Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF logo med tekst

Gjenåpning for lag i 2. divisjon og lavere

Informasjon om gjenåpning av trening med nærkontakt og kamper i 2. divisjon og lavere divisjoner.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Idretten har delt inn gjenåpning av breddeidretten i utgangspunktet i fire faser.

For håndball er fasene delt inn slik:

Fase 1: Alle utøvere i 2.divisjon.
Fase 2: Alle utøvere i 3.divisjon.
Fase 3: Alle utøvere i 4.divisjon, samt parahåndball.
Fase 4: Alle utøvere i 5.divisjon og lavere divisjoner, samt veteranserier.

Forutsetning:

Fase 1 kan starte trening med nærkontakt f.o.m. 12. oktober, forutsatt at gjeldende smittevernregler beskrevet i egen protokoll overholdes, og at klubben har fått godkjenning fra NHF etter innsending av egenerklæring. 

Regjeringen har videre gitt signaler om:

  • Status på oppstart trening for fase 1 blir evaluert etter ca. 2 uker.
  • Regjeringen har varslet ny vurdering hva gjelder oppstart trening med nærkontakt for fase 2 ultimo oktober.

NHF jobber etter dagens situasjon med et planverk som omhandler gjenåpning av de resterende fasene med to –tre ukers mellomrom.

Det presiseres at regjeringen foreløpig kun har gitt bekreftede signaler om at gjenåpningen i første omgang dreier som om trening med nærkontakt. Det medfører fortsatt usikkerhet på oppstart av kampaktiviteten, både tidspunkt og gjennomføring.

Ut fra en vurdering av det vi vet jobber NHF nå med planverk for tidligst oppstart av kampaktivitet for 2. divisjon i desember og 3. divisjon og lavere divisjoner i januar. For 2. divisjon vil dette bety at seriene gjennomføres som enkel serie innenfor de planlagte avdelingene. Nye terminlister vil bli publisert når vi vet mer om dato for seriestart.

Seriespillet for fase 2 og fase 3 forutsatt gjenåpning av kampaktivitet etter åpning av trening med nærkontakt.

  • Det gjøres regionale vurderinger på enkel, dobbel eller trippel serie avhengig av antall kamper.
  • Regionene vil vurdere serieoppsettet for hver avdeling, og gjøre endringer etter behov

Hva kan skje ved avvik i seriespillet? (Lokale restriksjoner/utsettelser/avbrutt serie, etc.)

Høyeste prioritet er å få gjennomført et gyldig seriespill. Minimum for dette er at alle lag i avdelingen har møtt hverandre en gang. Ved avvik kan følgende alternativer bli satt i verk:

  • Tettere kampprogram og forlenget periode for seriespill våren 20/21
  • I serier med dobbel eller trippel avvikling vil gjennomsnittsberegning komme til anvendelse
  • Endringer i kvalifiseringer
  • Endringer i bestemmelser for opp- og nedrykk
  • Annullert seriespill dersom kriteriene for gyldig seriespill ikke er oppfylt

Listen ovenfor er ikke uttømmende og det vil bli gjort vurderinger basert på den enhver tid rådende situasjonen. Klubbene må være forberedt på avvik underveis og konsekvenser av disse.

-----

Regjeringen informerte i pressekonferanse 30.september om gjenåpning av trening for fase 1 i breddeidretten fra og med 12.oktober.

Fase 1 i håndball betyr 2. divisjon Kvinner og Menn.

Det ble gjennomført informasjonsmøte med klubbene i 2. divisjon på Teams den 5.10. vedrørende gjenåpning av trening med nærkontakt

Her ble det informert om protokoll for gjenåpning av trening med fullkontakt, og informasjon om seriespill.

Det presiseres at det foreløpig kun er åpnet for trening, og at oppstart for kampaktiviteten fortsatt er usikker.