Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om spillemidler til utstyr

Nå kan klubber søke om spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2019.

Alle oppfordres til å søke i god tid før søknadsfrist.

Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

Her ser du mer om retningslinjene

Søknadsfristen er onsdag 4. mars

Dette er utstyret håndballklubber og -grupper kan søke om: 

- Rullestol til rullestolhåndball
- Beachhåndballpakke inkl. sikkerhetsnett
- Mål med nett
- Ekstra tverrliggere til minihåndball
- Regulære minihåndballmål

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at håndballgruppa sender søknad via Norges Håndballforbund, (mens skigruppa søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets).

Kontaktperson i Norges Håndballforbund:
Anleggskonsulent Tom Anderson
E-post: tom.anderson@handball.no
Mobil: 997 14 472

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning.

Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Idrettsforbundet (NIF) vil som tidligere år sende en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Her kan du lese mer om alle støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag i 2020.