Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arkivfoto: Svein Andre Svendsen
Arkivfoto: Svein Andre Svendsen

Viktig om håndballens retningslinjer

Alle klubber må følge retningslinjene, understreker generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Norges Håndballforbund presiserer viktigheten av at alle klubber følger de retningslinjer og protokoller vi er underlagt for åpning av aktiviteten. Det er klubbens valgte leder og/eller daglig leder som har et særskilt ansvar for dette på vegne av klubbens lag, alle trenere og øvrige personer rundt lagene å påse at gjeldende regler til enhver tid følges.

Brudd på dette vil i ytterste konsekvens medføre opphør av aktivitet på ubestemt tid, for alle klubber og alle lag. I de tilfeller Norges Håndballforbund blir gjort oppmerksom på beviste brudd vil det medføre sanksjoner både mot ansvarlig person, lag og klubb.

Norges Håndballforbund ber om at vi alle respekterer og følger retningslinjene.

Ved å gjøre dette bidrar vi både til at aktiviteten kan fortsette, samtidig som vi også opprettholder vårt ansvar og fokus på å begrense smitten. Takk for den innsatsen dere alle bidrar med i en krevende tid.

Vennlig hilsen
Erik Langerud
Generalsekretær