Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overgang og utlån fra 15. februar

Alle overganger som blir godkjent fra og med 15. februar, vil først få klardato for ny klubb 1. juli 2021.

Overganger og utlån som skal ha klardato for ny klubb i inneværende sesong må være fullført med alle steg senest 14.2. kl. 23:59.
 
I forbindelse med muligheter for endrede perioder for kampaktiviteten våren 2021, har NHF besluttet to unntak for utlån gjeldende isolert for denne sesongen:

•    Utlån for seniorspillere over 16 år som er inngått og godkjent senest 14.2. kan forlenges dersom perioden for seriespill blir forlenget våren 2021. Søknad om slik forlengelse må sendes til    overgang@handball.no og må følges med bekreftelse på godkjenning av forlenget periode av spiller, klubb som spiller er utlånt til og klubb som spiller er utlånt fra.
  
•    Utlån for seniorspillere over 16 år fra klubber med sitt 1. lag i 2. divisjon eller lavere divisjoner, til klubber i Rema 1000-ligaen eller 1. divisjon, som er inngått og godkjent senest 14.2. kan avbrytes    dersom kamptilbud for 2. divisjon og lavere divisjoner kommer i gang våren 2021. Søknad om avbrutt utlånsperiode må sendes til overgang@handball.no og følges med bekreftelse fra spiller, klubb    som spiller er utlånt fra og klubb som spiller er utlånt til.

Unntak kan kun innvilges dersom forutsetningene ovenfor er til stede og at alle parter gir sin godkjennelse. Det presiseres at det ikke gis unntak utover de konkrete tilfellene som er beskrevet ovenfor.