Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona artikkelbilde.jpg

- Det meste kan gå som normalt

Det aller meste av aktiviteten i Håndball-Norge kan fortsatt gjennomføres.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Merknad pr. 8. desember kl 07.50: Denne artikkelen ble skrevet 3. desember. Informasjonen vil bli erstattet i løpet onsdag 8. desember, på bakgrunn av de nye retningslinjene.

Både nasjonalt og regionalt er det de siste dagene kommet innstramminger som følge av koronapandemiens utvikling. Med de forskrifter og anbefalinger som gjelder pr. 3. desember 2021, er Norges Håndballforbunds nasjonale ledergruppe likevel klar på at det aller meste av aktiviteten fortsatt skal gjennomføres – med visse tilpasninger.

- Vi er glade for at regjeringen er så tydelig på at idrettsaktiviteten skjermes når det igjen må iverksettes tiltak. Vår holdning er derfor at det som kan gjennomføres av aktivitet, skal gjennomføres. Og status er at det aller meste kan gå som normalt. Samtidig må alle sette seg inn i de retningslinjer som gjelder, både nasjonalt og lokalt, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

- Håndballfamilien har hele tiden vært flink til å følge råd og anbefalinger, og på den måten gjort våre haller til trygge steder å være under pandemien. Det er vi sikre på at vi skal klare nå også, sier Langerud.

Regionale tiltak

Fra og med 3. desember har regjeringen innført regionale smitteverntiltak i en rekke kommuner i Oslo, Viken og Innlandet fylker.

Les oversikten over aktuelle kommuner

Les den oppdaterte forskriften

Selv om aktivitet fortsatt kan gjennomføres, får endringene konsekvenser som berørte klubber i de aktuelle områdene må sette seg inn i.

Eksempelvis:

  • Der hvor det ikke er faste tilviste tribuneplasser for publikum, kan det maksimalt være 600 mennesker til stede samtidig. Disse 600 må fordeles i kohorter på inntil 200, og disse kohortene skal holdes adskilt under hele arrangementet. 
  • Spillerne skal medregnes når antallet tilstedeværende beregnes ved et breddearrangement.
  • Kohortene kan byttes ut i løpet av en dag, så fremt de ikke kommer i kontakt med hverandre.
  • Arrangøren skal registrere alle frammøtte, med kontaktinformasjon. Lista skal oppbevares i 14 dager. Ved smittetilfeller på arrangementet kan kommunen pålegge arrangøren å sende ut informasjon til de frammøtte.
  • Alle arrangement må peke ut en person som har ansvar for at smittevernreglene følges.
  • Påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass.
  • OBS! Organisert trening regnes ikke som arrangement.

Nasjonale tiltak

Det er også kommet forskriftsendringer som får nasjonale konsekvenser, og som også berører topphåndballen – eksempelvis:

  • Alle som ankommer landet skal registrere seg elektronisk før innreise.
  • Alle som ankommer landet skal testes ved grensa, uavhengig av nasjonalitet og vaksinestatus.
  • Dersom det oppstår et tilfelle av omikron-virus i et lag, eller mistanke om dette, skal alle som har vært i nærkontakt med vedkommende, også teste seg. De som da testes skal ikke ha nærkontakt med sitt lag inntil negativ PCR-test foreligger.

- Norges Håndballforbund følger situasjonen nøye. Sammen med øvrige instanser i norsk idrett vurderer vi fortløpende behovet for å gjeninnføre protokoller for vår aktivitet. Men hovedbudskapet er altså at aktiviteten kan gjennomføres som normalt, sier generalsekretær Erik Langerud.