Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring
Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

15 år

Utviklingsmiljøet for 15-åringene er i hovedsak organisert som soner før jul, og blir deretter mer spisset i en regional organisering. 

Før jul er det SoneUtviklingsMiljø på liknende måte som for 13- og 14-åringene. Etter jul tredeles miljøet i Regionalt UtviklingsMiljø Adger og Rogaland, samt Bylag.

Klikk på det området i tabellen under du hører til for å komme til oversikt over samlingene. 

NB!
Lag som er involvert i regionseriene for jenter og gutter 15 (født 2005) og har spillere som kan være aktuelle for bylagene, bes være oppmerksomme på følgende aktiviteter og ikke flytte kamper til disse helgene. 

Fredag 13. november - Regional Bylagsturnering i Gimlehallen og Stavanger Idrettshall for jenter
Fredag 20. november - Regional Bylagsturnering i Gimlehallen og Stavanger Idrettshall for gutter


Bylagssamlinger:

Gutter:
Regionen tar med 24 spillere, da vi stiller to lag fra begge kjønn. 

Jenter:
Regionen tar med 24 spillere, da vi stiller to lag fra begge kjønn. 

Skjematisk oversikt over Regionalt Utviklingsmiljø (RUM) og Bylag:  

Bylag

RUM Agder Gutter   Bylag Gutter  RUM Rogaland Gutter 
RUM Agder Jenter Bylag Jenter RUM Rogaland Jenter

Sonemiljø 15 år

Jenter Gutter
Arendal Arendal
Kristiansand Kristiansand, Mandal, Lyngdal og Flekkefjord
Mandal, Lyngdal og Flekkefjord Sandnes, Jæren
Jæren Stavanger, Sola, Randaberg, Ryfylket
Sandnes Haugalandet
Sola, Randaberg og Ryfylket  
Stavanger  
Haugalandet  

Det vil arrangeres samlinger i hvert av disse miljøene. Noen spillere vil bare være på samlinger i henholdsvis RUM Agder, RUM Rogaland eller  Bylag mens andre vil delta på samlinger i både RUM Agder/Rogaland og Bylag. Hva den enkelte skal delta på, vil være gjenstand for individuell vurdering.

Pris
Kr 600 pr spiller. Faktura sendes til klubben.

Uttak
Uttak til samlingene gjøres av sonetrener og offentliggjøres på handball.no/rsvn.
Det sendes også melding til klubb og spiller, forutsatt at spilleren har registrert korrekt e-postadresse på Min Idrett og i forbindelse med registrering i sonemiljøet.

Antall samlinger
Antall samlinger vil variere fra spiller til spiller avhengig av hva den enkelte blir tatt ut til å være med på og totalbelastning for spilleren.