Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Påmelding og frister

Hvordan melde på lag? Når er påmeldingsfristene?

Påmelding og frister for sesongen 2021/2022:

Påmelding til barnehåndballturneringene skjer via TurneringsAdmin (TA), For å kunne melde på lag må man ha funksjonen "Lagleder" eller "Kampansvarlig". Da får man tilgang til TA via å logge seg inn på Min idrett.
For at lag kan meldes på må funksjonene Lagleder og Trener være lagt inn. Det gjør klubben.

Påmeldingssiden stenger ved midnatt, så det er viktig å overholde fristene. Meld dere gjerne på til alle turneringene med en gang, så slipper dere å miste fristene. Lag som ønsker å melder seg på etter fristen må sende mail til Lisbeth (sone 4-8) Ainor (sone 1-3). Det kan ikke garanteres at lag som ønsker å melde seg på etter fristen får delta i turneringen. 

Arbeidet med kampoppsettet settes i gang umiddelbart etter påmeldingsfristen, og vil bli publisert ca 14 dager før turneringen. På denne måten får trenere god tid til å underrette foresatte om tid og sted, og arrangørene får organisert dugnadsgjengen sin.

I 4'er håndball tilbyr vi spill i følgende klasser (egne klasser for både jenter og gutter):

Årsklasse: Født: Nivå:
6 år 2015 Ingen
7 år 2014 eller senere Øvd eller Uøvd
8 år 2013 eller senere Øvd eller Uøvd
9 år 2012 eller senere

 Uøvd 

NB! 9 år ØVD skal spille 5'er håndball kortbane. Kortbanespill kan bli satt opp i annen hall en 4'er håndball. Les mer her.

Påmelding

Når en skal melde på lag til 4'er turneringene er det viktig at lagene bruker kommentarfeltet og informerer om det er spesielle forhold det er ønskelig at vi tar hensyn til.

Vi anbefaler lagene å melde på flere lag slik at det blir mye spilletid på den enkelte spiller. Dersom en har for få spillere en helg, er det fullt mulig å bruke de samme spillerne mellom de ulike lagene. I 4'er håndball er det ikke samme behov for pause mellom kampene som det er i eldre årsklasser.

Rundedatoer Intersport 4'er og påmeldingsfrister:

Sone 4-8: 6-8 år 
Sone 1-3:
6, 7, 8 år

Kun sone 4-8:
7-9 år 

Påmeldingsfrist alle soner:

25.-26. sep

18.-19 sep

29.aug

23.-24 okt

30.-31. okt

3. okt

13.-14. nov

20.-21. nov

24. okt

4.-5 des

11.-12. des

14.nov 

22.-23.jan

29.-30 jan

3.jan 

12.-13. feb

19.-20.feb

23.jan

19.20. mars

26.-27.mars

27. feb 

Påmelding til 9 år ØVD og 10 år Kortbane:

  • 01. mai  for alle soner.  Meld på under "5'er håndball kortbane Hordaland" og "5'er håndball kortbane Sogn og Fjordane"  NB! Kun en påmelding for hele sesongen!

Les også:

I vårturneringene 2014 tilbudte vi for første gang spill i egen klasse for 6-åringer. Dette har vist seg å være en stor suksess med mange ivrige og flinke lag. Vi har derfor valgt å innføre 6-årsklasser både høst- og vårsesong.

Vi ser likevel at mange ønsker litt mer tid med 6-åringene før de starter å spille kamper. For høstsesongen skal det derfor avvikles to serierunder i 6-årsserien. Mange av spillerne i denne aldersgruppen spiller her sine første håndballkamper, men dette kan variere fra lag til lag.

Om et 6-årslag har spilt kamper før og trent før, kan det være greit å vurdere en påmelding også i 7-årsklassen. Da kan de ferskeste spille i 6-årsklassen, mens de mer "rutinerte" spiller mot 7-åringer.

Som en konsekvens av at vi nå har egen klasse for 6-åringer melder det seg også et behov for å tilby Øvd og Uøvd klasse også for 7-åringer.

Noen klubber har tilbud til spillere først fra de er 7 år mens en del klubber tilbyr oppstart fra de er 6 år. Derfor er det for kommende sesong mulig å melde på lag i klassene Jenter/Gutter 7 år, 8 år og 9 år til enten nivå ØVD eller UØVD.

Nivå ØVD i disse årsklassene er for lag som har spilt håndball en stund, mens nivå UØVD passer best for lag med spillere som ikke har spilt håndball så lenge, eller trenger mer tid for å oppnå mestring.

Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lags ferdighetsnivå, slik at laget spiller på riktig nivå og vi får flest mulig jevne kamper.

Les mer om Å melde på lag til riktig nivå.

Det gis tilbud om 7 turneringer for hver klasse fordelt på høst- og vårsesong.

I sone 4-7 er rundene fordelt over to helger etter årsklasser slik at 6- og 8-åringene spiller en helg og 7- og 9-åringene spiller en annen helg. Dette må vi gjøre på grunn av at vi har et stort antall minilag, og begrenset halltilgang gjør det vanskelig å gjennomføre alle årsklassene samlet på en helg.

Denne ordningen vil fortsatt gjøre det mulig også å stille opp en klasse om laget trenger flere utfordringer, eller det skal være mulig å låne spillere fra yngre lag dersom en har problemer med å stille lag.

I sone 1-3 og 8 vil vi fortsatt forsøke å avvikle rundene slik at de ulike årsklassene spiller på en og samme helg, men det vil likevel være avhengig av antall påmeldte lag og hallkapasitet. 

Arbeidet med kampopsettet starter umiddelbart etter påmelding og publiseres minimum to uker før hver turnering. Unntaket er første turnering som kommer veldig tett på påmeldingsfristen.

Oppsettet, hvilken hall, klasse og kamptidspunkt, vil bli publisert så snart det er ferdig.

Kampene finner du ved å trykke her.

  1. Mobilisere for å klare å stille lag. Husk man trenger ikke mer enn 4 spillere på banen.
  2. Kan andre lag i egen klubb overta kampene eller hjelpe med spillere?
  3. Kontakte en annen klubb/lag som spiller i samme hall om de kan bytte kamptidspunkt.
  4. Kontakte regionskontoret å høre om det er lag som står på venteliste.

Dersom endringer blir gjort må en kontakte arrangør og Region Vest så tidlig som mulig for å informere om endringene.

Dersom man på tross av dette ikke klarer å stille til kamp eller få annet lag til å overta, kan det føre til et gebyr for "ikke møtt". Den største konsekvensen er uansett at et lag blir stående uten motstander, og dermed mister kamp.

Har du meldt på lag til turnering, men det senere viser seg at dere ikke har anledning til å stille, må dette meddeles Region Vest så tidlig som mulig. Gjøres dette før påmeldingsfristen har gått ut, medfører ikke trekkingen noen konsekvenser.

Vi opplever at lag trekker seg helt opptil turneringshelgen. Dette skaper store utfordringer og mye ekstra arbeid for arrangør. Ikke minst medfører det stor skuffelse for de andre lagene som ikke har motstander i kampen. For å unngå dette har vi innført følgende retningslinjer:

Lag som trekker seg etter at påmeldingsfristen har gått ut, vil bli fakturert for deltakeravgiften.