Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bringserien 2017-18

Norges Håndballforbund har gleden av å invitere til Bringserien for sesongen 2017-18 for Jenter/Gutter 16.

(spillere født i 2001 eller senere).
Før jul: 

Kvalifisering til Bringserien skjer gjennom Regionsserien (nivå 1, Jenter/Gutter 16).

Hver region har ett gitt antall plasser til Bringserien, og kvalifiserer sine lag gjennom regionsserien nivå 1. 

En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien.
Dersom en klubb har flere lag som deltar i kvalifiseringen/Regionsserien nivå 1, er det kun klubbens 1. lag som kan kvalifisere til Bringserien. Dersom regionen arrangerer seriespill på flere nivåer i 16-års klassen, kan ikke spillere delta for flere av klubbens lag på nivå 1. Dersom regionen kun har ett nivå i 16-års klassen kan inntil 3 spillere som har deltatt for 1. laget delta for 2. laget i den regionale serien.

En spiller som har deltatt for en klubb i Regionsserien før jul, kan ikke delta for annen klubb i Bringserien etter jul.
Unntaket er: Dersom prestasjonsklubb deltar i Bringserien etter jul, kan spillere fra partnerklubben(e) delta for prestasjonsklubben i Bringserien etter jul, såfremt partnerklubben selv ikke deltar i Bringserien etter jul. Det forutsettes imidlertid at  spilleren fortsatt deltar for partnerklubben i regional serie etter jul. 

♦ Alle lag som spiller i Bringserien etter jul, skal også delta i regional serie etter jul.
♦ En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien.
♦ Klubben må ved påmelding til Regionsserien nivå 1 bekrefte om påmeldingen også gjelder kvalifisering til Bringserien. Denne bekreftelsen er bindende.
♦ Det innføres gradert trekkingsgebyr i Bringserien. Trekkingsgebyret heves ved trekking av lag etter 1. desember.
♦ Dersom en region ikke klarer å fylle sin kvote, blir plassen(e) overført til en annen region etter antall lisensierte spillere. Ved flere ledige plasser vil en region kun bli tilbudt en ekstra plass (dersom ikke antall ledige plasser overstiger antall regioner, eller at regioner avslår tilbud om ekstra plass). Regionene med flest lisensierte spillere 15/16års-klassen blir tilbudt plassen(e).

♦ Regionene kan ikke tilby/overføre plass i Bringserien til lag som ikke deltar på nivå 1 i Regionsserien 16 år. 

♦ Bringserien og LERØYserien spilles parallelt etter jul, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og LERØYserien samme helg. 

♦ Avdelingene i Bringserien settes sammen på bakgrunn av nivå (etter seeding foretatt av regionene og landslagstrenere) og geografi. 

Den regionale serien i hver region før jul må ha avklart hvilke lag som er klare for Bringserien senest søndag 3. desember 2017.


Antall lag fra hver region som får plass i Bringserien
avgjøres på bakgrunn av antall lisensierte spillere i 16-års klassen (inklusiv 15-års klassen, altså spillere født 2001 og 2002).
Hver region skal ha minimum 2 plasser for hvert kjønn i Bringserien.
Det endelige antall lag hver region vil bli tildelt skjer innen 1. mai.

I sesongen 2017-18 opprettholdes det totale antall lag som foregående sesonger, i avdelinger med 12 lag.
Jenter: 4 avdelinger med 12 lag 
Gutter: 2 avdelinger med 12 lag
12 jentelag og 12 guttelag går til nasjonalt sluttspill

Etter jul:
Det spilles fire innledende runder samt et nasjonalt sluttspill i perioden januar - mai, på disse datoene:

Runde 1: 3. – 4. februar 2018 
Runde 2: 24. – 25. februar 2018
Runde 3: 17. – 18. mars 2018 
Runde 4: 20. – 22. april 2018

Nasjonalt sluttspill: 11. – 13. mai 2018

Lag som ønsker å delta i Bringserien Jenter/Gutter 16 i sesongen 2017-18 må merke seg følgende: 

o Alle lag som meldes på til Regionsserien nivå 1 i J/G16 må samtidig bekrefte om påmeldingen også gjelder kvalifisering til Bringserien.


♦ Eventuelle søknader om partnerklubbsamarbeid må være mottatt hos NHF senest 1. mai 2017

♦ Sammensatte lag kan ikke kvalifisere seg til Bringserien.

♦ Påmeldingsavgiften til Bringserien er kr 2.500,- og blir fakturert klubb etter at laget har kvalifisert seg.
o Lag som trekker seg fra Bringserien før 1. desember blir ilagt ett gebyr på kr 3.000,-.
o Lag som trekker seg fra Bringserien etter 1. desember blir ilagt ett gebyr på kr 7.500,-.
I tillegg må laget være med på utgiftsfordelingen.
Ikke møter til kamp: 5.000,-.
♦ Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling for hvert kjønn.

♦ Avdelingsoppsett for Bringserien vil bli publisert innen 22. desember.

Kampene

i hver avdeling vil bli avviklet som puljespill.

Avdelingene spiller sine kamper over inntil 4 runder (helger), hvor den siste runden spilles på samme sted for alle lagene i avdelingen. De beste i hver avdeling går videre til et nasjonalt sluttspill.

Endelig spillemodell for sluttspillet kunngjøres ved seriens start.

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
I begge klasser er det tillatt å bruke inntil 14 spillere i den enkelte kamp.
Spilletid i alle kamper er 2 x 25 minutter.
Jenter 16 spiller med ballstørrelse 2, Gutter 16 med ballstørrelse 2.

Kampdager
Kampdager er lørdager og søndager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også fredag kan bli benyttet ved behov.
Det skal spilles to kamper på lørdag og en kamp på søndag (4-lagspuljer).
I trelagspuljer spilles alle kamper samme dag - enten lørdag eller søndag.
Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper.

Økonomi: 
I seriespillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg. 
• (Jfr Kamp og konkurransereglementet § 53.7.2.1).

I det nasjonale sluttspillet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom de deltagende lagene.

Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.
I de tilfelle hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. 
For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Påmelding gjøres via
Turneringsadmin