Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

2016_Isbjørn-på-banemønster_640x360.jpg

Innkalling til Håndballtinget 2019

Norges Håndballforbunds neste ting skal avholdes i Sandefjord fra 10.-12. mai 2019.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

I henhold til Norges Håndballforbund lov § 15, innkalles herved Håndballtinget 2019 for å behandle de saker som er nevnt i NHFs lov § 17.

Håndballtinget holdes på Scandic Park Sandefjord og åpnes fredag 10. mai kl 16:00 med fortsettelse lørdag 11. og avsluttes med lunsj kl 13:00 søndag 12. mai 2019. (Det nyvalgte Forbundsstyret vil avholde sitt konstituerende møte umiddelbart etter at Håndballtinget er avsluttet, dvs fra ca kl 14:00 – 16:00.) Det vil være NHF som tar seg av alle hotellbestillinger, og det åpnes for registrering i begynnelsen av februar 2019.

Se hele innkallingen til Håndballtinget 2019

Forslagsfrister:

Følgende forslagsfrister gjelder:

▪ Klubber (sendes gjennom respektive regioner) 1. februar 2019
▪ Tingvalgte organer 10. februar 2019
▪ Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt 10. februar 2019
▪ Generalsekretæren 10. februar 2019
▪ Regionene 10. februar 2097
▪ Forbundsstyret 20. februar 2019

I tillegg til håndballklubber tilsluttet NHF, har de organisasjonsledd, komiteer og personer (med unntak av personer nevnt i § 16 (1) a og som i § 16 er gitt forslagsrett på Håndballtinget, rett til å sende inn selvstendige forhåndsforslag innen samme frist til Håndballtinget, med følgende unntak:

a. Komiteer oppnevnt av Forbundsstyret skal sende sine forslag til Forbundsstyret, som vurderer om forslagene skal fremmes for Håndballtinget på vegne av Forbundsstyret.

Foreliggende forslag sendes av Forbundsstyret til Lovkomiteen til uttalelse.

Forslagsfristen er fastsatt i NHFs lov, og det er ikke adgang til å innrømme noen forlengelse av den. Derimot er det en fordel, spesielt for forslagsstillerne, at forslagene sendes inn så tidlig før fristens utløp at eventuelle tilleggsopplysninger kan innhentes og lovtekniske spørsmål avklares før forslagene sendes videre til behandling.

Saksliste med foreliggende forslag, beretning, et utdrag av de reviderte regnskap og valgkomiteens innstilling skal, i henhold til § 15 (3) være tilgjengelig for regioner og håndballklubber senest 15. mars det året Håndballtinget holdes. Dokumentene vil bli publisert på handball.no. (Dokumentene vil for øvrig ettersendes i trykket versjon til delegatene som deltar på Håndballtinget.)

Regionene skal i forkant av Håndballtinget avholde ett eller flere klubbledermøter der sakene til det kommende Håndballtinget drøftes, jfr § 15 (4).