Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2024 Tildeling av midler til Kristiansand IF.jpg
Kristiansand er en av fire klubber som har fått tilskudd til sitt mangfolds- og inkluderingsarbeid.

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingsarbeid

Onsdag 10. april delte NHF ut totalt kr 80 000 til klubber som jobber godt med mangfold og inkludering.

I Region Vest fikk Marianne Aakre Laugerud gleden av å overraske Florø med kr 20 000 til å fortsette sitt gode arbeid med å tilby håndball til nyankomne flyktninger. Florø har vært en foregangsklubb som har tatt sitt samfunnsansvar og løst det godt.

- I Florø er arbeidet med mangfold og flerkulturelle en så naturlig del av klubbdriften at de ikke selv tenker at de gjør noe spesielt. God klubbdrift over mange år gir gode resultater, sier mangfolds- og inkluderingsansvarlig i Norges Håndballforbund, Benedicte Fjeldberg. 

I Region SørVest delte Siren Gundersen ut en sjekk til Kristiansand IF med en verdi på kr 20 000. Fjeldberg legger vekt på at Kristiansand er en klubb med mange flerkulturelle spillere, og at det er veldig hyggelig å kunne bidra til at det blir litt romsligere økonomisk.

- Det er fint å vite at disse pengene er øremerket flerkulturelt arbeid. Klubben ser behov for å hjelpe noen mer enn andre ettersom ikke alle har samme utgangspunkt økonomisk, sier leder i KIF, Phuong Bakke.

I Region Nord ble Kolstad tildelt kr 20 000 til sitt arbeid rettet mot å få flere jenter til å bli lenger i klubben. Kolstad har lyktes godt med sitt femårige prosjekt som har bidratt til god rekruttering, skapt samhold, mange gode utøvere og godt samarbeid med foreldre. Laget består nå av 20 spillere fra 12 forskjellige nasjoner. Lone Strand Randal, primus motor for prosjektet, mottok sjekken på vegne av klubben.

Hos Haugerud HK var det mangfolds- og inkluderingsansvarlig, Benedicte Fjeldberg, og president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, som delte ut en sjekk på kr 20 000 på vegne av Region Øst. Laget i Haugerud trenes av Abdir, som startet å spille håndball som barn i Somalia. Etter 30 år i Norge, har han spilt i Oppsal og har nå tatt på seg treneroppgaven i Haugerud.

- Da de startet opp var de 13 spillere, og nå har de økt til 17 – et flott rekrutteringsarbeid. Prosjektet har som mål å bidra til at flere med flerkulturell bakgrunn finner veien inn i håndballen og har lyst til å bli der lenge, forteller Fjeldberg.

Norges Håndballforbund og regionene gratulerer så mye med de tildelte midlene og håper at disse kommer godt med i videre arbeid. Vi er stolte over at disse fire klubbene er med å sette mangfold og inkludering på agendaen.