Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik behandles lisensen

Elitelisensen skal for første gang behandles etter det nye reglementet for sesongen 2019/2020.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Positiv egenkapital pr. 31.12.2018 er et absolutt krav.

Tidligere har klubbene søkt om elitelisens hvert år. Nytt fra i år blir at klubbene etter søknadsbehandling for sesongen 2019/2020, beholder lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. Rykker de ned til 2. divisjon blir de automatisk fratatt lisens, da ordningen bare omfatter lag i eliteserien og 1. divisjon.

Alle klubbene hadde en mellomrapportering i februar, der blant annet styrebehandlet regnskap ble levert inn. Alle klubbene fikk en løypemelding på den foreløpige rapporteringen, men dette var ikke å regne som formelle beslutninger fra Elitelisensnemnda.

Administrasjonen i NHF mottar all dokumentasjon fra klubbene, er saksforbereder og lager innstilling til elitelisensnemnda, som er oppnevnt av forbundsstyret. Nemnda har mandat til å avgjøre lisenskategori og gi eventuelle sanksjoner, og forbundsstyret er således fristilt fra alt arbeid vedrørende elitelisens.

Alle klubbene har fått en sjekkliste på hva som må være med i søknaden om elitelisens. Så fort årsmøtet i klubben er ferdig, kan søknad sendes. Søknadsfristen er 30. april for alle klubber i eliteserien og 1. divisjon. Nyopprykkede lag fra 2. divisjon til 1. divisjon får 14 dagers frist etter at opprykket er bekreftet før de må levere søknad.

Søknadene blir i utgangspunktet behandlet fortløpende, med to til tre hovedtildelinger. Noen klubber kan oppleve at søknaden tar noe lenger tid å få behandlet, uten at det nødvendigvis medfører noen form for dramatikk. Elitelisensnemnda kommer ikke til å kommentere søknadene under behandlingen.

Det er forventet at samtlige klubber vil ha sin søknad om lisens behandlet innen utløpet av mai. Når søknaden er ferdigbehandlet og klubben har mottatt brev vil NHF publisere klubbens lisenskategori.

Denne sesongen er det første gang man behandler elitelisensen med det nye reglementet. Det er et absolutt krav om positiv egenkapital pr. 31.12.2018 for å få lisens. Klubber som ikke oppfyller det, blir flyttet ned én divisjon.

Alle klubber i eliteserien og 1. divisjon må ha elitelisens. Tidligere var det kun økonomi som ble vurdert, nå er det en helhetsvurdering der også organisatoriske områder og arena er blant hovedområdene klubbene blir vurdert ut fra. De klubbene som får lisens, vil få en lisenskategori som er enten grønn, gul eller rød. Grønn kategori har alle elementer oppfylt. Gul kategori har mindre alvorlige mangler fra reglementet, mens rød kategori har alvorlige mangler som er vurdert enkeltvis eller samlet.

Klubbene kan begjære fornyet behandling hvis de mener noe er feil. Begjæring om fornyet behandling skal grunngis og dokumenteres og fremsettes innen 14 dager etter at elitelisensnemndas vedtak har kommet klubben til kjennskap. Anke på den fornyede behandlingen i elitelisensnemnda behandles av NHFs appellkomité. Appellkomitéens beslutning er endelig.