Annonse:
Gjensidiges ploggerkampanje
Annonse:
Gjensidiges ploggerkampanje

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål går igjen om bruken av de nye IT-systemene. Her er hjelp for klubber, dommere og spillere.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er noen av de punktene som en håndballgruppe/spiller og dommer trenger for å kunne bruke systemene på en god og effektiv måte.

Hvordan får jeg brukernavn og passord til minidrett/sportsadmin?

Alle personer som ikke har validert seg med fødselsnummer i minidrett, skal følge anvisningen som ligger under ny bruker: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_Brukerveiledninger#Ny_Bruker

Hvilke tilganger trenger en særgruppe?

Leder for en særidrettsgruppe har alle rettigheter. Rettighetene man har behov for er følgende:

  • Lisensansvarlig, kan opprette lisens på spillere og godkjenne overganger.
  • Org.ansvarlig og leder kan begge legge til disse funksjonene, samt lagleder på et lag.
  • Kampansvarlig på gruppa.

Hvordan skal en særgruppe opprette en lisens?

Særgruppa oppretter og har oversikt over sine lisenser i sportsadmin.no  Følg så brukerveiledningen her:https://itinfo.nif.no/Lisens

Hva må en særgruppe gjøre ved en overgang?     

En særgruppe må ta standpunkt til om spillerne/dommerne skal kunne komme til særgruppa. Særgruppa som er fra klubben til må ta standpunkt til om spilleren/dommeren skal få lov til å forlate særgruppa. Se veiledning her: https://itinfo.nif.no/Overgang#For_klubb

Hvordan skal man oppdatere informasjon på et lag?

Funksjoner tilknyttet et lag skal oppdateres i sportsadmin.no følg veiledningen her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon#Funksjoner_for_Gruppe_for_s.C3.A6ridrett.

Hvordan skal jeg få tilgang til systemene? Hvordan man tildeler en funksjon til en person eller til seg selv, finner du en veiledning på her: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Funksjon#Funksjoner_for_Gruppe_for_s.C3.A6ridrett

Video for å tildele en funksjon er å finne her: http://youtu.be/b65aoQ7OHww.

Hvordan slår jeg sammen en dublett?

Dublikatsammenslåing gjøres i sportsadmin, følg brukerveiledningen her: https://itinfo.nif.no/Dublettsammensl%C3%A5ing

Hvor finner jeg min lisens?

Under Min profil finner du knappen Lisens til høyre. Her vises dine aktive og tidligere lisenser, forutsatt at Særforbundet benytter SportsAdmin for Lisensregistrering.

Finner du ikke lisensen din her, ta kontakt med klubben din så de får registrert lisens på deg.

I noen tilfeller kan det skyldes at du er registrert med flere profiler dersom du har lisens men ikke finner den her. Da kan klubben kontakte sin region eller support

 

Hvordan finner jeg dommerdagboken? 

Dommerdagboken skal ligge i TA. Hvis du har flere funksjoner er det viktig at du bytter til din dommerfunksjon for å finne dine kamper.

Hvor finner jeg Kamprapporten? 

Ute på handball.no ligger kamprapporten pr nå.

Hvordan omberammer jeg en kamp? 

Dette gjøres i TA, lagleder på et lag. Fremgangsmåten er slik:

  • Lagleder logger inn i TA.
  • Trykk på klubb, gå så til omberamingsøknader.Fra der en oversikt over de søknadene man har inne.
  • For å lage en ny omberammingssøknad trykk på «legg til». Da får man en oversikt over de kampene man har mulighet til å omberamme.
  • Trykk på kampen og fyll ut informasjonen som kreves for å sende inn omberammingssøknaden. Regionen behandler da disse søknadene.

Det er regler som settes opp på hver turnering, der setter man opp om det skal være lov å omberamme.

Hvordan kan jeg register et resultat? 

Benytt Turneringsadmin eller resultattelefonen. Telefon ID ligger på terminlistene. Informasjon om resultattelefonen ligger på handball.no.