Annonse:
Pocket Valley
Annonse:
Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2024 signering avtale mellom særforbund christoffer myrvold wernersen erik langerud julie indstad hole foto benedicte watne Olsen nhf.jpg
Fra venstre Christoffer Myrvold Wernersen (NHF), Axel Langaker (NBBF), Guro Røen (NVBF), Erik Langerud (NHF), Tomas Jonsson (NBF)., og Julie Indstad Hole. Foto: Benedicte W. Olsen

Samarbeider om anleggsutvikling

Norges Håndballforbund har inngått en historisk allianse om anleggsutvikling med tre andre særforbund.

Erklæringen som ble signert vil bidra til et tettere strategisk samarbeid om anleggspolitisk påvirkning, og skape ringvirkninger også for alle andre innendørsidretter, utover de fire særforbundene. Formålet er å understøtte felles interesser i å fremme behovet for nye fleridrettshaller, samt rehabilitering og oppgradering av eksisterende idrettsanlegg i hele Norge.

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, er glad for at de andre særforbundene vil være med på initiativet:

- Manglende hallkapasitet har gjennom mange år vært en av våre største utfordringer. Gjennom å stå sammen med de andre store innendørsidrettene som ønsker det samme som oss, gir det oss enda mer tyngde i møte med politikere og andre samarbeidspartnere. På den måten sikrer vi en mer helhetlig utvikling av anlegg.

I tråd med Norges Idrettsforbund sin anleggsstrategi, skal samarbeidet bygge på bærekraftige løsninger. I dette ligger det at forbundene sammen skal jobbe aktivt for å sikre fullverdig aktivitetstilbud for alle som ønsker å drive de respektive innendørsidrettene i Norge.

Generalsekretær i Norges Volleyballforbund, Guro Røen, mener samarbeidet vil være en døråpner for å få bygd flere anlegg:

- Det idrettene våre totalt sett skaper av aktivitet blir enda sterkere når vi står sammen. Derfor er det veldig verdifullt for oss nå å ha en samlet stemme slik at vi får påvirket der beslutninger tas, sier Røen.

Assisterende generalsekretær i Norges Basketballforbund, Axel Langaker, er samstemt:

- Vi er sikre på at vi står mye sterkere sammen enn alene, og vi har sammenfallende interesse i disse anleggene. Vi er veldig positive til at dette vil gi oss flere anlegg og mulighet til å rehabilitere allerede etablerte anlegg.

Som et ledd i arbeidet går nå særforbundene i gang med å utvikle en felles anleggsveileder. Veilederen, som etter planen vil være klar før sommeren, blir et nyttig verktøy for alle som vil lykkes med en anleggsprosess, enten det er regi av det offentlige eller idrettslag.

- Det har lenge vært en utfordring at vi har vært flere særforbund som har jobbet hver for oss med hvordan anleggene skal se ut. Det er utrolig flott at vi nå i fellesskap gjennom samarbeid og en ny veileder sørger for at alt blir på plass for de sentrale innendørsidettene i idrettshallene, sier generalsekretær i Norges Bandyforbund, Tomas Jonsson.

Nasjonal leder for anlegg og bærekraft i Norges Håndballforbund, Julie Indstad Hole, er svært fornøyd med å ha inngått dette samarbeidet, og ser frem til videre arbeid:

- I en tid med mer utenforskap i samfunnet rundt oss, trengs flere møteplasser der unge og eldre kan møtes til idrettsglede, dugnad og fellesskap – ikke færre. Samtidig blir det viktig å påse at anleggsutviklingen skjer innenfor naturens tåleevne, noe vår nye felles anleggsveileder skal sikre gjennom oppdaterte krav og retningslinjer. Resultatet av dette samarbeidet skal bli enda flere nye idrettsanlegg og mer idrettsaktivitet over hele landet.