Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ball006_640x360.jpg

Om debatten rundt Oslofjord Arena

Alle er velkomne til å spille håndball, og vi ønsker at de skal føle seg vel der de spiller, skriver Kåre Geir Lio.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

På bakgrunn av stort engasjement og mange henvendelser fra klubber, spillere, trenere og ledere i norsk håndball, behandlet Forbundsstyret nylig spørsmålet om bruk av Oslofjord Arena for å arrangere to håndballturneringer for ungdom. Det engasjementet er vi veldig glad for og stolte over, og det har sin bakgrunn i det norsk håndball står for. I Norges Håndballforbunds strategiplan for perioden 2019-2022 heter det blant annet at:

**Organisasjonen norsk håndball skal preges av åpenhet og inkludering

**Håndballen vil motarbeide mobbing

**Håndballen vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne.

Etter en grundig gjennomgang av saken besluttet Norges Håndballforbunds styre ikke å ville bruke fasilitetene til Oslofjord Convention Center, nærmere bestemt flerbrukshallen Oslofjord Arena. Dette handler ikke om religion. Dette handler om valg av leverandør, om eierforhold og om grunnleggende menneskesyn.

Som håndballpresident vil jeg understreke at en skal kunne delta i norsk håndball uavhengig av tro, legning og bakgrunn. Vi ønsker imidlertid ikke å kjøpe tjenester av en eier som så tydelig har et svært forskjellig syn på grunnleggende menneskelige spørsmål, som for eksempel homofili, i forhold til hva vi har.

Den omtalen og behandlingen av homofili som Smiths Venner har nedfelt i sitt verdisyn, synes vi er svært ugrei. Jeg anbefaler folk som vil delta i denne debatten, om å sette seg inn i hva Smiths Venner faktisk sier om homofili. Det er viktig å stå opp og si tydelig fra mot dette menneskesynet, slik flere av våre medlemmer har gjort.

Det gjør de fordi dette synet kan skape personlige problemer for enkeltmennesker – voksne som barn, homofile som heterofile. Alle er og skal være velkomne til å spille håndball, og vi ønsker at de skal føle seg vel der de spiller.

Noen ønsker å skape et inntrykk av at det ikke er bånd mellom Oslofjord Arena og Smiths Venner. Det er direkte feil, noe direktøren for Oslofjord Convention Center bekreftet overfor forbundsstyret i møtet forrige helg.

Smiths Venner (også kalt Brunstad Christian Church) eier Oslofjord 100 prosent. Det gjør de via Brunstadstiftelsen, som igjen eier selskapet Brunstad Holding 100 prosent. Brunstad Holding eier 100 prosent av Oslofjord Convention Center. I denne snedige eierstrukturen er det viktig å se på de gjeldende vedtekter.

Brunstadstiftelsen har «til formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for». Videre fastslås det at det nevnte formålet skal fremmes på ulike måter, blant annet «ved opprettelse/drift av allmennyttige prosjekter i Norge (…), eid direkte eller indirekte gjennom datterselskaper og/eller gjennom mellomliggende holdingselskap uten utbytterestriksjoner». Det står også i vedtektene at stiftelsens styre «har ansvar for forvaltning av stevnestedet og Stiftelsens midler til fremme av Stiftelsens virksomhet».

Vedtektene etterlater altså ingen tvil: Dette senteret er 100 prosent eid av, og opprettet for å skaffe økonomi til, menigheten Smiths Venner.

Oslofjords direktør uttrykte på forbundsstyremøtet at de ser at eierskapsstrukturen er et problem for dem, og at de derfor vil gjøre noe med den. Dersom Norges Håndballforbunds dialog med Oslofjord har gitt en slik effekt, er vi glade for det.

Vi vil understreke at vårt vedtak overhodet ikke er en boikott. Norges Håndballforbund har valgt ikke å bruke Oslofjord som leverandør, på bakgrunn av det som er nevnt over. Alle andre står fritt til å velge det som er riktig for dem.

Noen hevder at vi nå vanskelig kan delta i aktiviteter arrangert av andre land som ikke deler vårt syn i ulike spørsmål. Slik er det ikke.

I den store håndballfamilien opererer vi sammen med alle andre land. Vi må forholde oss til at Norge er én av over 200 nasjoner i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Jeg kan love at vi i Norges Håndballforbund er, og vil fortsette å være, proaktive og tydelige i denne typen spørsmål.

Av og til får vi gjennomslag, av og til ikke. I år er vi for eksempel medarrangør av to europamesterskap i Norge. Andre ganger må vi spille turneringer i land hvor verdisynet ikke er i tråd med det vi forfekter selv.

Vi kjemper de kampene vi mener er riktig å kjempe, og vi prøver å forbedre forholdene på sikt - på de arenaene vi kan. Et eksempel er kvotering av kvinner i IHFs styre og komiteer. Vi foreslo dette flere ganger, ble nedstemt hver gang, men til slutt fikk vi gjennomslag. Sånn vil vi holde på med de sakene vi er opptatt av. Men vi boikotter ikke mesterskap ut fra hvilket land de arrangeres i.

Vi er svært takknemlige for det engasjementet denne saken har fått ute i Håndball-Norge. Min oppfordring går nå til Smiths Venner, og til alle som er en del av Oslofjords eierstruktur, om å drøfte sitt syn på homofile og deres valg av levemåte.

Det er klokt som salige Terje Nilsen en gang sa:

Å tenke igjennom tingan en gang te.

Kåre Geir Lio
President i Norges Håndballforbund