Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Foto: Eva Skei / NHF

Søk tilskudd til inkluderingsprosjekter

Søk tilskudd til inkludering av barn og unge og familier med innvandrer-/minoritetsbakgrunn!

Håndballtinget i 2019 vedtok å avsette midler til prosjekter som skal bidra til å inkludere flere barn/unge med innvandrer-/minoritetsbakgrunn inn i håndballen. Det ble vedtatt å bruke kr. 6.000.000 på dette i tingperioden (2019 – 2022).

Nå lyses det ut første tilskudd

på kr. 1.000.000 for tiltak/prosjekter i 2020, med søknadsfrist 1. oktober 2020.

Klubbene kan få støtte til følgende prosjekter:
• Organisering av møteplasser og informasjon til foreldre og familier.
• Rekruttering av spillere gjennom ulike tiltak i klubb, skole og nærmiljø.
• Rekruttere og utvikle dommere, trenere og ledere.

Neste tildeling og søknadsfrist blir 1. januar og 1. oktober 2021.

Klubber som vil søke om tilskudd må ta kontakt med egen regions kontaktperson som vil bistå med veiledning og søknad.