Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix
Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Bistanden til Kjøll

President Kåre Geir Lio redegjør for bistanden Norges Håndballforbund ga til Berit Kjøll i forkant av idrettstinget.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjære håndballvenner!

Jeg ønsker her å redegjøre for Norges Håndballforbunds rolle i forkant av at Berit Kjøll sist helg ble valgt til ny idrettspresident.

I desember 2018 avgjorde Norges Håndballforbunds styre at vi ville lansere Berit Kjøll som kandidat.

Vi mente vi trengte en president som har god erfaring og innsikt i ledelse av styrearbeid og større organisasjoner. Vi ville ha en profilert leder med tydelig identitet som kan skape tillit. Vi ønsket en som kan skape oppslutning og entusiasme, vi ønsket en som kan håndtere politiske prosesser både nasjonalt og internasjonalt, vi ønsket en leder som har god rolle- og organisasjonsforståelse, en som kan bygge både kultur og lag, en som har vilje til endring, en med nødvendige personlige egenskaper, og vi ønsket en som kan lede ledere.

I tillegg ønsker vi en tydelig retningsforandring i idretten. På den internasjonale arenaen handler dette om å vise i praksis det vi sier i ord, og vi tror det vises bedre om vi stiller med en kvinne som Berit Kjøll i det selskapet. Vi mener også det er veldig bra for norsk idrett å få inn en president som kan håndtere alle spektre av norsk næringsliv. Det kan Berit, hun kjenner næringslivet bedre enn de fleste, ikke minst den bransjen som kanskje blir viktigst i framtida: Den digitale.

Tre måneder etter at vi hadde lansert Berit Kjøll, innstilte valgkomiteen Sven Mollekleiv til rollen som idrettspresident. Da tok vi en ny runde i Norges Håndballforbunds styre for å finne ut hva vi ville gjøre. I april 2019 besluttet styret å opprettholde ønsket om at Kjøll skulle stille som kandidat. Hun var selv villig til å ta opp kampen.

I etterkant av påskeferien 2019 ble undertegnede kontaktet av Berit Kjøll. Hun ba da om hjelp til utarbeidelse av pressemelding, til tydeliggjøring av sitt budskap, og til medietrening. Vi valgte å ta ansvaret for å sikre henne den hjelpen hun ba om, siden det var vi som hadde foreslått henne som kandidat. Norges Håndballforbund rettet derfor en henvendelse til Claus Sonberg og Rolf Nereng, som ble engasjert for å bistå Kjøll.

I lys av forbundsstyrets vedtak om å gjøre Kjøll til presidentkandidat, har Norges Håndballforbund det siste halvåret gjort et stort arbeid for å løfte hennes posisjon. Dette arbeidet har vært gjennomført ved bruk av interne ressurser, med unntak av støtten fra de to nevnte aktørene.

Bistanden disse har gitt Berit Kjøll har dreid seg om kommunikasjons- og mediehåndtering i ukene frem mot idrettstinget, i all hovedsak hjelp til pressemeldinger, utarbeidelse av punkter til taleskriving, tydeliggjøring av budskap og medietrening. All kommunikasjon fra Norges Håndballforbund, enten det har vært samtaler ut mot idretten eller mediehåndtering, har vært utført av Norges Håndballforbund ved presidenten.

Claus Sonberg har vært tydelig på at han vanligvis ikke kommenterer kundeforhold, men vi i Norges Håndballforbund er opptatt av full åpenhet – også i denne prosessen. De økonomiske sidene av dette arbeidet vil vi informere om når vi har full oversikt. Jeg kan imidlertid forsikre dere om at vi snakker om summer som ligger godt innenfor det akseptable.

Det er også viktig for meg å få fram at kommunikasjon og medietrening er fagfelt der man av og til må nyttiggjøre seg kompetanse av høy kvalitet. Dette er ikke uvanlig i samfunnsliv, næringsliv og politikk, ei heller i idretten. I våre øyne var dette et tilfelle hvor slik kompetanse var nødvendig. Denne beslutningen handlet altså utelukkende om hva vi mener er det beste for norsk idrett.

Når alt dette er sagt: Den som har vært dyktigst på å fremme Berit Kjølls kandidatur, er Berit Kjøll selv. Det er hun som har ytt den desidert største innsatsen i forkant av valget, blant annet gjennom samtaler med de aller fleste særforbundspresidenter og kretsledere – i tillegg til en rekke deltakelser i møter, og intervjuer med mediene.

Mitt inntrykk er at norske idrettsledere har latt seg orientere, gjort sine grundige vurderinger og tatt sine beslutninger på et godt grunnlag.

Jeg er glad for at norsk idrett har gitt oss gode tilbakemeldinger i etterkant av valget, og vil ønske Berit Kjøll lykke til i rollen som idrettspresident.

Vennlig hilsen
Kåre Geir Lio
President i Norges Håndballforbund