Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om Extramidler

Alle idrettslag kan søke om midler via NIF til ExtraStiftelsen rettet mot utsatte grupper.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle idrettslag kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen rettet mot utsatte grupper.
Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål å

- å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse
- å inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn
- å inkludere mennesker med en fysisk eller psykisk lidelse eller andre utsatte grupper.

Du kan søke om små og store beløp, og midlene kan gå til lønn til prosjektleder og utstyr, dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet kan være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrister  
For prosjekter med oppstart høsten 2017: 15. februar 2017. 
For prosjekter med oppstart våren 2018: 15. august 2017.

For å bli opprettet som søker
Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes da som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Søkerkurs

NIF organiserer søkerkurs på
Idrettens Hus i Bergen onsdag 18. januar 2017 kl. 17.00-20.00
UBC, Ullevål stadion tirsdag 24. januar 2017 kl. 09.30- 15.15
Idrettens Hus på Ekeberg onsdag 25. januar 2017 kl. 17.00-20.00.

Send e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no innen uken før for påmelding og spørsmål.

Du trenger ikke å delta på søkerkurs for å kunne søke, men det er en fordel.

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni og 15. desember 2017.