Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån
Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Kartlegging av kostnader i norsk håndball

Norges Håndballforbund kartlegger kostnadsnivået. Alle klubber bes derfor besvare en spørreundersøkelse.

Norges Håndballforbund kartlegger kostnadsnivået. I den forbindelse vil alle klubber få tilsendt en spørreundersøkelse denne uken som vi ber om at det settes av tid til å svare på.

Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Kulturdepartementet plukket ut totalt åtte særforbund som skal bidra til å kartlegge kostnadsnivået i norsk idrett. Særforbundene utgjør til sammen nærmere 80 prosent av alle medlemmene i barne- og ungdomsidretten. Idrettene som er valgt ut til å svare på undersøkelsen er fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, taekwondo WTF, taekwondo NTN og ishockey. Undersøkelsen skal se på kostnadsnivået til en 9-åring og 15-åring i disse grenene.

Målet er å finne ut mer om kostnadsnivået i den organiserte idretten for barn og unge. Undersøkelsen som Oslo Economics gjennomfører skal gi innsikt i kostnader ved deltakelse, hva som eventuelt bidrar til økte kostnader, og hvordan kostnadene finansieres. I tillegg skal det kartlegges i hvilken grad det er samsvar mellom kvaliteten på tilbudet og kostnadene.

– Vi håper derfor at de som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare på den og gi oss gode svar på hva kostnadsbildet er i dag. Disse svarene vil gi norsk idrett et godt faktagrunnlag for videre arbeid med tematikken og muligheten til å finne gode tiltak for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse i norsk idrett, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund, og fortsetter:

– Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Derfor har arbeidet med økonomi som barriere for idrettsdeltakelse høy prioritet i norsk idrett. Vi trenger derimot enda mer fakta på dette området for å finne de riktige tiltakene. Det finnes i dag lite systematisert kunnskap om hva det faktisk koster å delta i organisert idrett, sier Kvalevåg avslutningsvis.

Klubbene i Norges Håndballforbund har tidligere i år fått tilsendt en undersøkelse om det samme tema. Vi håper klubbene også tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen som inneholder områder som tidligere ikke er kartlagt. Resultatene av begge undersøkelsene blir klare i første kvartal 2020.