lag som trekkes.

Flere lag i samme klasse
Når en klubb stiller flere lag i samme konkurranse trekkes lavest rangerte lag først.  Dvs. 3. laget trekkes før 2. laget og 2. laget før 1. laget.

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien.

Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen.

Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og viser det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Landsserien J/G 18 osv.

Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.

Lag som har benyttet flere dispensasjonsspillere enn tillatt i en og samme kamp, kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen. 

I J14 og J16 kvalifisering til A1 og i A1-klassene, gis det ikke dispensasjoner.

Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

Søknad om dispensasjon skal skje på eget søknadsskjema som sendes Regionskontoret. Skjemaet finnes under ”Skjema” på regionens hjemmeside. Søknader skal skrives under av foresatte, klubbleder og trener. I søknaden må det redegjøres for øvrig tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være regionskontoret i hende fem (5) virkedager før aktuell kampdato.

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

Konkurranseklasse

Antall disp. pr. lag

Antall disp.
pr. kamp

Gutter på jentelag og jenter på guttelag

Kommentarer

Isbjørnserien J6-9 år

2

2

2

 

Aktivitetsserien J10-11

2

2

2

 

Jenter 12

3

3

 

 

Jenter 14A Kvalik

0

0

0

 

Jenter 14 A1

0

0

0

 

Jenter 14 A2

3

3

 

Søknader fremmes etter kvalik

Jenter 14B

3

3

 

 

Jenter 16A Kvalik

0

0

0

 

Jenter 16 A1

0

0

0

 

Jenter 16 A2

3

3

 

Søknader fremmes etter kvalik

Jenter 18

3

3

 

 

Isbjørnserien G6-9 år

2

2

2

 

Aktivitetsserien G10-11

2

2

2

 

Gutter 12

3

3

3

Tre jenter kan spille på guttelag

Gutter 14

3

3

 

 

Gutter 16

3

3

 

 

Gutter 18

3

3

 

 

 

Påmelding
Dersom lagspåmeldingen skal bli godkjent må også alle klubbens dommere være påmeldt innen 1. mai 2019. 

Klubben har ingen anledning til å stille flere lag enn de har dommere til.  Påmeldingen av lag til sesongen 2019/20 godkjennes fra 12 år til og med Grundigligaen, inntil dommerkvoten er oppfylt. 

Dommerkvoter
Klubber som deltar i seriespill – gjelder alle divisjoner og klasser – (unntatt for klasse 11 år og yngre), plikter å stille dommere etter følgende påmelding:

1 – 2 lag påmeldt        må stille med 1 dommer
3 – 4 lag påmeldt        3 dommere
5 – 6 lag påmeldt        4 dommere
7 – 8 lag påmeldt        5 dommere
9 - 10 lag påmeldt       6 dommere
11-12 lag påmeldt       7 dommere
13-14 lag påmeldt       8 dommere
15-16 lag påmeldt       9 dommere osv.

Dommeren teller på dommerkvoten til klubben som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet og som dommeren har akseptert påmeldingen fra.

Dommerpar - system, §39 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Regionene har generell dispensasjon til å benytte bare èn dommer i sine serier.

Dommernes nøytralitet, §40 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
I kamper i regions- og soneserier er alle dommere å betrakte som nøytrale.

Dommer som ikke møter, §41 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

Krav til dommer
Påmeldt dommer må ha godkjent dommerkurs trinn 1.  Påmeldte dommere må ha fylt 15 år.

Hver dommer må lede minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv.
Dommeren må være medlem av den klubb som melder dommeren på og løse lisens iht «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» § 3 og §4.

Gebyr
Dommere som teller på klubbkvoten og som har mange forfall og sperrer og som derved ikke innfrir sin del av antall kamper, vil bli strøket og klubben må skaffe erstatter.

Dersom klubben ikke oppfyller kvoten av dommere etter strykning, må det skaffes ny dommer, ellers kan klubben ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret.
Klubben er ansvarlig for sine påmeldte dommere også når det gjelder gebyrer. 

Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

(Satsene ble vedtatt av Regionstyret mars 2019)
Senior 3.div                                       kr 550,-
Senior 4.div                                        kr 400,-                                  
Veteran 35                                         kr 250,-
18 år                                                   kr 350,-
HU - kamper                                      kr 225,-
16 år                                                   kr 300,-
14 år                                                   kr 225,-
12 år                                                   kr 170,-
11 og 10 år anbefalt                           kr 100,-
6-9 år anbefalt                                     kr 100,-

Dommeren(e) har krav på kamphonoraret og evt kjøregodtgjørelse dersom lag ikke møter til kamp uten å varsle dommere. Utgiftene belastes i sin helhet laget (klubben) som ikke har møtt. En forutsetning for at dommerparet skal få dekket kamphonorar på ikke spilt kamp er at kontaktinfo (mobil) er tilgjengelig og de har vært mulig å få tak i. Dommerne kan selv åpne for visning av kontaktinfo eller sjekke status på visning via MinIdrett.

Bilgodtgjørelse
For kjøring med egen bil kr. 3,50 pr. km. Pr. passasjer kr. 1,- pr. km. En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk.

For dommere som bor utenfor regionsgrensa skal det skrives kjøring fra regionsgrensa.

Diett uten overnatting
Dommere som har krav på diett skal bruke skattepliktig sats og skatte av dette. 

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei,
skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. 
Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. 
Ved slike tilfeller oppfordres arrangør til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Beregning av diett; dommerne kan beregne tidsbruk lik kjøretid tur/retur, kamptid + 30 min før og etter kamp til oppvarming/dusj.

Fra 6 til 12 timers fravær                                           kr. 307,-
Over 12 timers fravær                                               kr. 570,-

Diett med overnatting
Over 12 timers fravær                                               kr. 780,-

Måltidsfradrag:
Frokost, 20% av diettsatsen
Lunsj, 30% av diettsatsen
Middag, 50% av diettsatsen

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomst hjemmet.
For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

Retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer.
For arrangementer i Isbjørnserien 6-9 år og Aktivitet serien 10-11 og 12 år er det arrangerende klubb som hefter for utgiftene (honoraret) til barnekamplederne. Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg omlag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

Det er hjemmelaget som skal betale dommernes godtgjørelse. For arrangement i regionserien fra 14 år til og med 3.divisjon leverer dommer digital regning i TA etter at det er registrert resultat i kampen.

Klubben ved leder eller kampansvarlig i klubb godkjenner regning i TA og overfører penger til dommerne – senest innen fem (5) virkedager etter kampen.

Dommere som ikke får overført penger innen angitt frist på fem (5) virkedager tar kontakt med regionskontoret som purrer klubb.

A

Arrangør som ikke møter

2.000,-

B

Arrangør av Isbjørnserie- og aktivitetsserierunder som ikke møter eller som trekker seg senere enn 14 dager før runden

2.000,-

C

Lag i Isbjørnserien G/J 6-9 år og Aktivitetserien J/G 10-11 år som trekkes fra et enkeltarrangement senere enn 14 dager før arrangementet

300,-

D

Omberammelsesgebyr (innen 8-dagersfristen)

750,-

E

Omberammelsesgebyr (etter 8-dagersfristen)

1.500,-

F

Andre gangs brudd på den enkelte halls bestemmelser om klisterbruk

1.000,-

G

Andre gangs brudd på bestemmelser om klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år

1.000,-

H

Seniorlag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august

Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

 

1.500,-

I

Aldersbestemte lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

1.000,-

J

Lag i Isbjørnserien G/J 7-9 år og Aktivitetsserien J/G 10-11 år som trekkes fra serien. Påløpt deltakeravgift refunderes ikke

250,-

K

Lag som ikke møter/spiller oppsatt kamp

 

 

Jenter og gutter 12 år

750.-

 

Aldersbestemt 1.gang (13-18 år)

1.500,-

 

Aldersbestemt (13-18 år)2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift

3000,-

 

Senior 1.gang

3.500,-

 

Senior 2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift

6.000,-

L

Gebyr for manglende dommer i henhold til dommerkvote

5.000,-

M

Gebyr for manglende dommerbetaling over nettbank

500,-

N

Protestgebyr

750,-

Søknad om omberammelse med gebyr

Søknad sendes elektronisk på TA (Turneringsadministrasjon)

Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis på omberammingssøknaden. 

Kamper som omberammes skal spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.  Dette gjelder IKKE de siste 14 dager av serien hvor alle kamper skal spilles før terminfestet dato.

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp skal være gjort i TA senest 8 dager før opprinnelig kampdato. Klubben faktureres med kr. 750,-  i etterkant.

Søknader etter 8 dagers fristen faktureres med kr. 1.500,- i etterkant.

 

Følgende årsaker gir grunn for omberammelse uten gebyr:

Representasjon
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst 2 av dets spillere/dommere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF. 

Pålagte aktiviteter
Deltagelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser, skoleaktivitet* når minst 2 av de faste spillerne på laget er involvert.  Bekreftelse fra skole, prest eller annen ansvarlig arrangør, må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer)

Akutt sykdom
Når minimum 3 av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke.

Sykedokumentasjon skal sendes regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet.  Gjøres ikke dette anses kampen for tapt. Sykedokumentasjon p.g.a. skader godkjennes ikke som omberammingsgrunn. Avtalt tidspunkt for når kampen skal spilles sendes inn sammen med sykedokumentasjonen. Sykedokumentasjon må være en skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

Anker
Alle avslag fra administrasjonen kan ankes inn for Regionsstyret.

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2019 - 2020, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 19/20, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2020.

Klasse

Antall spillere

Spilletid

Ball
størrelse

IHFs bestemmelser for ballstørrelse

Kvinner senior
Fylt 16 år

14

2 x 30
10 min pause

2

IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

Jenter 20
Født 1999 eller senere

14

2 x 30

2

 

Jenter 18
Født 2001 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 17
Født 2002 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 16
Født 2003 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 15
Født 2004 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 14
Født 2005 eller senere

12

2 x 20

1

IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

Jenter 13
Født 2006 eller senere

12

2 x 20

1

 

Jenter 12
Født 2007 eller senere

12

2 x 20

0

47-49cm/250-300 gram

Jenter 11
Født 2008 eller senere

12

2 x 15
5 min pause

0

47-49 cm

Jenter 10
Født 2009 eller senere

12

2 x 15

0

47-49 cm

Jenter 9
Født 2010 eller senere

8

2 x 15

00

42-45 cm

Jenter 8
Født 2011 eller senere

8

2 x 15

00

42-45 cm

 Jenter 6 og 7
Født 2012-2013 eller senere

8

2 x 15

00

 42-45 cm (mykball)

Menn senior
Fylt 16 år

14

2 x 30
10 min pause

3

IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

Gutter 20
Født 1999 eller senere

14

2 x 30

3

 

Gutter 18
Født 2001 eller senere

14

2 x 25

3

 

Gutter 17
Født 2002 eller senere

14

2 x 25

3

 

Gutter 16
Født 2003 eller senere

14

2 x 25

2

IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

Gutter 15
Født 2004 eller senere

14

2 x 25

2

 

Gutter 14
Født 2005 eller senere

12

2 x 20

1

IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

Gutter 13
Født 2006 eller senere

12

2 x 20

1

 

Gutter 12
Født 2007 eller senere

12

2 x 20

0

0(47-49 cm/ 250-300 gram)

Gutter 11
Født 2008 eller senere

12

2 x 15
5 min pause

0

 

Gutter 10
Født 2009 eller senere

12

2 x 15

0

 

Gutter 9
Født 2010 eller senere

8

2 x 15

00

42-45 cm

Gutter 8
Født 2011 eller senere

8

2 x 15

00

 

Gutter 6 og7
Født 2012 og 2013 eller senere

8

2 x 15

00

 42-45 cm (mykball)

Bringserien     J/G16                                     14 spillere pr. kamp
Lerøyserien    J/G18                                     14 spillere pr. kamp
NM Junior                                                     14 spillere pr. kamp