Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbyr utvidet forsikring også kommende sesong

Norges Håndballforbund viderefører forsikringstilbudet LISE SUPER også for sesongen 2019/2020.

I forkant av sesongen 2018/2019 innførte Norges Håndballforbund en ny lisenskategori kalt LISE SUPER. Denne er nå evaluert basert på de erfaringer vi har gjort etter sesongen. I korte hovedtrekk har kategorien vist seg positiv for spillere med ekstra høy belastning, det vil si for den målgruppen vi definerte i forkant av innføringen.

Uavhengig av den definerte målgruppen har LISE SUPER vært tilgjengelig for alle slik at den enkelte selv har kunnet vurdere sitt eget behov for henholdsvis LISE, LISE PLUSS eller LISE SUPER.

I forbindelse med evalueringen ser vi også at utbetalinger på LISE SUPER, som en konsekvens av utvidede vilkår, har økt kraftig og isolert sett koster vesentlig mer enn den økte premien.

Basert på dette er det foretatt en prisjustering for sesongen 2019/2020 slik at økt premie står i samsvar med økte utbetalinger. Alternativet til dette var å gå tilbake til LISE og LISE PLUSS, dvs uten tilbud om LISE SUPER.

Vi vil evaluere LISE SUPER på nytt etter sesongen 2019/2020 for eventuelle endringer før ny sesong.

Se også:

Bakgrunn og informasjon vedrørende LISE SUPER, publisert i forkant av sesongen 2018/2019

Info om tilgjengelige forsikringer og vilkår

Aldersinndeling og lisensbeløp sesongen 2019/2020

Generell lisensinformasjon sesongen 2019/2020