Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arenaillustrasjon-2017_900.jpg

I verdenstopp - hva nå?

Håndballnorge er i verdenstoppen. Meget god spillerutvikling og spillere med håndballforståelse og trenervilje.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foreldre, kvinner og menn, som frivillig støtter opp rundt klubbarbeidet. Besteforeldre, tanter og onkler som baker, selger lodd, stiller opp i sekretariatet når det skal spilles kamper, alle er de ildsjeler for utviklingen innen norsk håndball.

Norges Håndballforbund står sentralt i spissen for en organisasjon med ivrige ansatte som sammen med regionene administrerer og legger til rette for utdanning av klubbledere, trenere, dommere og som syr sammen seriespill fra de aller yngste til høyeste nivå innen norsk håndball.

Vi er på topp med verdensmestere innen kvinnehåndball og vi har verdens nest beste herrelag.

Hva skjer videre?
Det har vært en rivende utvikling av håndballspillere på kvinnesiden etter suksessen til Håndballjentene. Den største tilgangen på spillere har naturlig nok vært blant jentene. Tilgangen har vært stor, men nå blir den større!
Norsk håndball og klubbene må regne med at det vil bli en sterk økning også på guttesiden etter Håndballguttas store fremgang og sølvmedaljen under VM i Frankrike.

Har vi nok treningsflater?
Allerede på dagens nivå sliter mange klubber med spille- og treningsflater for sine medlemmer. Mange kommuner har få anlegg sammenlignet med innbyggertallet.
Noen kommuner har ikke anlegg for innendørsidrett i det hele tatt !

Det er nå klubbene må handle!
I etterkant av et VM der vi nok en gang viser at vi er i verdenstoppen hva gjelder håndball, både på dame- og herresiden, må vi bruke de kortene vi har ovenfor kommuner og sponsorer.
Skal vi beholde verdens beste spillere i klubblag hjemme, har vi behov for økonomisk sterke klubber, da trenger vi sponsorhjelp og anlegg hvor det kan legges til rette for kamper på høyt nivå med mange tilskuere. Beholder vi de beste spillerne hjemme og får en interessant og spennende serie med klubbhåndball som kan heve seg på internasjonalt høyt nivå, er jeg sikker på at håndballen på hjemmebane vil skape interesse, også hos sponsorene, både her hjemme og internasjonalt.

Anlegg
Vi sliter på anleggssiden. Selv landets hovedstad har ikke nok anlegg for å ta i mot spillere. Norges Håndballforbund (NHF) beregner 5000 innbyggere pr håndballflate (bane).

La oss se på Oslo: 
Tall fra 2016 viser at Oslo totalt har 658390 innbyggere fordelt med 516365 voksne, 41742 ungdom (13-19 år) og 100283 barn (0-12 år).

Ut fra beregningene fra NHF skulle Oslo ha 131 håndballflater. De har 31.
Antallet håndballag har fra sesongen 2014/2015 til sesongen 2016/2017 vokst fra
674 til 798 håndballag. Altså en økning med 124 lag.
Det betyr at situasjonen for Oslo hva gjelder anlegg er kritisk.

Status regionalt
Organisasjonen av NHF har hovedsete i Oslo, men er delt opp i 6 regioner som fordeler seg med Innlandet, Nord, Sør, SørVest, Vest og Øst.
Ingen av regionene har full halldekning. Samtlige regioner har kommuner hvor statusen for halldekningen er kritisk. Svært få kommuner har godkjent halldekning, det vil si at kommunene ligger innenfor NHFs krav for innbyggere pr. håndballflate.

Noen ser viktigheten
Nå skal det også sies at det finnes kommuner som jobber godt og sørger for at ungdommen får anlegg for å utøve sin idrett. Mange kommuner ser også viktigheten av at ungdommen aktiveres, og derfor stiller treningslokaler til fri disposisjon for ungdom fra 0-19 år, noe som bør etterleves av alle landets kommuner.

Hvem når, hvor og hvordan?
Hvem skal sette inn støtet mot kommunene for manglende anlegg?
Når skal dette gjøres?
Hvor skal det gjøres og hvordan skal det gjøres?

Klubbene i de kommuner hvor anleggsproblemet er størst må samarbeide. NHF har utarbeidet en flott oversikt som snart er tilgjengelig. 

Her fremgår det hvilke kommuner som ligger etter med anlegg regnet ut fra folketall, hvor mange klubber og lag som er tilsluttet kommunen. NHFs anleggsatlas gir god oversikt over håndballanlegg og håndballaktiviteter i alle landets kommuner pr. dato.
Fra anleggsatlaset kan man hente ut informasjon om idrettshaller, beach-baner, klubber og deres lag, samt hvem som tar seg godt betalt og hvem som lar ungdommen trene gratis.
I tillegg kan klubbens ledelse finne ut hvordan man går frem for å fremme tiltak for å starte eller søke om oppføring av anlegg. Alt fra hvordan anleggsbudsjett settes opp, hvordan anleggsmidler søkes og hvordan man forholder seg til kommune og fylke. Det er bare å komme i gang, og det må gjøres NÅ om klubbene skal kunne ta i mot den håndballglade ungdommen som uten tvil vil banke på klubbdøra i dag og i årene som kommer.

Dette sier håndballpresidenten
-Landslag inspirerer til deltakelse sier håndballpresident Kåre Geir Lio.
Rekruttering skjer lokalt, men den mest avgjørende faktor for rekruttering er at det finnes flater for å trene og spille på sier Lio og fortsetter; Dette bør være den mest prioriterte oppgave både for regionens idrettspolitikere og politikere i hver kommune.
Håndballforbundet sentralt og hver region må stå sammen med klubbene for å hjelpe kommunene slik at de får dette høyt opp på sin politiske agenda sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Nasjonalanlegg
Det jobbes nå i flere regioner for å få frem et nasjonalanlegg for håndballen.
Blant annet er Drammen kommet godt på vei med sine planer. Her jobber idrettsrådet sammen med håndballforbundet, rikspolitikere og lokalpolitikere med utredninger for å få på plass et nasjonalt anlegg for håndballen.

NHF har lagt grunnlaget for videre arbeid med sin anleggsatlas. Nå må klubbene informeres via sine regioner om hvordan verktøyet skal brukes !

Innlegget er skrevet av Svein-Ivar Pedersen.