Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2024 Illustrasjon barnehåndball.jpg
Foto: Svein André Svendsen

Skal dere på cup utenfor egen region?

Norges Idrettsforbund har bestemmelser som sier noe om når barn kan delta på cup utenfor regionen.

Det er tid for sommerens turneringer, og mange barn gleder seg! Noen lag ønsker å delta på cuper utenfor sin egen region eller i utlandet. Da er det greit å vite hva Norges Idrettsforbund sine Bestemmelser om barneidrett sier og hva som gjelder for de yngste barnehåndballagene.

Punktene nedenfor er gjengitt fra NIFs bestemmelser om barneidrett:

Punkt 3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. *

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Punkt 5 

Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

Egen tilpasning i Norges Håndballforbund

Med dette som bakgrunn så har Norges Håndballforbund søkt NIF, og fått godkjent en tilpasning til bestemmelsenes pkt 3b en gang pr år med bakgrunn i følgende søknad:

* I de tilfeller hvor en klubb ønsker å dra på en fellesturnering med flere aldersbestemte lag utenfor egen regions grenser til naboregionen, og bruker dette som et sosialt tiltak for klubben som helhet, kan spillere delta i turneringen fra det året de fyller 9 år. Dette er kun tillatt dersom turneringen arrangeres i egen region eller i naboregionen. Reisetiden til turneringen skal ikke overskride ytterpunktene innenfor egen region og kostnadene for deltakelse for hver enkelt spiller skal ikke overskride deltakelse i egen region.

Hver klubb kan delta i turnering i naboregionen med spillere i den aktuelle aldersgruppen inntil én gang per år. Ordningen gjelder kun for turneringer arrangert i Norge.

Oppsummert

Deltakelse i Norge

Bestemmelsene tar utgangspunkt i årstallet hver enkelt spiller er født i. Man kan delta på turnering utenfor egen region fra det året man fyller 9 år dersom flere lag fra klubben skal delta. Ellers må man vente til det året man fyller 11 år.

Deltakelse i utlandet

Reglementet tillater spill i utlandet fra det året spillerne fyller 11 år. Dette må søkes om, søknadsskjema finner du på handball.no (Skjemaer). 

For ordens skyld: Håndball-Norge er delt i 6 regioner

Region Nord: Nord-Østerdal, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Region Vest: Vestland fylke
Region Sør-Vest: Agder og Rogaland
Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark og klubber i tidligere Røyken og Hurum
Region Øst: Akershus, Oslo, Østfold
Region Innlandet: Innlandet

Se NIFs bestemmelser om barneidrett.