Annonse:
Daikin
Annonse:
Daikin

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon rundt Bring- og LERØYserien

Norges Håndballforbund har den siste tiden mottatt henvendelser rundt kvalifisering til Bring- og LERØYserien.

Norges Håndballforbund (NHF) har gjennom hele pandemien fulgt nasjonale og lokale regler for gjennomføring av aktivitet. Den aktiviteten som til enhver tid har vært mulig innenfor de rådende rammene, er blitt gjennomført. Dette prinsippet videreføres i ny sesong.

Myndighetene har også vært svært tydelige på at barn og unge skal skjermes for innstramminger i størst mulig grad. NHF ser det som svært viktig at de unge kommer i gang med sin aktivitet etter lang tid med begrensninger.

Lagene følger egen smittevernprotokoll for trening og det er oppdatert arrangementsveileder for kamper som ivaretar smittevernet. Link til disse finner dere her!

Når det gjelder kvalifiseringene til Bring- og LERØYserien som er berammet de neste helgene vil følgende være gjeldende på overordnet nivå:

 • Kamper som kan gjennomføres, vil bli gjennomført.
 • Lag som opplever smitte- eller karantenesituasjoner, må melde inn dette snarest. Dersom dette medfører at laget blir forhindret fra å delta i første runde i kvalifiseringen vil laget få en ny mulighet i oktober.
 • Dette vil medføre endringer i kampoppsett i noen puljer og kvalifiseringsmodell.

Videre gjelder følgende for første runde i kvalifisering til Bringserien:

 • Kvalifiseringen gjennomføres som oppsatt med de puljer og arrangører som er satt opp.
 • Dersom lag er forhindret fra deltakelse i første kvalifiseringsrunde i henhold til årsaken i det uthevede avsnittet ovenfor, og har varslet i forkant, vil følgende være gjeldende:
  • I puljer med tre gjenværende lag vil nummer 1 og nummer 2 gå videre til Bringserien. Lag nummer 3 vil gå til ekstrakvalifisering.
  • I puljer med to gjenværende lag vil vinner av kampen gå til Bringserien, mens taper av kampen vil gå til ekstrakvalifisering.
  • I puljer med ett gjenværende lag vil dette laget gå til ekstrakvalifisering. (Ingen lag kan kvalifisere til Bringserien uten å spille kvalifisering).
 • Arrangørklubb må ivareta sine plikter som arrangør, selv om det blir endringer i puljene. Det kan bli aktuelt med flytting av arrangement dersom dette viser seg hensiktsmessig og gjennomførbart.

Følgende gjelder for første runde i kvalifisering til LERØYserien:

Gutter:

 • Kvalifiseringen gjennomføres som oppsatt med de puljer og arrangører som er satt opp.
 • De kampene som ikke lar seg gjennomføre i første kvalifiseringsrunde på bakgrunn av at lag er forhindret fra deltakelse i henhold til årsak nevnt i det uthevede avsnittet ovenfor, vil bli satt opp på nytt i kvalifiseringshelg i oktober.
 • Arrangørklubb må ivareta sine plikter som arrangør, selv om det blir endringer i puljene. Det kan bli aktuelt med flytting av arrangement dersom dette viser seg hensiktsmessig og gjennomførbart.

Jenter:

 • Kvalifiseringen gjennomføres som oppsatt med de puljer og arrangører som er satt opp.
 • Endret kvalifiseringsmodell:
  • Vinner av puljene i første kvalifiseringsrunde er direkte kvalifisert til LERØYserien jenter.
  • De resterende lagene går videre til ekstrakvalifisering i oktober.
  • Dersom det av årsaken nevnt i det uthevede avsnittet ovenfor er kun ett lag igjen i en kvalifiseringspulje, vil dette laget gå til ekstrakvalifisering i oktober. (Ingen lag kan kvalifisere til LERØYserien uten å spille kvalifisering.)
 • Arrangørklubb må ivareta sine plikter som arrangør, selv om det blir endringer i puljene. Det kan bli aktuelt med flytting av arrangement dersom dette viser seg hensiktsmessig og gjennomførbart.

Det er ikke optimalt med endringer så tett opp mot arrangementene, men grunnet situasjonen som har utviklet seg de siste dagene ser vi oss nødt til å ta grep for å ivareta alle påmeldte lag på en best mulig måte ut fra den rådende situasjonen. NHF vil gi tilskudd til utgiftsfordelingene i kvalifiseringen, dersom disse endringene fører til økte kostnader. Størrelsen på tilskuddet vil det tas stilling til etter at omfanget av endringer er klargjort.

Henvendelser direkte fra påmeldte lag som gjelder kampavviklingen i kvalifiseringen til Bringserien må rettes til Beate Løken på telefon: 459 06 573 eller e-post: beate.loken@handball.no

Henvendelser direkte fra påmeldte lag som gjelder kampavviklingen i kvalifiseringen til LERØYserien må rettes til Mette Lislerud på telefon: 901 41 575 eller e-post: mette.lislerud@handball.no

Andre henvendelser som gjelder smittesituasjoner i kommuner/regioner bes rettet til egen region.

Vennlig hilsen
Norges Håndballforbund