Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2017-18

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2017-18.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Retningslinjene for seriespillet er et viktig dokument for konkurranseaktiviteten. God kjennskap til innholdet i dette heftet gjør det lettere å gjennomføre sesongen både som arrangørklubb, spillende lag, dommer osv.

I tillegg til dette de Regionale retningslinjene er det viktig at klubbens tillitsvalgte, trenere, dommere og andre har kjennskap til NHFs lover, kampreglementer og spillereglene. Alt dette finner dere på nettsidene våre.

Den kommende sesongen håper vi at Klubbhuset skal bli en større dimensjon hos mange klubber. Desto lenger vi får ungdommene til å holde på med håndball, desto flere lag får vi i de eldste klassene. Dette setter andre krav til dere i klubbene enn det som har vært vanlig til nå. Spillerne må pakkes inn, følges opp, få god trening og veiledning. I kampene må spilletiden fordeles på en rettferdig måte, og for meg betyr det at alle spiller like mye. Ingen av oss vet hvem som blir den gode spilleren når man er 14-15 år gammel, og den som i dag kanskje sliter litt med retningsendringene, kan være den som står i eliteserien om 5-6 år.

Klubbhuset er ikke en del av de retningslinjene som foreligger i dette dokumentet, men det er en avgjørende arbeidsoppgave for alle klubber, trenere og foreldre.

Lykke til med sesongen 2017-2018.

 

Hilsen fra Ivar M. Karlstad
Dagli’ gLeder i NHF Region Innlandet

01.mai Påmeldingsfrist for 10-årslag til og med seniorlag
18.mai Høringsfrist på puljeoppsett
30. juni - 10. august Terminlisteforslag, frist for innspill 10. august
10.aug Frist for trekking av lag, se pkt. 14.
16.-17. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøyserien 18 år
23.sep Felles kvalifiseringsdag J14 A i Stangehallen
24.sep Felles kvalifiseringsdag for J16 A i Stangehallen
24.sep Påmeldingsfrist Isbjørnserien 7 -9 åringer
1. - 14. oktober Høstferie (spillefri Regionserie 7. - 8. oktober)
08.okt Påmeldingsfrist Isbjørnkøppen (spilles 21. - 22. oktober)
14. - 15. oktober Kvalifiseringsrunde nr.  2 til Lerøyserien 18 år
21. - 22. oktober Isbjørnkøppen (7 -9 år)
21. – 22. oktober Aktivitetsserien 10-11 år 1. runde
27. -28. oktober Håndballseminaret Lillehammer
28. - 29. oktober Veteran NM
4. - 5. november Isbjørnserien 7-9 år 1.runde
11. - 12. november Aktivitetsserien 10-11 år 2. runde
18. - 19. november Isbjørnserie 6 år, 1. runde 
18. - 19. november Isbjørnserien 7- 8-9 år 2. runde
18. - 19. november Lerøyserien 18 år, 1. runde
26.nov Påmeldingsfrist nye lag i 7 -9 år og 10 -11 år
25. - 26. november Aktivitetsserie 10 -11 år 3. runde
03.des Siste frist for halvspilt 16 A/innmelding Bring
09. - 10. desember Isbjørnserien 7-9 år 3. runde
09. - 10. desember Lerøyserien 18 år 2. runde
16. - 17. desember Aktivitetsserie 10 -11 år 4. runde
06. – 07. januar 2018 Isbjørnserien 6 år, 2. runde
06. - 07. januar  Isbjørnserie 7 -9 år, 4. runde
13. – 14. januar Aktivitetsserie 10 -11 år 5.runde
20. – 21. januar Isbjørnserien 7 år 4. runde
20. – 21. januar Isbjørnserien 8 og 9 år 5. runde
27. - 28. januar Aktivitetsserie 10 -11 år 6.runde
03. - 04. februar BRING 16 år, 1. runde
10. - 11. februar Aktivitetsserien 10-11 år 7. runde
17. - 18. februar Isbjørnserien 7-9 år 5. og 6. runde Oppland
18. februar-3. mars Vinterferie spillefri regionsserien 24.-25. februar
24. – 25. februar Lerøyserien 18 år, 3. runde og BRING 16 år, 2. runde
3.-4. mars Isbjørnserie 7 -9 år 5. og 6. runde Hedmark
2.-4. mars Bylagsturnering 15 år
10. – 11. mars Aktivitetsserien 10-11 år, 8. runde
17. – 18. mars Isbjørnserie 6 år 3. runde
17. - 18. mars Isbjørnserien 7-9, 6. og 7. runde
17. – 18. mars Lerøyserien 18 år, 4. runde og BRING 16, 3. runde 
07.apr Siste serierunde i 3. divisjon 
13. - 15 april Sluttspill for 12 - 14- 16 -18 årsklasser i Håkons Hall
20. - 22. april Elverum Yngres Cup i Elverumsområdet
21.apr Kvalifiseringskamper til 3. divisjon
21. – 22. april Lerøyserien 18 år, 5. runde og BRING 16, 4. runde
01.mai Påmeldingsfrist 2018 - 2019
5. – 6. mai NM Regionslag 17
11. - 13. mai Nasjonalt Sluttspill BRING 16 år 
2. Generelt

2.1. Seriespill- og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranseklasse.

2.2. Kampreglement for NHF Region Innlandet

- 1 Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

-  2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong. Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

- 3 KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

Avdelingsmester. Premiering av nr. 1.

Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3.

Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3.

I barneklassene 7-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.

Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.


- 4 PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltageravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.


- 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud.

Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).


- 6 DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.


- 7 ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

 

2.3. Hjemmehall/arena.

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.

Regionen benytter begrepene Hjemmehall/arena og Reservehall/arena. Oversikt over hvilke haller som er den enkelte klubbs hjemme- og reservehall/arena oppdateres i TA (Turneringsadministrasjon).

3. Spillesystem
3.1. Kvinner og menn 3. divisjon
3. divisjon består av en avdeling for kvinner og en avdeling for menn med inntil 12 lag. Det spilles dobbel serie.
Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk
Vinneren av avdelingen etter endt serie rykker opp til 2. divisjon
Lag nr. 12 etter endt serie rykker ned til 4. divisjon
Lag nr. 11 i sluttabellen spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon mot nr. 2 etter endt serie i hver fjerdedivisjonsavdeling.
Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk i høyere divisjoner og eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.

3.2. Kvinner 4. divisjon
Kvinner 4. divisjon organiseres i to avdelinger med inntil 12 lag i hver avdeling. Det spilles dobbelt serie.
Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk
Vinneren av hver avdeling etter endt serie rykker opp til 3. divisjon. Lag nr. to etter endt serie i hver avdeling og lag nr. 10 i 3. divisjon etter endt serie, spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon.
Opprykksretten begrenses til lag nr. fire i sluttabellen.

3.3. Nye lag.
Nye lag i divisjonsspillet starter i laveste divisjon. For kvinner i 4. divisjon og for menn i 3. divisjon.

3.4. Veteran G35+ og J35+
Spillere som er fylt 35 år og eldre inviteres til to turneringer.
Det kåres Regionmester i Veteranklassen
Avviklingsform avhenger av antall påmeldte lag.

3.5. Serie for utviklingshemmede.
Håndball for utviklingshemmede betegnes HU.
Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser. Det spilles turneringsspill med to kamper pr. lag pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene. Antall turneringer (dager) er seks.
Vinneren av serien kåres til Regionmester.

3.6. Klasse 18 år, jenter og gutter
Det spilles serie, med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

3.6.1.
Det spilles ikke sluttspill når det er åtte lag eller færre. Vinner av serien kåres til Regionmester.
Hvis klassen består av en avdeling med 9-12 lag spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene. Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

3.6.2.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

3.7. Jenter 16 år
Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på.
A-klassen spiller kvalifisering.
Kvalifiseringen til A-klassen finner sted i tidsrommet 20. august. - 18. september.
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 13. - 15. april 2018.

3.7.1.
Spilleberettigelse under kvalifisering
Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1 klassen, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2 klassen.

Sammensatte lag i A-1 og A-2
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1. Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

3.7.2. Jenter 16 A-1
Jenter 16 A-1 består av 10 lag.
Alle lag som kvalifiserer seg til J16 A-1 er med i kvalifiseringen til den nasjonale serien for J16, Bringserien. For å komme med i Bringserien etter nyttår, må man være blant de to til tre beste i A-1 etter halvspilt serie den 3. desember. Antall lag fra Innlandet bestemmes av NHF.
Dersom laget ikke ønsker å delta i kvalifiseringen til Bringserien, må det ved påmelding 1.mai krysses av for det.
Hvis en klubb har flere lag i kvalifiseringen til Bring er det bare 1. laget som kan kvalifisere seg til Bring.

3.7.2.1. Spilleberettigelse i A-1
I A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.
Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.
Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.
Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

3.7.2.2. Trekking av lag fra A-1.
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

3.7.2.3. Utgiftsfordeling og deltageravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltageravgift og kvalifiseringsavgift.

3.7.2.4. Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-1
Serien avsluttes med sluttspill 13. -15.april 2018, der de fire beste deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

3.7.3. Jenter 16 – A-2
Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1.
Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag.

3.7.3.1. Spilleberettigelse
I A-2 og jenter 16B, kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.
Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

3.7.3.2. Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-2
Serien avsluttes med sluttspill 13. - 15. april 2018.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

3.7.4. Jenter 16B
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for. Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

3.7.4.1. Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 B
Serien avsluttes med sluttspill 13.-15. april 2018.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16B.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

3.8. Gutter 16 år
Regionsserien for G16 er i inneværende sesong kvalifisering til Bringserien G16. Kvalifiseringen avsluttes etter halvspilt serie den 3. desember.
Dersom laget ikke ønsker å delta i kvalifiseringen til Bringserien, må det ved påmelding 1.mai krysses av for det.

Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til 3. desember
Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
Ny serie settes opp for andre halvdel av sesong, og det vil bli gjort en vurdering av organisering, avdelinger osv. utfra nivå og antall lag.

Lag som ikke ønsker å delta i Bringserien må melde dette ved påmelding 1.mai. Region Innlandet har minimum to plasser i Bringserien. Antall lag fra Innlandet til Bringserien avgjøres av NHF.
Kvalifiseringen til Bringserien avsluttes 3. desember 2017, når den regionale kvalifiseringsserien G16 er ferdigspilt.

Hvis en klubb har flere lag i kvalifiseringen til Bring er det bare 1. laget som kan kvalifisere seg til Bring.

4.8.1. Serieavslutning/sluttspill Gutter 16
Serien avsluttes med sluttspill for de fire best plasserte lagene 13.-15. april 2018. Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.

3.9. Jenter 14 år
Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på.
A-klassen spiller kvalifisering til A-1 og A-2.
Kvalifiseringen til A-klassens A-1 og A-2 finner sted i tidsrommet 20. august. - 17. september.
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 13. - 15. april 2018.

3.9.1.1. Spilleberettigelse under kvalifisering
Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen til A-1. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2.

3.9.1.2. Sammensatte lag i A-1 og A-2
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1. Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i J14A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

3.9.2. Jenter 14 A-1
Jenter 14 – A-1 består av inntil 12 lag.
Serien avsluttes med sluttspill for de fire beste lagene 13.-15. april 2018.

3.9.2.1. Spilleberettigelse i A-1
I A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.
Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

3.9.2.2. Trekking av lag fra A-1.
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

3.9.2.3. Utgiftsfordeling og deltageravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltageravgift og kvalifiseringsavgift.

3.9.2.4. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 – A-1
Serien avsluttes med sluttspill 13. - 15. april 2018, der de fire beste i A-1 deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

3.9.3. Jenter 14 – A-2
Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1.
Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag.

3.9.3.1. Spilleberettigelse
I A-2 og jenter 14 B kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.
Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag. Men reglene i §18, 19 og 20 må følges.
Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og A-2 og i sluttspillkamper.

3.9.3.2. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 A-2
Serien avsluttes med sluttspill 13. - 15. april 2018.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

3.9.4. Jenter 14B
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for. Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

3.9.4.1. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 B
Serien avsluttes med sluttspill 13.-15. april 2018.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14B.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

3.10. Gutter 14 år
Lagene spiller en kvalifiserings serie fra seriestart til ca. 15.desember som vil bestå av det antallet avdelinger som antallet påmeldte lag gir grunnlag for.
Ny inndeling etter kvalifiseringsserien – de 4 beste fra hver avdeling danner ny G14 A-1 og øvrige lag danner G14 A-2.

3.11. Klasse 12 år – jenter og gutter
For jenter meldes det på til seriespill med geografiske oppsatte avdelinger. Vinnerne av hver avdeling kåres til Seriemester.
For gutter avgjøres avviklingsformen når påmelding foreligger og lagene har kommet med sine innspill.
Seriene avsluttes med sluttspill 13. – 15. april 2018. Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

Serieavslutning/sluttspill 12 år
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.
Hvis klassen består av 2 avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av 3 avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4. Sluttspill

4.1.    

Reglement for sluttspillavvikling vedtas av Regionstyret.

Klubbene inviteres til å søke som arrangør av sluttspill, eller til å delta i avviklingen av sluttspillene.

4.2.    

Sluttspill avvikles 13. - 15. april 2018 for klassene 12, 14, 16 og 18 år. 

4.3.    

Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene.

4.4.    

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje), kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne eller til å delta i Sluttspill. Ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

4.5.    

Dommerutgifter fordeles på deltagende lag i sluttspillet.

5. Regionmesterskap Videregående skoler

NHF Region Innlandet har ansvar for planlegging, oppsett og gjennomføring av Regionmesterskapet – i tett samarbeid med Stange Vgs.
Mesterskapet er åpent for alle videregående skoler og folkehøgskoler.

5.1.    

Hver skole kan delta med et eller flere lag.
Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i Regionmesterskapet. 
Hvert lag kan bestå av inntil 16 spillere, hvorav inntil 14 spillere benyttes i hver kamp.
Spillerne må være fulltidselever ved skolen for å kunne delta.
Deltagende lag må stille en dommer pr påmeldte lag.
 

5.2.    

Regionmesterskapet arrangeres i Stangehallen 5. februar 2018.
Det spilles innledende runder i puljer med avsluttende cup-spill.

6. Spillesystem barnehåndball 6-11 år

6.1. Isbjørnserien 6 åringer (Introduksjon til håndballspillet)

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).

Gutter og jenter kan spille på samme lag.  Det tilbys inntil 3 kamper pr kampdag.

For 6 åringer settes det opp 3 spilledager i løpet av sesongen.  Det er påmelding til hver runde.  Ingen dispensasjon for overårige spillere.

6.1.1.      

Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen i stedet for kamprapport pr kamp.

6.1.2.      

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

6.1.3.      

Det tillates ikke antilag.

6.1.4.      

Påmeldingsfrist er 4 uker før kampdag (kampoppsett kommer 2 uker før kampdag)

6.2.   Isbjørnserien gutter/jenter 7-9 år

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).

Isbjørnserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.  Hovedregelen er 3 kampdager pr kampdag, men unntak kan forekomme.  6 spilledager for 7-åringer og 7 spilledager for 8-9 åringene.

6.2.1.      

Det innføres muligheter for aldersdispensasjon i 7-9 årsklassen.  Det kan gis aldersdispensasjon for inntil 2 spillere pr lag pr kamp, men kun 1 aldersdispensasjonsspiller på banen av gangen.

6.2.2.      

Inntil 2 jenter kan delta på guttelag pr kamp.

6.2.3.      

Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr kamp.

6.2.4.      

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

6.2.5.      

Det tillates ikke antilag.

6.2.6.      

Hovedpåmelding avsluttes 24. september 2017.

6.2.7.      

Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 26. november 2017.

6.2.8.      

Siste spillerunde er 17. – 18. mars 2018.

6.2.9.      

Gutter/Jenter 7 år gjennomfører 6 spilledager i løpet av sesongen.

6.2.10.  

Gutter/Jenter 8-9 år gjennomfører 7 spilledager i løpet av sesongen.

6.3.   Aktivitetsserie Jenter og Gutter 10-11 år

Det spilles Sekserhåndball på full bane med nedsenket tverrlegger (30 cm). Det gjennomføres 8 spilledager i løpet av sesongen. Lagene tilbys 2 eller 3 kamper per kampdag. Aktivitetsserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.

6.3.1.      

Det innføres muligheter for aldersdispensasjon i 10-11 års klassen. Det kan gis aldersdispensasjon for inntil 2 spillere per lag per kamp, men kun 1 aldersdispensasjonsspiller på banen av gangen.

6.3.2.      

Inntil 3 jenter kan delta på guttelag per kamp (max 2 på banen samtidig).

6.3.3.      

Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

6.3.4.      

Det tillates ikke antilag.

6.3.5.      

Hovedpåmelding avsluttes 1.5.2017

6.3.6.      

Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 26. november 2017.

6.4.   Isbjørnkøppen 7-9 år

Oppstartsturnering for de yngste arrangeres i uke 42, den 21. og 22. oktober.
Turneringene spilles over en dag.
Isbjørnkøppen arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

6.4.1.1.            

Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter). 
Hvert lag spiller inntil fire kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.

6.4.1.2.            

Inntil to jenter kan delta på guttelag pr kamp.

6.4.1.3.            

Påmeldingen avsluttes 8.oktober.

7.1.   SERIESTART – SERIESLUTT

7.1.1.     Seriestart

Senior                         tidligst 2.september
J/G18                          tidligst 9.sep
J16A og J14A             uke 34 (26.-27. august)
J/G12                          tidligst 9.sep
J14B/G14                    tidligst 9.sep
J16B/G16                   tidligst 9.sep
J/G7-J/G11                 uke 41 for Opplandslag, uke 42 for Hedmarkslag

2.1.2.     Sluttspill og serieavslutning
J/G18-16-14 og 12     13.april – 15.april i Håkons hall Lillehammer  

2.2.   Skoleferier

2.2.1.     Hedmark

Høstferie i Hedmark er uke 41. Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 7. - 8. og 14. oktober 2017.

Vinterferie i Hedmark er uke 8 i 2018.  Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 18.februar og 24. - 25.februar 2018.

2.2.2.     Oppland

Høstferie i Oppland er uke 40.  Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 1. og 7.-8. oktober 2017.

Vinterferie i Oppland er uke 9 i 2018. Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 24. - 25. februar og 3. mars 2018.

2.3.   Kamper på hverdager

2.3.1.      
Det kan settes opp lokale kamper i alle klasser i regionserien på hverdager i tillegg til helgekamper.  

Klubbene melder inn ønske om hverdagskamper ved påmelding.
Husk dag og klokkeslett i den hallen kampene ønskes spilt.

Håndballklubben/gruppa må disponere hallen på det tidspunktet det er ønskelig med hverdagskamp. 

Kampstart skal som hovedregel ikke være før kl.1800 og ikke senere enn kl. 2000. Skjønnsmessige hensyn skal tas.

8. Flere lag i samme aldersklasse

8.1.
En klubb kan stille flere lag i hver aldersklasse.

8.2.    
I klassene fra og med J/G 12 til og med J/G 18, unntatt J14 og J16 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. 

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.
For A-klassene i J14 og J16 A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1. 

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

8.3.    
Når det i en klasse stilles med flere enn ett lag må 1.laget stille til samtlige kamper for at 2.laget skal få delta videre, 2.laget stille til samtlige kamper for at 3.laget skal få delta osv. (§ 17 Kamp- og konkurransereglement for NHF)

9.     Rene lag – gutte- og jentelag

Det inviteres til rene gutte- og jenteserier i alle klasser fra og med 7 år, dog er det tillatt med 2 jenter på guttelag i klassene G7, G8 og G9. Det gis mulighet for å ha med 3 jenter på guttelag i klassen 10-11 år, det presiseres at kun 2 jenter kan være på banen samtidig.

11.      Klubbsamarbeid (utdrag av bestemmelsene)

11.1.   Partnerklubbsamarbeid

Flere klubber kan gå sammen i et samarbeid (partnerklubbsamarbeid) ved at en klubb (prestasjonsklubb) kan knytte til seg en eller flere samarbeidsklubber (kalt partnerklubber).
Prestasjonsklubben skal sende avtalen til NHF til godkjenning innen 1. mai.
Avtalen trer ikke i kraft før slik godkjenning er gitt.

11.2. Sammensatte lag

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes.  Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen fastsatt frist; 1. mai.
 

11.3.                  

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.
Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

11.4.                  

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde.  Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

11.5.                  

For sammensatte lag gjelder andre regler i NHF-serier, bl.a. Bringserien G/J16 år, Lands-serien G/J18. Der kan man ikke delta som sammensatt lag.

12. Kampkollisjoner  – antilag

12.1.                  

Antilag vil si at lagene ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt.
Samtlige påmeldte lag i klassene J/G 12 til senior kan velge ett antilag. 
Antilag kan kun meldes med bakgrunn i spillere og ikke trenere som trener flere lag.

  • Eksempel 1

J18 kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

  • Eksempel 2

J16 og J18 kan ikke ha kamper samtidig.

12.2.                  

Det tillates IKKE antilag i klassene 7-8-9-10 eller 11 år.

13.  Deltageravgifter

I Regionsserie og Aktivitetsserien blir klubben fakturert for 50% ved påmelding og denne fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent.

Resterende 50% faktureres pr. 1. november.

Deltakeravgiftene i de ulike Konkurranseklassene:

Konkurranseklasse

Pris pr. sesong

Faktureres ved påmelding 1. mai

Faktureres innen 1. nov.

Faktureres innen 15.mars

3.-4. divisjon

Kr   9.500

Kr 4.750

Kr 4.750

 

HU-lag

Kr.  4.950

Kr.  2.475

Kr.  2.475

 

J/G14-18

Kr.  8.990

Kr. 4.495

Kr. 4.495

 

J/G12

Kr.  7.990

Kr.  3.995

Kr.  3.995

 

Aktivitetsserien J/G10-11

Kr.  4.000

Kr.  2.000

Kr. 2.000

 

Isbjørnserien J/G8-9 år

Kr.  2.200

 

Kr. 1.100

Kr. 1.100

Isbjørnserien J/G7 år

Kr.  1.600

 

Kr. 800

Kr. 800

Isbjørnserien 6 år

Kr.     350*

 

 

 

Isbjørnkøppen 7-9 år

Kr.     790

 

Kr.     790

 

Veteran J/G35

Kr.     500**

 

Kr.    500

 

Kvalifisering J14A

Kr.  1.300

 

Kr. 1.300

 

Kvalifisering J16A

Kr.  1.300

 

Kr. 1.300

 

I kvalifiseringsspillet for A-serie J14 og 16, benyttes fordeling av dommerutgiftene på deltakende lag i tillegg til deltageravgiften.

I sluttspillene i Regionsseriene benyttes det fordeling dommerutgiftene på deltakende lag.

* 6 år: kr 350 pr lag pr runde/turnering
**Veteran 35 år: kr. 500,- pr. turnering.  

 

14. Trekking av lag

14.1. Trekking før 10.august;

Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50%) ved trekking av et lag fram til denne dato.

14.2. Trekking etter 10.august

14.2.1.  

Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august.

14.2.2.  

Klubber som trekker seniorlag etter 10. august ilegges i tillegg et gebyr på kr. 1.500,- pr. lag som trekkes.

14.2.3.  

Klubber som trekker aldersbestemte lag (J/G12-18 år) etter 10. august ilegges i tillegg et gebyr på kr. 1.000,- pr. lag som trekkes.

14.2.4.  

Klubber som trekker lag i Aktivitetsserien (10-11 år) ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. lag som trekkes.

14.2.5.  

Klubber som trekker lag i Isbjørnseriene (7-9 år) ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. lag som trekkes.

14.3. Flere lag i samme klasse

Når en klubb stiller flere lag i samme konkurranse trekkes lavest rangerte lag først.  Dvs 3.laget trekkes før 2.laget og 2.laget før 1.laget.

15. Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien.
Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen.

Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og viser det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Landsserien J/G 18 osv.

15.1.

Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.

15.2.

Dispensasjon i Isbjørnserie (7-9 år) og Aktivitetsserie (10-11 år) gis for inntil to spillere pr. lag. Det kan kun benyttes en spiller på banen av gangen, men begge kan delta i samme kamp.
Dispensasjon i Regionseriene (12-18 år) kan gis for inntil tre spillere pr. lag.

Kun to spillere med dispensasjon kan benyttes pr. kamp, dvs. være ført på kamprapporten. Dette gjelder ikke klassene J14A og J16A-1 samt kvalifisering til dette.

15.3.

Lag som har benyttet tre dispensasjonsspillere i en og samme kamp kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.

Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

15.4.

Søknad om dispensasjon skal skje på eget søknadsskjema som sendes Regionskontoret. Skjemaet finnes under”Skjema” på regionens hjemmeside. Søknader skal skrives under av foresatte, klubbleder og trener. I søknaden må det redegjøres for øvrig tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være regionskontoret i hende fem (5) virkedager før aktuell kampdato.

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

Konkurranseklasse

Antall disp. pr. lag

Antall disp.
pr. kamp

Antall disp.
på banen samtidig

Kommentarer

J14A og J16A - 
Kval til A-1

 

0

 

0

 

0

 

J14A og J16A –
A-1

 

0

 

0

 

0

 

J14A og J16A –
 A-2

 

3

 

2

 

2

Søknader fremmes etter kvalifiseringsspillet

Regionseriene

J/G12-G14-G16-J/G18-J14B-J16B

 

3

2

2

G16-lag som kvalifiserer seg til Bringserien kan ikke benytte disp-spillere i denne konkurransen

Aktivitetsserien

J/G10-11 år

 

2

 

2

 

1

Det kan benyttes inntil 3 jenter på guttelag, kun 2 kan være på banen samtidig.

Isbjørnserien
G/J7-9 år

 

2

 

2

 

1

Det kan benyttes inntil to jenter på guttelag.

16. Dommere

16.1. Påmelding

Dersom lagspåmeldingen skal bli godkjent må alle klubbens dommere være påmeldt innen 1. mai 2017.
Klubben har ingen anledning til å stille flere lag enn de har dommere til. Påmeldingen av lag til sesongen 2017/18 godkjennes fra 12 år til og med Grundigligaen, inntil dommerkvoten er oppfylt.

16.2. Dommerkvoter

Påmeldte dommere må ha fylt 16 år. Klubber som deltar i seriespill – gjelder alle divisjoner og klasser – (unntatt for klasse 11 år og yngre), plikter å stille dommere etter følgende påmelding:
1 – 2 lag må stille med 1 dommer
3 – 4 lag 3 dommere
5 – 6 lag 4 dommere
7 – 8 lag 5 dommere
9 - 10 lag 6 dommere
11-12 lag 7 dommere
13-14 lag 8 dommere
15-16 lag 9 dommere osv.

Dommeren teller kvotemessig for den klubb som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet og som dommeren har akseptert påmeldingen fra.

16.3. Dommerpar - system,
§39 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Regionene har generell dispensasjon til å benytte bare èn dommer i sine serier.

16.4. Dommernes nøytralitet,
§40 i NHF Kamp- og Konkurransereglement. I kamper i regions- og soneserier er alle dommere å betrakte som nøytrale.

16.5. Dommer som ikke møter,
§41 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant eller annen person som kan dømme kampen. Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kamprapporten. Evt. protest må innleveres førkampen settes i gang i.h.t. ”NHF's lov-, kamp- og konkurranse reglement samt andre bestemmelser”.

16.6. Krav til dommer

Påmeldt dommer må ha godkjent dommerkurs trinn 1.
Hver dommer må lede minst 25 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv.
Dommeren må være medlem av den klubb som melder dommeren på og løse lisens iht «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» § 3 og §4.

16.7. Gebyr

Dommere som teller på klubbkvoten og som har mange forfall og sperrer og som derved ikke innfrir sin del av antall kamper, vil bli strøket og klubben må skaffe erstatter.
Dersom klubben ikke oppfyller kvoten av dommere etter strykning, må det skaffes ny dommer, ellers kan klubben ilegges et gebyr fastsatt av Regionsstyret.
Klubben er ansvarlig for sine påmeldte dommere også når det gjelder gebyrer.

17. Utgiftsdekning til dommere

17.1. Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

(Satsene ble vedtatt av Regionstyret mars 2017)
Senior 3.div kr 550,-
Senior 4.div kr 400,-
Veteran 35 kr 250,-
18 år kr 350,-
HU - kamper kr 225,-
16 år kr 300,-
14 år kr 225,-
12 år kr 170,-
11 og 10 år anbefalt kr 100,-
6-9 år anbefalt kr 100,-

17.2. Bilgodtgjørelse

For kjøring med egen bil kr. 3,50 pr. km. Pr. passasjer kr. 1,- pr. km. En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk.

17.3. Diett uten overnatting

Fra 6 til 12 timers fravær kr. 289,-
Over 12 timers fravær kr. 537,-

17.4. Diett med overnatting

over 12 timers fravær kr. 733,-

Måltidsfradrag:
Frokost, 20% av diettsatsen -trekk 146,-
Lunsj, 30% av diettsatsen -trekk 219,-
Middag, 50% av diettsatsen -trekk 366,-

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomst hjemmet. For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

17.5. Retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer.

Klubbene må velge om de ønsker å betale dommerne kontant i hallen umiddelbart etter kampen/kampene er spilt (se videre i pkt 18.6), eller om de vil inngå i ordningen med å utbetale dommerpengene pr. nettbank. Dersom klubben vil benytte ordningen med nettbank må klubben melde fra om dette på eget skjema (se videre i pkt. 18.7)

Det er arrangøren som har ansvar for utbetaling til dommeren, men hjemmelaget skal bære denne kostnad. Arrangøren må da i etterkant kreve de klubbene som har spilt kamper den dagen for det arrangøren har lagt ut. Kopi av dommerregningene sendes hjemmelagene sammen med kravet til arrangørklubben. Arrangørklubben beholder originalen som sitt bilag.

Kjøregodtgjøringen skal deles på antall hjemmelag som spiller i de kampene dommeren har dømt. Dvs. at det føres 1/3 av kjøregodtgjøringen på kamp 1, 1/3 på kamp 2 og 1/3 på kamp 3, hvis dommeren har dømt 3 kamper. Alle dommere skal ha utstyrsgodtgjøring og dommerne må levere arrangøren riktig utfylt dommerregning for å få dekket sine utgifter.

Benyttes bil, skal det benyttes en godtgjørelse fastsatt av Region/NHF.
Dommere skal samkjøre i en bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadresse eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av regionen på forhånd og anmerkes på kamprapporten i kommentarfeltet. Kilometergodtgjøring beregnes fra hjemstedsadresse til kampsted.

For arrangementer i Isbjørnserien 6-9 år og Aktivitetsserien 10-11 år er det arrangerende klubb som hefter for utgiftene (honoraret) til barnekamplederne. Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg omlag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene. 

17.6. Kontant dommerbetaling

Dersom klubben ønsker kontant betaling til dommeren skal det betales i hallen umiddelbart etter at kampen(e) er spilt, dette gjelder utstyrs- og kjøregodtgjøring. 

17.7. Dommerbetaling via nettbank

Retningslinjer for klubbene:

1. Liste over hvilke klubber med ansvarlig kontakt person som er med i ordningen, vil ligge oppdatert på nettet.

2. Dommer leverer regning til arrangør etter kampslutt.

3. Dommer er ansvarlig for at regningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger.

4. Klubbene forplikter seg til å overføre penger til dommerne – senest innen fem (5) virkedager etter arrangementet/kampen.

5. Klubbene som vil være med på denne ordningen må skriftlig oppgi en ansvarlig person til å ta seg av dette til regionskontoret. Dette meldes inn på eget skjema.

6. Dersom klubben ikke overholder det den har forpliktet seg til vil det bli en sak mellom klubb og region. Regionen vil da ta et gebyr av klubben på kr. 500,- pr. sak for å håndtere saken.


Retningslinjer for Dommerne:

1. Liste over hvilke klubber med ansvarlig kontakt person som er med i ordningen, vil ligge oppdatert på nettet.

2. Dommer leverer regning til arrangør etter kampslutt.

3. Dommer er ansvarlig for at regningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger (inkludert kontonummer og personnummer).

4. Klubbene forplikter seg til å overføre penger til dommerne – senest innen fem (5) virkedager etter kampen.

5. Dersom klubben ikke overholder det den har forpliktet seg til vil det bli en sak mellom klubb og region. Dommere som ikke får overført penger innen angitt frist på fem (5) virkedager tar kontakt med regionskontoret.

Regionskontoret purrer da betalingen fra klubbene.

17.8. Innsigelser på dommerregninger

Klubber som har innsigelser på dommerregninger, må umiddelbart - dog innen 14 dager fra kampdato sende innsigelsen med kopi av utbetalt dommerkvittering til NHF region Innlandet, som vil ta forholdet opp med dommer/klubb.

18. Gebyrer

A

Arrangør som ikke møter

2.000,-

B

Arrangør av Isbjørnserie- og aktivitetsserierunder som ikke møter eller som trekker seg senere enn 14 dager før runden

2.000,-

C

Lag i Isbjørnserien G/J 6-9 år og Aktivitetserien J/G 10-11 år som trekkes fra et enkeltarrangement senere enn 14 dager før arrangementet

300,-

D

Arrangør som ikke registrerer resultat på internett/telefon eller

sender kamprapporter for sent

300,-

E

Omberammelsesgebyr (innen 8-dagersfristen)

750,-

F

Omberammelsesgebyr (etter 8-dagersfristen)

1.500,-

G

Andre gangs brudd på den enkelte halls bestemmelser om klisterbruk

1.000,-

H

Andre gangs brudd på bestemmelser om klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år

1.000,-

I

Seniorlag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august

Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

 

1.500,-

J

Aldersbestemte lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

1.000,-

K

Lag i Isbjørnserien G/J 6-9 år og Aktivitetsserien J/G 10-11 år som trekkes fra serien. Påløpt deltakeravgift refunderes ikke

250,-

L

Lag som ikke møter/spiller oppsatt kamp

 

 

Aldersbestemt 1.gang

750,-

 

Aldersbestemt 2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift   

1.500,-

 

Senior 1.gang

3.500,-

 

Senior 2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift

6.000,-

M

Gebyr for manglende dommer i henhold til dommerkvote

5.000,-

N

Gebyr for manglende dommerbetaling over nettbank

500,-

O

Protestgebyr

750,-

19 Retningslinjer for omberammelse

19.1. Søknad om omberammelse med gebyr
Søknad sendes elektronisk på TA (Turneringsadministrasjon)
Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL være gjort i TA senest 8 dager før opprinnelig kampdato. Klubben faktureres med kr. 750,- i etterkant.
Søknader etter 8 dages fristen faktureres med kr. 1.500,- i etterkant.
Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis på omberammingssøknaden.

Kamper som omberammes skal spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato. Dette gjelder IKKE de siste 14 dager av serien hvor alle kamper skal spilles før terminfestet dato.

19.2. Følgende årsaker gir grunn for omberammelse uten gebyr

19.2.1. Representasjon
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst 2 av dets spillere/dommere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

19.2.2. Pålagte aktiviteter
Deltagelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser, skoleaktivitet* når minst 2 av de faste spillerne på laget er involvert. Bekreftelse fra skole, prest må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer)

19.2.3. Akutt sykdom
Når minimum 3 av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke. Sykedokumentasjon skal sendes regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet. Gjøres ikke dette anses kampen for tapt. Sykedokumentasjon p.g.a. skader godkjennes ikke som omberammingsgrunn. Avtalt tidspunkt for når kampen skal spilles sendes inn sammen med sykedokumentasjonen. Sykedokumentasjon må være en skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

19.3. Anker
Alle avslag fra administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

20. Klasser, aldersgrenser, spilletider og ballstørrelser

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2017 - 2018, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 17/18, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2017. 

Klasse F.år Ballstr Klasse F.år Ballstørrelse
Senior-18-20-M 1999 3 Senior-18-20-K 1999 2
Gutter 17 2000 3 Jenter 17 2000 2
Gutter 16 2001 2*) Jenter 16 2001 2
Gutter 15 2002 2*) Jenter 15 2002 2
Gutter 14 2003 1*) Jenter 14 2003 1
Gutter 13 2004 1 Jenter 13 2004 1
Gutter 12 2005 0*) Jenter 12 2005 0*)
Gutter 11 2006 0 Jenter 11 2006 0
Gutter 10 2007 0 Jenter 10 2007 0
Gutter 9 2008 00*) Jenter 9 2008 00*)
Gutter 8 2009 00 Jenter 8 2009 00
Gutter 7 2010 Mykball 00*) Jenter 7 2010 Mykball 00*)
Gutter 6 2011 Mykball 00*) Jenter 6 2011 Mykball 00*)

Endringer som er gjort er markert med *).
Det gjelder i Gutter 14 og 16, samt i barnehåndballen. der har vi valgt å gå ned en størrelse.
I klassene G/J 6 og 7 år gjelder mykball.

Spilletider:

Isbjørnserien    
Jenter - gutter 6 2x15 min 5 min pause
Jenter - gutter 7 2x15 min   5 min pause
Jenter - gutter 8 2x15 min 5 min pause
Jenter - gutter 9 2x15 min 5 min pause
Aktivitetsserien    
Jenter 10 2x15 min    5 min pause
Jenter 11 2x15 min         5 min pause
Regionsserien    
Jenter - gutter 12 2x20 min 10 min pause
Jenter - gutter 14 2x20 min 10 min pause
Jenter - gutter 16 2x25 min 10 min pause
Jenter - gutter 18 2x25 min 10 min pause
HU 2x20 min 10 min pause
Damer - herrer senior 2x30 min 15 min pause

21. Tillatt antall spillere på kamprapport i serietilbudene utenfor regionsserien

Bring-serien J/G16:  14 spillere pr kamp
Lerøyserien J/G18:   14 spillere pr kamp
NM Junior:               14 spillere pr kamp

22. Påmeldingsfrist

Påmelding skjer kun elektronisk i TA (Turneringsadministrasjon) innen 1.mai 2017.

2. mai er den elektroniske påmeldingen stengt.

For enkelte aldersklasser kan det være utvidet påmeldingsfrist, se under den enkelte klasse.

23. Hva er et arrangement?

Et arrangement i håndball er i et overordnet perspektiv avviklingen av en eller flere håndballkamper. For å gjennomføre håndballkamper med suksess kreves det at mange forhold virker sammen samtidig.

Det viktigste er at gjestene som kommer til hallen føler seg velkommen. Dette ivaretas blant annet gjennom følgende punkter:

 • Trafikkmessig adkomst og parkering
 • Garderober og andre servicefunksjoner for spillere, lagledere og dommere
 • En velfungerende hall med gode lyd og lysforhold, tilpasset oppvarming og godt vedlikehold og renhold
 • Publikumsfasiliteter med gode plasser for å se kampen, god speakertjeneste, informasjon om dagens program via skjermer, tavler eller plakater, serveringsmuligheter, toalett, gode rømningsveier
 • Håndballregionen har plakater for kamper/resultater og sender om ønskelig dette til klubbene.
 • En innpakning av arrangementet som visuelt forteller at dette er et håndballarrangement i regi av klubben.
 • Godt vertskap


Innenfor dette reglementet er arrangement et av følgende:

 • Isbjørnserien 7-9 år
 • Aktivitetserien 10-11 år
 • Regionserie 12 år til senior 3., 4. og 5. divisjon
 • Arrangementer tildelt av eller i regi av, NHF Region Innlandet (eksempelvis Isbjørnkøppen, Sluttspill osv.)

Alle klubber med lag i Regionseriene, Aktivitetserien og Isbjørnserien må stille som arrangør i sin hjemmehall i løpet av sesongen. Billettinntekter tilfaller som hovedregel arrangørklubben. Unntakene er fellesarrangementer der regionen er hovedansvarlig for arrangementet, for eksempel kvalifiseringsspill eller sluttspill.

NHFs verdier er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play. 
Dette er viktige premisser for alle arrangementer i vår region. Vi oppfordrer klubbene til å ha vester eller gensere som benyttes av arrangementsteamet, og verdiene kan med fordel påtrykkes dette tøyet. Fair Play-banner og verdiplakater kan benyttes for å pynte opp hallen under arrangementet. Foreldrevettkortet kan gjerne deles ut sammen med billetten, og dette kortet kan gi en god start for en prat med overivrige tilskuere. Klubbene mottar dette ved å henvende seg til Regionskontoret.

Klubbene oppfordres til å utvikle gode rutiner og praksis for utøve vertskap.

23.1. Arrangementsutvalg/team
Det anbefales at klubben etablerer et utvalg eller team med ansvar for alle arrangementer i klubben. Utfra størrelse, behov og organisering kan man lage undergrupper eller mindre team som løser de praktiske og faktiske oppgavene i forbindelse med hvert enkelt arrangement eller type arrangement (Isbjørnserie osv.)

Klubbens arrangementsutvalg/team bør ha følgende ansvarsområder:

 • Utarbeide og drifte retningslinjer og prosedyrer for klubbens arrangementer
 • Utarbeide og vedlikeholde en arrangementsoversikt (sted, dato, aktivitet, ansvarlig team osv.)
 • Være registrert som arrangementsansvarlig i klubben, dette for å sikre at melding om eventuelle endringer kommer til riktig person.
 • Rekruttere frivillige til arrangementene
 • Definere Arrangementsansvarlig og team for hvert arrangement.

Det vil i sesongen 2017-18 jobbes med utvikling av klubbenes arrangementsteam og regionen vil legge til rette for møteplasser for klubbenes arrangementsteam for erfaringsutveksling og opplæring. 

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig leder det teamet som gjennomfører det enkelte arrangementet. Oppgavene som skal ivaretas er minimum følgende:

 1. Arrangør klubb skal ha en arrangementsansvarlig som ønsker velkommen til alle og viser til garderober for spillere og dommere. God merking av garderober sikrer enklere adkomst for de gjestende lagene. Vedkommende fungerer da også som en kontaktperson om nødvendig for andre ting under arrangementet. Evt. den som har nøkkel og låser opp/igjen garderober.
 2. Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer over 16 år (tidtager/sekretær). Sekretariatet skal foruten å følge med under kamp, sørge for at kamprapporten for påfølgende kamp blir utfylt i god tid før kampstart.
 3. Arrangøren skal informere i hallen om arrangementets program/kampprogram. Resultater fra kampene skal publiseres i hallen fortløpende. Denne informasjonen kan gis gjennom den kanalen man måtte ha tilgjengelig:- skjermer, plakater, tavler
 4. Følgende materiell skal alltid være tilstede i sekretariatet:
  - NHFs spilleregler,
  - NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre best.
  - Alle skriv fra Region Innlandet ang. regelendringer og arrangemente
  - 2 stk. fløyter
  - Utvisningslapper/kladdepapir
  - Telefonnummer til lege/ambulanse
  - Telefonnummer til arrangøransvarlig og dommerkontakt i klubben.
  - Blanke kamprapporter
  - Dommerregninger
 5. Før kampen skal lagene, på dommerens signal, stille opp på midten av banen og hilse mot publikum. Dommere og en fra hvert lag foretar målvalg
 6. Sekretæren skal påse at kamprapporten er korrekt utfylt med navn og fødselsdata på alle spillere og ledere. Alle mål, advarsler og utvisninger / diskvalifikasjoner skal være påført kamprapporten på riktig spiller. Påse i tillegg at sluttresultatet er påført kamprapporten. Kamprapporten for Isbjørnserien er Spillerlistene som skal påføres navn, fødselsdato og kampresultater.
 7. Der hvor høyttaleranlegg er tilgjengelig, skal dette benyttes. Følgende opplysninger bør gis over høyttaleranlegget:

Før kampen:
a. Ønske velkommen
b. Hvilke lag som spiller
c. Hva de spiller om, hvilken serie kampen tilhører
d. Navn på lagenes spillere og ledere
e. Navn på kampens dommere og klubbtilhørighet
f. I Aktivitetsserien og Isbjørnserien kan lagene presenteres minimum en gang

Under kampen:
g. Målscorere med nummer og navn
h. Stilling etter scoring
i. Advarsler og utvisninger
j. Pauseresultat
k. Musikk etter scoringer og i pause

Etter kampen:
l. Sluttresultat
m. Takke lag og dommere for kampen
n. Ønske publikum velkommen igjen

8.  Etter kampen skal begge lag stille opp på midten av banen sammen med dommerne.  Lagsansvarlige takker dommerne for kampen og spillerne går mot hverandre på to rekker og takker for kampen.

9. Påse at retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer blir fulgt (se kap. 17).

10. Alle kampresultater skal registreres på regionens tjeneste for dette på nettsiden. Denne registreringen bør foregå fortløpende, og skal som minimum alltid utføres rett etter endt arrangement.

Alle kamprapporter/Spillerlister i Isbjørnserien, skal sendes regionskontoret første virkedag etter et arrangement. Det er viktig at alle kamprapporter sendes inn, også i de tilfeller hvor kamper ikke er spilt. Notèr på kamprapporten hvorfor kampene ikke er spilt.

11. Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant, en lagleder eller annen person som kan dømme kampen.  Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kamprapporten (Ref. Kamp- og konkurransereglement § 41)

Eventuell protest må innleveres før kampstart, i.h.t. «Bestemmelser om protester» §2.

12. Anbefalte billettpriser:

a)     Voksne kr. 50,-
b)     Barn kr. 25,-

Regionen bidrar gjerne til utvikling av enda bedre arrangementer i din klubb!

Vår arrangementsmedarbeider Merethe Kjellberg har lang erfaring i gjennomføring av små og store arrangementer. Ta gjerne kontakt med Merethe om du ønsker en prat om hva din klubb kan gjøre for å øke inntjeningen i kiosken, for å få mer publikum i hallen eller om du har noe annet rundt dine hjemmearrangementer du gjerne vil diskutere.


Merethe Kjellberg

Arrangementsmedarbeider
Telefon:  90635088
E-post: merethe.kjellberg@handball.no

 

24. Serieadministrasjonen:

 

Aud Elin Thorstad

Klubbservice og seriedrift

Telefon: 480 95 500

E-post:  nhf.innlandet@handball.no

 


Stein Erik Foss

Klubbservice og dommerdrift

Telefon: 9706 5991

E-post:  stein-erik.foss@handball.no