Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Landsås Cup-1.jpeg

Så langt kan du reise for å delta på cup

Fra sesongen 2024/25 gjelder nye regler for hvor langt barnehåndballag kan reise for å delta på cup.

Norges Idrettsforbund sine Bestemmelser om barneidrett presiserer hva som gjelder for barn til og med det året de fyller 12 år.

Punktene nedenfor er gjengitt fra NIFs bestemmelser om barneidrett:

Punkt 3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

  1. a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  2. b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. *
  3. c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
  4. d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  5. e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Det benyttes ikke tabeller i barnehåndballklassene (6-12 år.)
  6. f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Punkt 5 

Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Egen tilpasning i Norges Håndballforbund (ny informasjon)

Norges Håndballforbund har søkt Norges Idrettsforbund om selv å definere lokale og regionale konkurranser og idrettsarrangementer, punkt 3 a) og b).

Norges Idrettsforbund har godkjent følgende definisjoner på lokale og regionale konkurranser og idrettsarrangement:

3 a)

Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
Norges Håndballforbund definerer lokalt som bokommune, nærliggende kommuner eller inntil en times reise en vei i Norge.

3 b)

Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
NHF definerer regionalt som inntil to times reise en vei i Norge.

Der hvor det er avvik fra bestemmelsene, må klubb få godkjent innsendt søknad for deltakelse i den regionen de tilhører.

Godkjenningen gjelder fra 01.07.2024 – 01.07.2026. Vi oppfordrer nå klubber, foreldre og spillere om å være tro mot de nye reglene og bruke disse på en måte som bidrar til en positiv opplevelse og utvikling for barna.

For ordens skyld - Håndball-Norge er delt inn i seks regioner:

Region Nord: Nord-Østerdal, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Region Vest: Vestland fylke
Region Sør-Vest: Agder og Rogaland
Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark og klubber i tidligere Røyken og Hurum
Region Øst: Akershus, Oslo, Østfold
Region Innlandet: Innlandet, Jevnaker, Harestua og Lunner