Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ny personvernlov

Det innføres en felles personvernlov i EU og Norge 25. mai 2018, ofte benevnt GDPR

(General Data Protection Regulation).
Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett.

En ny norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten er første steg på veien, vedtatt av Idrettsstyret 14. desember 2017. Den erstatter de gamle retningslinjene for databehandling i idretten fra 2004.

- Sterkere rettigheter og bedre kontroll for enkeltpersoner
- Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre kontroll over sitt eget personvern gjennom strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Man kan kreve å få vite hvilken informasjon som er lagret om seg, be om at data slettes, feil endres, eller å få dataene utlevert elektronisk for gjenbruk, sier Kjetil Bakke, IT-sjef i Norges idrettsforbund til Idrettsforbundets nettsider. 

Ledelsen i organisasjonsleddet har ansvaret
Det er organisasjonsleddets ledelse som har ansvaret for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Alle organisasjonsledd i idretten har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov.

Les mer på Idrettsforbundets nettsider