Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2016_Talentsamling_Sotra_skade 640 x 360.jpg
Illustrasjonsfoto/arkiv

«Ser med stor bekymring på kampbelastningen»

Landslagstrenerne vil følge nøye med på tenåringenes totale belastning kommende sesong.

Skrevet av Claus Dalgaard-Hansen, talentsjef yngre landslag menn, og Mia H. Högdahl, fagressurs/coach yngre landslag kvinner

Det er ingen hemmelighet at vi fra sentralt hold ser med stor bekymring på spillernes kampbelastning. Vi ser for mange unge spillere som er i den fasen hvor kroppen er på vei fra barn til voksen, og samtidig spiller over 50 kamper i året. Noen ganger vesentlig flere.

De mange kampene gjør det vanskelig for spillerne å utvikle sin fysikk, og det gjør det samtidig heller ikke enklere å arbeide med spillernes tekniske ferdigheter. Hvis det på kort sikt er en vinner, så er det den treneren / de foreldrene som kan juble over en kortsiktig gevinst.

Men det er en Pyrrhos-seier, med spillerne som gisler.

NHFs generelle anbefalinger

Vi minner om at NHF har laget anbefalinger for antall kamper som en spiller bør spille i løpet av en uke, måned og år. Disse er utarbeidet med bakgrunn i belastning, men også med bakgrunn i at spillerne må trene for å tåle belastningen håndballspillet gir - og ikke minst at det er i trening spillerne utvikler seg. Det er her de får trent mange repetisjoner på det de ønsker å bli bedre på.

NHF ønsker at spillerne bør ha tre treninger pr. kamp. I en gjennomsnittsuke vil det si at en spiller ikke bør spille mer enn 1-2 kamper. Vi vet fra forskningen at risikoen for å skade seg i kamp er 15 ganger større enn i trening og at det for jenter er 30 ganger større sjanse for en korsbåndskade i kamp enn på trening.

Anbefalingene som vi første gang kom med før 2020-2021-sesongen, og som fortsatt gjelder, er som følger:

  • Spillere i årsklassene mellom 14 (inklusiv J/G13) og 18 år kan delta i inntil fire obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. 
  • Spillere i de nevnte årsklasser kan delta i ti obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned.
  • Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes.
  • Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.
  • Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong.

Ser på mengden kamper

I vår diskuterte vi på vårt fagtreff om vi var nødt til å la noen spillere bli hjemme fra mesterskap denne sommeren. Vi så at med den kampbelastningen de hadde gjennom sesongen, var det vanskelig for oss å ta ansvaret for at de fikk ytterligere 10-12 kamper i vår regi.

Vi følte vi var for sent ute, og foretok oss derfor ingenting. Men det gjør vi nå.

Fra sentralt hold vil vi allerede tidlig på høsten være meget oppmerksomme på hvor mange kamparenaer 2005-2007-årgangene har. Dersom vi tidlig ser at noen spillere vil komme opp i 50-60 kamper, tar vi kontakt med klubbene.

Vi oppfordrer til at man i planleggingen nøye overveier hvor mange aktiviteter man vil delta i. Turneringer er gøy, men de er også en stor belastning. Spesielt de turneringer hvor man spiller flere enn to kamper om dagen.

På samme måte oppfordrer vi til at hospitering ikke gjøres i tillegg til trening med eget lag, men i stedet for trening med eget lag.

Hva med 2004-årgangen, tenker du kanskje, gjelder det ikke dem? Jo, men det paradoksale er at de spillerne som er blitt seniorer er kommet trygt i havn. Det er kombinasjonen av ungdoms- og seniorkamper som er den farlige cocktailen.

Vi kan (og skal) ikke bestemme fra sentralt hold hva som skjer i klubbene. Men vi kan bestemme hva vi vil signalisere og ta ansvar for.

Det kan til syvende og sist få den konsekvensen at vi i løpet av sesongen ser bort fra spillere til landslagssamlinger, og at vi til neste sommer ser bort fra spillere til de mesterskapene NHF er kvalifisert for.

For spillernes skyld

Det er viktig å understreke at dette ikke skal sees som en trussel, men vi ønsker at alle berørte er kjent med konsekvensene. Da kan det allerede nå legges en plan for spillerne, med mål om å skape de beste muligheter for å utvikle seg på lang sikt. Og vi ønsker å ha deg som klubbtrener med på laget.

Belastning er ikke spillernes ansvar. De ønsker naturligvis å være med på alt, og vet ikke at det er en risiko for at det kommer en dyr regning senere. Men det vet vi voksne som omgås spillerne, og derfor vil vi gjerne oppfordre alle som er rundt tenåringene til å være sitt ansvar bevisst. Det gjelder både trenere, foreldre og klubbledere – alle har et ansvar.

Gjør vi dette for vår egen skyld? Nei, vi gjør det for spillernes skyld, for det er dem det hele dreier seg om. Vi er til for dem. Ikke omvendt.