Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årets utstyrsordning

Det er klart for en ny søknadsrunde med spillemidler til utstyr. Fristen for å søke er onsdag 18. oktober.

Dette er ustyret man kan søke om i håndball:

 • Rullestol til rullestolhåndball
 • Beachhåndballpakke inkl. sikkerhetsnett
 • Mål med nett
 • Ekstra tverrliggere til minihåndball
 • Regulære minihåndballmål

Søknaden finner du her. NIF oppfordrer klubbene til å sende sine søknader i god tid.

Søknaden finner du her

Det finnes også en veileder for selve søknaden

Slik søker man:
I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin  hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Man benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
 • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no. Åpningstider for Idrettens Support er hverdager kl. 08.00-20.00.

Retningslinjer 2017

 1. Idrettslag og særforbund [1], tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.
 2. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2017.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets.
 5. Særforbund og idrettskretser oversender oversikt over godkjent søknadsbeløp til NIF. NIF tildeler midler til særforbund og idrettskretser som fordeler disse blant søkerne.
 6. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr[2] og personlig[3] utstyr.
 7. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
 8. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 9. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole eller særforbund.
 10. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 11. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 12. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 13. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  1. Har lang levetid
  2. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

 1. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 2. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
 3. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.


[1] Maksimalt 5% av tilskuddene kan tildeles særforbund.

[2] Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr.

[3] Utstyr som er tilpasset enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene.