Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter
Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

«Vi frykter stort frafall blant barn og unge»

Norges Håndballforbund kommer med en tydelig bekymringsmelding knyttet til situasjonen for barn og unge.

Norges Håndballforbund organiserer en av Norges største idretter, en idrett som favner over hele landet fra nord til sør og øst til vest. Likt som geografien har vi også håndballspillere i alle aldre, fra 6 til 60+ år og i topp og bredde. Barne- og ungdomshåndballen representerer majoriteten av all vår aktivitet, og nettopp derfor er vår bekymring for denne delen av aktiviteten stor.

Norsk håndball har fra dag én deltatt i dugnaden sammen med resten av norsk idrett. Vårt primære fokus har til enhver tid vært å tilpasse aktiviteten etter de gjeldende retningslinjer, enten de har vært nasjonale eller lokale. Vi vil berømme alle klubber, trenere og involverte ildsjeler som hver dag må forholde seg til de samme restriksjoner, samtidig som det blir mer og mer krevende å motivere barn og unge til å opprettholde gleden og engasjementet med håndballaktiviteten. Vi frykter stort frafall, vi frykter en mer krevende hverdag for barn og unge og vi frykter de langsiktige konsekvensene av den nedstengte aktiviteten. Nettopp derfor er det så viktig at vi alle, i og utenfor håndballen, gjør gode prioriteringer når vi tar beslutninger som påvirker aktiviteten i tiden fremover.

Norsk håndball skal naturligvis også fremover tilslutte seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer som berører håndballen. Dette har vært, og kommer til å være, vårt viktigste bidrag til å bekjempe pandemien.

Men, når de nasjonale retningslinjene som foreløpig gjelder frem til 19. januar skal vurderes, ber vi om at deler av det som berører barne- og ungdomsidretten i større grad kan besluttes lokalt. Vi har stor forståelse for alvorligheten i samfunnet, samtidig har flere steder i landet liten/ingen smitte, og nedstengingen av breddeidretten kan fremstå som for inngripende, med de ukjente konsekvenser dette medfører.

Vårt ønske er derfor at barn og unge enda tydeligere blir prioritert i de kommende beslutninger, og at regjeringens uttalte målsetning om dette i større grad også gjennomføres i praksis.

Å gi et godt tilbud til barn og unge er Norges Håndballforbunds viktigste oppgave.

For sesongen 2020/2021 er så langt ca. 27 000 håndballkamper utsatt eller avlyst. Ca. 15 000 av disse utgjør barne- og ungdomshåndballen. Ca. 11 000 spillere i seriene 2.-6. divisjon, samt de som er 20 år og eldre, har ikke trent med nærkontakt siden 12. mars 2020. Foreløpige estimater i denne delen av håndballen anslås til et frafall i verste fall på ca. 60 prosent, og også her frykter vi naturligvis de langsiktige samfunnsmessige konsekvensene. For barne- og ungdomshåndballen opp til 20 år kjenner vi foreløpig ikke godt nok til frafallet, men det er all grunn til stor bekymring, på vegne av barna og ungdommen.

Sammen med idrettsrådene i alle kommuner og Norges Idrettsforbund sentralt og via kretsene, jobber vi nå aktivt inn mot alle landets kommuner, både administrativt og politisk. Med dette ønsker vi å sette et ytterligere forsterket fokus på viktigheten av å prioritere barn og unge når kommunene skal gjøre gode beslutninger om åpningstider i idrettshallene. Vi appellerer med dette også til en nær og god dialog mellom kommuner og de forskjellige organisasjonsledd i håndballen, slik at beslutninger om vilkår for barn og unge, og viktigheten av dette, vies tilstrekkelig fokus.

For majoriteten av barn og unge i håndballen er det å møtes, ha det gøy sammen, være en del av et felleskap, bli sett og oppleve mestring, noe av det viktigste, enten det skjer i kamp eller trening. Alt tilsier at dette også er en god ballast å ha med seg i det videre liv.

Vi kan love at alle i norsk håndball skal innrette seg etter de restriksjoner som gjelder også i fremtiden, som vi alle har gjort frem til nå. Vi ber imidlertid innstendig om at prioriteringen av barn og unge vies enda mere oppmerksomhet i tiden vi har foran oss, og at dette reflekteres i at flere idrettsanlegg holdes åpne.

Gjennom regjeringens, og nasjonale og lokale helsemyndigheters, gode tiltak for å begrense smitten, og norsk håndballs veldig tydelige fokus på å etterleve dette, er det vårt håp og tro at det ikke er motsetninger i vår alles overordnede mål om å stoppe pandemien, og samtidig gi et godt tilbud til barn og unge i norsk håndball.

God trening og kamp!

Erik Langerud
Generalsekretær i Norges Håndballforbund