Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dommer Andreas Borge
Illustrasjonsfoto.
Foto: Svein André Svendsen

Hvem kan dømme hvem i norsk håndball?

Fra tid til annen oppstår spørsmål om dommere og delegaters habilitet, noe som er godt forankret.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kravene som stilles til dommere og delegater er at vedkommende skal være faglig kvalifisert til å dømme kampen, nøytral og habil.

I Norges Håndballforbund har vi seks regioner, noen av dem svært store og inneholder flere fylker. Derfor er det for lengst avklart at dommere og delegater kan dømme kamper innenfor samme region. Det er nemlig klubbtilhørigheten som avgjør når vi snakker om geografiske inndelinger. Så kan selvsagt ikke dommere dømme i kamper der det finnes nære familieforhold til spillere eller ledere, og heller ikke når det finnes klare økonomiske bindinger mellom klubb og dommer/delegat.

- I tillegg har vi avtalt med klubbene at dommerkostnadene skal holdes på et lavest mulig nivå, og da er det nødvendig å holde reisekostnadene lave. Det er også viktig med tanke på bærekraft. Men vi legger stor vekt på at nøytraliteten blir ivaretatt, sier dommeransvarlig Espen Modahl. Han legger til at det er begrenset antall toppdommere i Norge, og toppklubbene fortjener de beste dommerne i sine kamper. Derfor er det akseptert at dommere kan dømme lag fra samme by så lenge dommerens klubbtilhørighet ikke er i konflikt med lagene på noe vis.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Ansatt i NHF Sentralt
Dommeransvarlig: Espen Modahl
Foto: Svein André Svendsen

I tillegg finnes det regler om at dommere ikke kan dømme klubber som har partner/prestasjonsavtale med egen klubb.

Dommere kan heller ikke motta gaver eller andre ytelser og heller ikke spille på kamper de selv er involvert i. Dette er tydeliggjort i NHFs lov der det står følgende i § 25 3.ledd punkt B:

Person som deltar i kamp i NHFs serier eller i kamp i NM for seniorer som spiller, dommer, lagleder eller kampfunksjonær skal ikke selv eller gjennom andre, delta i veddemål som vedgår utfallet av kampen.  Brudd på forbudet kan føre til tap av alle rettigheter i NHF i henhold til det til enhver tid fastsatte Disiplinærreglement.

I tillegg er dette fastlagt i «NHFs omdømme- og forventningsdokument», som alle dommere, delegater og dommerutviklere skal signere i forkant av hver sesong.

Modahl forteller at habilitetsoversikten sjekkes før dommere og delegater blir satt opp til kamp, og de er selv flinke til å informere om endringer knyttet til egen habilitet.

- Før oppstart av ny sesong ber vi dommerne våre gjennomgå og gi sitt samtykke til habilitetsreglene. Vi opplever at dette fungerer fint i vår organisasjon og tydeliggjør hvilke forventninger vi har til nøytralitet og upartisk opptreden fra våre kampledere, avslutter han.

Les mer om:

Som dommer, delegat eller dommerutvikler i Norges håndballforbund skal man:

  • Til enhver tid, og i alle sammenhenger, opptre objektivt og upartisk.
  • Kjenne til og overholde håndballens lover og regler.
  • Være faglig oppdatert, og mentalt og fysisk forberedt på de oppgaver som skal utføres.
  • Avstå fra pengespill eller veddemål som er knyttet direkte og indirekte til håndballkamper én selv er involvert i.
  • Fremme inkludering, likebehandling og respekt for samfunnets mangfold.
  • Avstå fra å nyte alkohol i forkant av og under kampoppdrag. Ved øvrige håndballanledninger skal man utvise måtehold. 
  • Ikke bruke eller medvirke til bruk av midler og/eller metoder som anses som doping.
  • Ikke gi uttalelser til media som er egnet til skade håndballens eller dommerstandens omdømme og tillit.
  • Opptre på en respektfull og tillitsvekkende måte i sosiale medier.
  • Avstå fra å ta imot gaver, penger eller andre økonomiske fordeler som er direkte eller indirekte knyttet til et oppdrag eller ens rolle i håndballfamilien, uten at dette er klarert med Norges Håndballforbund.