Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette synes trenerne

Trenerne på de øverste nivåene har sagt hva de synes om spillereglene som ble innført i fjor.

Rundt 100 trenere på landslagene  og de øverste nivåene har svart på en undersøkelse om hva de mener om spillereglene som ble innført 1. juli 2016. Engasjementet var stort gjennom hele sesongen 2016/17, og NHF ønsket å skaffe mer kunnskap om hva trenerne mente om reglene.

 • Hvilke utslag har de hatt for spillet, spillets utvikling og utvikling av spillernes tekniske og taktiske ferdigheter?
 • Med 7 utespillere, hvor kommer avslutningene fra? Hva med målvaktene? Kontringsspill – skudd mot åpent motstander mål, er dette i publikums interesse?
 • Gjør en slik regel at intensjonen ved et regelbrudd som fører til utvisning, blir redusert på en slik måte at det lønner seg med regelstridige handlinger?

På noen områder var trenerne bra samstemte, men innenfor de fleste områdene er de delt i to leire. 

I mesterskapene har vi sett ymse bruk av regelverket, det samme gjelder her i landet. Det finnes elitelag i Norge som mer eller mindre spiller sine angrep med 7 utespillere, og det er lag som ikke benytter seg av denne regelendringen i det hele tatt.

Regelendringen kom brått på nasjonene i fjor. Ingenting var testet ut på forhånd, det gjør at mange nasjoner har reagert på framgangsmåten, Norge har sendt et forslag til endringer i IHF-statuttene for sikre at nye regler har hatt sine prøveperioder i utvalgte nasjonale serier på før innføring.

Undersøkelsen hadde fem hovedområder:

 1. Den 7. utespiller/overtallsspill
 2. Hvilke utslag har bruken av passivregelen gitt?
 3. Når en spiller blir skadet
 4. Kampens siste 30 sekunder
 5. Bruk av blått kort

Her er noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

7. utespiller/overtallsspill
(gjelder i Norge fra og med klassene 18 år og eldre, inkludert J/G 17 år)

75% mener at dette ikke gir en positiv utvikling

 • 54% mener at det gir taktisk gevist med en 7. spiller, men ønsker det ikke.
 • 77% mener at det ikke scores flere mål enn i 6 mot 6-spill.
 • 69% mener at det gir takttisk gevinst med en ekstra spiller i undertall.
 • 68% mener at man ikke vinner kamper med overtallsspill i kampens siste minutter.
 • 65% mener at det slippes inn flere mål i undertall.
 • 53% mot 47% for at undertall gir rom for nye taktiske vurderinger og utvikler taktiske ferdigheter.
 • 80% er enig i at bruk av overtallig spiller ved utvisning, reduserer straffens omfang.
 • 60% er enig i at målvaktene må utvikle kasteferdigheter.
 • 52% enig/48% uenig i at hvis den 7. spillerne blir en del av spillet, vil skuddene komme fra andre distanser/vinkler.
 • 50/50 mener at kantspillerne i fremtiden må utvikle andre ferdigheter.
 • Det er enighet i at det blir flere skudd fra distanse/linjespill.
 • 85% er mot at målvakt kan skyte mot mål.
 • 56% tror ikke at konstringsspillet endrer seg ved overtall.
 • 60% mener at bytte av målvakt ikke skaper farlige situasjoner.
 • 80% mener at publikums engasjement ikke øker når målvakt skyter mot tomt mål.
   

Hvilke utslag har bruken av passiv reglen gitt?
(gjelder i Norge fra og med klassene 12 år og eldre)

70% er enig i at intensjonen med regelendringen har vært vellykket.

 • 70% er uenig i at tiden for et etablert angrep er kortere nå enn tidligere når dommer skal telle inntil 6 pasninger etter varsling.
 • 61% er enig i at tiden for et etablert angrep er lengre nå enn tidligere.
 • 27% enig/29% uenig i at ny passivregel må endres til 4 pasninger.
 • De fleste er uenige i at forsvarsspillet løftes opp på et tøffere nivå og at det dermed blir flere frikast.
 • 59% er uenig i at dommerne må varsle passivt spill tidligere enn man gjør i dagens spill, slik at angrepene ikke varer for lenge.
 • 60% er enig i at dommerne må dømme passivt spill før 6 pasninger er utført hvis spillet ikke har endret seg.
 • 51% er enig i at det lønner seg å takle regelstridig, da dommerne etter noen taklinger varsler passivt spill.
 • 67% er enig i at innbytte av spillere tar for lang tid og må inngå i betraktningen av passivt spill på et tidligere tidspunkt.
 • 70% er uenig i at dommerne med fordel kan blåse mer direkte passivt spill uten at forvarseltegn er vist. 
 • 50/50 i forslag om at dommerne burde ha tegn som sier antall gjenstående pasninger.
 • 77% er enig i at ved utvisninger får laget med utvist spiller fordel ved ikke å endre sitt spill gjennom, men erstatte målvakt med utespiller.
 • 62% er enig i at ved utvisninger får laget med utvist spiller fordel ved å endre sitt spill ved å avstå fra skåringsmuligheter og gjentatte ganger forsinker eget lags kast.
 • 78% er enig i at ved utvisninger får laget med utvist spiller fordel ved å endre sitt spill gjennom å oppsøke motspillere i den hensikt for å bli tildelt frikast.

 

Skadet spiller
(gjelder i Norge fra og med klassene 16 år og eldre inkl. J/G 15 - klassene under har egne regler)

Det er flertall for at reglen fungerer.

 • 59% mener at reglen rammer tilfeldig, 12% vet ikke.
 • 54% er uenig at reglen ivaretar spillerens helse.
 • 50/50 synspunkt på at "Hollywood-taktene" er borte.
 • 50/50 synspunkt på at spillet er blitt mer effektivt.
 • 50/50 på at spillet er blitt raskere og mer effektivt uten at det har influert på behandling av skadet spiller ved et ballskifte.
 • 75% er enig i at det er tid nok til å kjøre ferdig en kontring før dommer stopper spillet ved en mulig skade.
 • 80% er enig i at etter at nye regel ble innført, ber ikke spiller om hjelp og blir stående på banen.
   

Kampens siste 30 sekunder
(gjelder i Norge fra og med klassene 16 år og eldre inkl. J/G 15)

Det er stor enighet om at dommer må bli bedre og jevnere på regelbruken.

 • Lik fordeling i synspunktet på om regelen har preventivt virkning. 13% vet ikke.
 • Det er vanskelig å forstå regelen
 • Trenerne er delt i synspunktet på at rødt kort gir en kamp ekstra karantene.
 • Det er svært stor enighet om at ved grove handlinger skal spiller straffes med anmeldelse og ekstra straff.
 • 40% er uenig i at dommerne bør dømme flere diskvalifikasjoner, mens 27% vet ikke.
   

Bruk av blått kort
(gjelder i Norge fra og med klassene 16 år og eldre inkl. J/G 15)

75% er enig i intensjonen og bruk av blått kort.