Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionene: God dialog med klubbene

Regionene i Norges Håndballforbund rapporterer om god dialog med klubbene de siste ukene.

Å opprette kontakt med klubbene og grasrota har vært en prioritet for Norges Håndballforbunds regioner siden koronaviruset slo innover landet for fullt. Situasjonen skaper utfordringer, spørsmål og bekymring, og det er krevende å navigere riktig. Norges Håndballforbund og regionene ønsker å være tilgjengelig og behjelpelig for klubbene som trenger bistand.

Kontakten med klubbene har gitt NHF en forståelse av hvilke spørsmål som svirrer.

Her noen av hovedpunktene fra dialogen som regionene har hatt med sine klubber:

**Mange klubber rapporterer om godt driv ut fra de rådende forhold, andre har det mer utfordrende. Både dette og hva de er opptatt av, kommer til en viss grad an på størrelsen på klubbene.

**Gjennomgående er at klubber som skal arrangere turnering, sliter økonomisk. Øvrige klarer seg bedre.

**Videre om turneringer: Utsettelse av vårcuper til høsten 2020, medfører et større arbeid knyttet til kartlegging av datoer som blir benyttet, og å forhandle frem hvilke datoer som passer de ulike klubbene.

**Mange klubber som har ansatte, har iverksatt permittering.

**Årsmøter ikke gjennomført i mange klubber. De er spent på om de får gjennomført på vanlig måte innen fristen 15. juni, eller om de må kjøre digitalt.

**For et par uker siden var det mange spørsmål om serieavslutning/påmeldingsavgifter. Den siste tiden har konsekvensene av oppdaterte retningslinjer fra helsemyndighetene vært et mer tilbakevendende tema.

**En del klubber ønsker tips og ideer til treningsøvelser/-program. Det er et generelt ønske om «åpen linje» inn til regionskontoret tilfelle spørsmål dukker opp.

**De fleste klubber planlegger neste sesong. Dette ble spesielt aktuelt da invitasjonene til seriespill kom. Mange lurer på hvordan spillerlogistikken ser ut neste år: Blir spillende værende, eller kommer det nye til?

**Flere regioner arrangerer webinar og tilsvarende elektroniske forum.

**Flere og flere klubber er flinke til å benytte seg av hjemmetrening via Facebook, Teams og andre kanaler.

**Flere regioner opptatt av å styrke og holde god dialog med trenerne. Samtidig kan klubber få veiledning i hvordan de kan holde kontakt med sine spillere og trenere.

**Flere regioner har sendt ut mail med info om klubbers mulighet til å benytte seg av e-læring i barnehåndball (både for trener og dommer), samt tips og ideer knyttet til hvordan klubbene kan følge opp sine trenere og dommere, hvordan de kan legge opp til hjemmetrening, med mer.

**Å overholde påmeldingsfristen virker det som de fleste klubbene har et optimistisk forhold til, men det kan være noen som holder igjen antall lag i sin påmelding. Klubbene oppfordres til å ha en god dialog med sine trenere, for å melde på så «riktig» som mulig.

Det dukker opp spørsmål om hvordan håndballklubber skal forholde seg til oppmykningen i korona-retningslinjene. Norges Håndballforbund ønsker å presisere at vår og klubbenes hovedprioritet er å bidra til den nasjonale dugnaden vi står midt oppe i. Dette innebærer for eksempel at tradisjonell håndballaktivitet fortsatt ikke skal utføres.

Samtidig har NHF – blant annet gjennom landslagsspillernes egne videofilmer – lagt ut flere øvelser som gir svært godt utbytte for den som vil bedrive målbevisst egentrening. Flere vil bli publisert på NHFs Facebook-sider.

Bruk disse øvelsene godt, og ta vare på hverandre inn i påsketida!