Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix

Topphåndballens retningslinjer for trening

Ved å gjøre nødvendige smittevern-tilpasninger, kan REMA 1000-ligaen og 1. divisjon trene for fullt.

Sist oppdatert 15. juli

Norges Håndballforbund har vedtatt retningslinjer som stiller krav til topphåndballens gjennomføring av trening, for å sikre forsvarlig smittevern under covid-19. Som følge av føringer fra myndighetene er topphåndballbegrepet her innsnevret til å gjelde de to øverste nivåene i norsk håndball; REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke delta på trening - aldri.
  2. God hygiene skal praktiseres på trening - alltid.
  3. Redusere kontakt mellom personer.

Før trening kan igangsettes skal daglig leder og medisinsk ansvarlig i klubb bekrefte at klubben vil etterleve kravene om smittevern beskrevet i retningslinjene. Alle klubber skal utpeke en medisinsk ansvarlig som har overordnet ansvar for monitorering av spillernes helsetilstand. Kravene gjelder også for treningskamper. Klubbenes daglige leder/styreleder er ansvarlig for at aktivitet skjer i samsvar med retningslinjene.

I retningslinjene er det i tillegg referert til øvrige tiltak som må gjennomføres, blant annet:

  • Spillere, trenere og støtteapparat skal screenes for smitte før de kan ta del i aktiviteten.
  • Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogruppen skal ikke delta i aktivitet.
  • Ved tegn til luftveisinfeksjon skal personer isoleres, og screenes for smitte før de kan delta i aktiviteten.

Det er også presisert hvilke tiltak som er gjeldende ved akutt luftveisinfeksjon på spiller/trener/støtteapparat, eller vedkommendes husstand, hygienetiltak, renhold og kontakt med andre personer.

Last ned «Retningslinjer for topphåndballens gjennomføring av trening under covid-19-utbruddet 2020» her.

Vær oppmerksom på at symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Ved minste tegn til luftveisinfeksjon eller feber, skal spilleren forlate trening, isoleres og ta kontakt med fastlege.

Skulle spillere i din klubb bli smittet av korona i tiden som kommer, gjelder samme rutiner som tidligere:

Kontakt de lokale helsemyndigheter, og følg deres anbefalinger for hvordan den videre aktiviteten for laget/klubben skal gjennomføres.