Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto (Kolstad Arena)
Illustrasjonsfoto (Kolstad Arena)

Søk momskompensasjon

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 189,4 millioner kroner til dette formålet i 2019.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.


Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke: 

  1. Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
  2. Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.  
  3. Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget.

Les mer om dette på Idrettsforbundets nettsider:
(Klubbguiden/Momskompensasjon):  

Søknader leveres elektronisk som et eget søknadsskjema her.

Bestemmelser om kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg