Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Håndballtinget lørdag

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag 11. mai:

President Kåre Geir Lio åpnet lørdagen med et inspirerende innlegg ispedd herlige musikalske innslag av gode, lokale artister.  

20190511_Lio,-Kåre-Geir_1_640x360web.png
President Kåre Geir Lio
Foto: Svein André Svendsen/NHF
20190511_Musikerne_640x360web.png
Tom Arne Fossheim, Marit Strømøy og Nils Mathisen "vekket" forsamlingen med herlige musikalske innslag lørdag morgen.
Foto: Svein André Svendsen/NHF

Etter en liten pause, ble rapporter og regnskap gjennomgått og vedtatt med få kommentarer. 
Håndballtinget behandlet deretter de innkomne forslag. Her er noen av sakene og vedtakene.

Treårige tingperioder
Delegatene støttet Forbundsstyrets forslag om å gå over til treårige tingperioder. Alle seks regioner ba om taletid før avstemningen, og fem av de seks uttrykte fra talerstolen uforbeholden støtte til å forlate dagens ordning med Håndballting annet hvert år, mens den sjette regionen var delt i synet. Avstemningen viste imidlertid at tinget som helhet var sterkt samlet: 95 prosent av de stemmeberettigede ga sin tilslutning til endringen.

Politiattest for dommere
Håndballtinget vedtok at det er ønskelig å finne en ordning som sørger for at dommere som skal dømme i yngre årsklasser, må vise fram politiattest. Det blir nå opp til det neste Forbundsstyret, sammen med blant andre lovkomiteen, å sikre en ordning som er i henhold til lovverket.

Om aldersgrense for påmeldte dommere og deltakelse på barnekamplederkurs: 
Håndballtinget vedtok dette forslaget fra Region Øst:
Dette er en regional oppgave, og regionen vedtar selv sine regionale bestemmelser hva som gjelder. 

Håndballtinget ga sin tilslutning til at det skal gjennomføres en prosess for å etablere en helhetlig digitaliseringsstrategi for norsk håndball. Forbundsrådet skal legge opp strategiens mandat og tidshorisont.

På bakgrunn av et forslag fra Region Nord ble det diskusjoner om prinsippene for framtidig organisering av norsk håndball. Diskusjonen endte med at Håndballtinget 2019 ber det kommende Forbundsstyret om å fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og effektivisering, og at det samme styret kommer tilbake til ledermøtet i 2020 med tanker rundt temaet.

Forbundsstyret, gjennom Nasjonal ledergruppe, skal utarbeide forslag til nye økonomiske fordelingsnøkler mellom Norges Håndballforbund sentralt, og regionene. Forslaget legges fram for beslutning i Forbundsrådet innen utgangen av 2019.

Lørdagens tingforhandlinger er avsluttet (ca kl. 1700). 

Se flere bilder fra lørdagens tingforhandlinger  

Søndag 12. mai
fra kl. 0900 er det siste dag av Håndballtinget med bl.a. valg.  

Se dokumentene til Håndballtinget 2019