Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye miljøer med spillerutvikling

Spillerutvikling 2019-20 for Gutter og Jenter født i 2006

Generelt
Årets nye miljøer er de nye 13 års lagene Gutter og Jenter
Nå ønsker vi at den enkelte klubb melder inn navn på ansvarlig trener som vår SPU trener kan ha dialog med i gjennom sesongen. Hver klubb/ lag får et antall plasser i SPU gruppen.
Antall plasser vil bli avgjort i forhold til hvor mange lisensierte spillere klubben hadde på dette alderstrinnet sesongen 2018/19.
Klubben faktureres en kostnad på 550 kr/pr halvår pr plass de får det enkelte miljøet.
Det henstilles til at klubbtrener rullere på hvilke spillere som møter på hver samling. Forutsetningen er et spilleren viser gode holdninger i klubb og på SPU samlinger er 100% skadefri, og har et ferdighetsnivå som gjør at man klarer å følge det som skjer på samlingene

Treningstider
Treningen skal som tidligere avvikles i på tirsdager i tidsrommet 17.30-21.00. Den 1. mandagen i mnd kan også benyttes. Vi ønsker at det settes av to timer i hall, eventuelt kan de første 30 min være ute eller et egnet sted i tilknytning til hallen. Dette gjelder først og fremst klubber med tilhørighte i Buskerud. I vestforl og Telemark har vi i år leid hall som vi kan benytte til samlinger.
Viktig at alle klubber oppdatere sportsadmin med rett trener lagelder på de enkelte lagene klubben har.  I August tar vi kontakt med trener og kontaktperson i de klubbene som har meldt dette inn til oss.

 

Treninger
Det legges opp til åtte samlinger med ulikt tema for det enkelte SPU miljø ca en gang pr mnd. Temaene følger utviklingstrappen til Norges Håndballforbund.
Som en del av trenerutviklingen forventer vi at trenerne er med spillerne på samlingene slik at de kan ta med seg temaene og øvelsene tilbake til eget lag.

Soneturneringer
Torsdag 21 mai (Kr. Himmelfartsdag) blir det avviklet en internturnering hvor de enkelte miljøene setter sammen lag som spiller mot hverandre.