Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spilltilbudet 2020/21

Med forbehold om endringer som følge av Covid-19 

VELKOMMEN TIL NY SESONG 

NHF Region Øst ønsker vanligvis velkommen til INFOMØTER i mars for alle ledere (styreledere, sportslig ledere og daglig ledere). Disse møtene gir grunnlag for planlegging i klubb for kommende sesong. Det er alltid et stort behov for å gjennomgå spillmodeller, forklare hensikter og ikke minst skape gode holdninger for bruk av spillere i de ulike årsklassene. Dette gir et godt grunnlag når klubbene skal melde på lag for kommende sesong. 

Sesongen 2020/21 inviterte vi til infomøter i form av et webinar. Les mer om dette og se presentasjonen her.

Det inviteres til INFOMØTER som vanlig på høsten: 

Trenere for J/G 11 år vil i tillegg få invitasjon til egne kurs, som arrangeres i forkant av sesongstart. Denne årsklassen spiller «utgruppert forsvar» i første omgang, og alle trenere oppfordres derfor til å delta på disse kursene. 
 
Påmeldingsfristen er 30. april 2020 kl. 23:59 med unntak av der annet står spesifisert. 

Påmeldingen til alle rundene i Intersport Loppetassen samt i Intersport 4'er (tidligere Minirunder), åpner 3. august. Hver runde har egen påmeldingsfrist.  Alle datoene er publisert i kalender. 

Ansvarlige ledere MÅ sette seg godt inn i SESONGBESTEMMELSENE 2020/21 for lagene i Region Øst. 

SERIESTART - SERIESLUTT 
Seriestart er uke 36 - 2020. Noen klasser vil begynne senere. 
Serieslutt er 30.04.2021. Noen klasser vil slutte tidligere.  

SKOLEFERIENE 
Høstferie i regionen er uke 40. Regionserien har spillefri fra 26. september -  6. oktober 2020. Vinterferie i regionen er uke 8. Regionserien har spillefri fra 20. - 28. februar 2021. 
 
PÅMELDING 
Påmeldingsfristen er 30. april 2020. For å unngå trekking av lag, ber vi klubbene være nøye med vurderingen av nivå og antall lag som skal meldes på. Etter denne datoen vil det på vår nettside være mulig å se den totale påmeldingen for alle klasser i Region Øst. Alle bør sjekke at eget lag er påmeldt i riktig klasse og nivå. Hvis klubben ønsker å endre påmeldingen for sesongen 2020/21, må klubbens leder ta kontakt med regionskontoret innen onsdag 6. mai. 
 
KAMPKOLLISJONER 
Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser. Klubbene kan ikke regne med å unngå kampkollisjoner mellom aldersklasser og 1. og 2. lag. Ta hensyn til dette ved påmeldingen. 

Se Sesongreglementet pkt. 3 - Påmelding av lag i samme klasse. 
 
ALDERSBESTEMMELSER 
For å kunne delta på seniorlag må spillerne ha fylt 16 år. 
For å kunne delta på J33 og G33 må spillerne ha fylt 33 år. 
 
For aldersbestemte klasser gjelder følgende aldersgrenser for sesongen 2020/2021: 
 
20 år: født i 2000 eller senere 
19 år: født i 2001 eller senere 
18 år: født i 2002 eller senere 
17 år: født i 2003 eller senere 
16 år: født i 2004 eller senere 
15 år: født i 2005 eller senere 
14 år: født i 2006 eller senere 
13 år: født i 2007 eller senere 
12 år: født i 2008 eller senere 
11 år: født i 2009 eller senere 
10 år: født i 2010 eller senere 
09 år: født i 2011 eller senere 
08 år: født i 2012 eller senere 
07 år: født i 2013 eller senere 
06 år: født i 2014 eller senere 

Regionserien: 

J/G 09 år 5180,-                                     J/G 10 år 5180,- 
J/G 11 år 5800,-                              J/G 12 år 5800,- 
J/G 13 år 6400,-                              J/G 14 år 6400,- 
J/G 15 år 6400,-                                     J/G 16 år 6700,- 

Juniorserien (J/G 17-20 år) 6850,- 
J/G 33 år 8800,-  

Senior 3. divisjon 10000,- 
Senior 4. divisjon 8800,- 
Senior 5. divisjon 8800,- 
Senior 6. divisjon 8800,-  

Intersport 4'er J/G 08 og 09 år: 500,- pr lag pr runde (seks runder i sesongen)  

Intersport Loppetassen J/G 06 og 07 år: Bronserunden 600,- 
Intersport Loppetassen J/G 06 og 07 år: Sølvrunden 500,- 
Intersport Loppetassen J/G 06 og 07 år: Gullrunden 500,- 
Intersport Loppetassen J/G 06 og 07 år: Stjernerunden 500,- 

Rema 1000 TH-serien 2200,- 
Flyball 900,-  

Unisport Cup 10-12 år (Gutteturnering) 1300,- 
Unisport Cup 13-20 år (Gutteturnering) 1550,- 

Select Profcare Beachserie: 1500,- 
Melder klubben på flere lag i samme årsklasse, er kostnaden kr. 1000,- pr. lag  

Temaserie J/G 12 år 5000,- 
Temaserie J/G 13 år 5600,- 
Temaserie J/G 14 år 5200,- 

Regionscupen 370,- 
 
Dommerutgifter og halleie til regionseriespill kommer i tillegg. 
1. termin av påmeldingsavgiften for regionseriene, som er 25% av totalsummen, blir fakturert klubbene etter påmelding. 
Klubbene må betale denne fakturaen ved forfall for at påmeldingen skal godkjennes.  

Trekkes lag etter påmeldingsfristen, tilfaller det et gebyr. Les mer om det her. 

 

Påmelding av dommere gjøres av klubbens Dommerkontakt via TurneringsAdmin (TA). 

Påmeldingen åpner 1. april og stenger 30. april 2020. Alle dommere som skal telle på dommerkvote må ha gjennomført de nødvendige kurs og moduler før påmelding, for å kunne bli godkjent. Brukerveiledning for påmelding i TA. 

Kvoteberegningene for sesongen 2020/2021 vil beregnes ut ifra antall påmeldte lag og antall påmeldte dommere. 

Mer info om kvoteberegninger finner du her. 

Når påmeldingen åpner, får alle klubber tilsendt info om hvordan dommerpåmeldingen gjøres, samt avtaler og tips. 

 

INTERSPORT LOPPETASSEN (6-7 år) er barnas første møte med kampaktiviteter. I hver runde mottar alle spillerne medaljer. I den første får de i tillegg hver sin fine t-shirt. 

Det spilles fire runder fra november til mars: 
Bronserunde, Sølvrunde, Gullrunde og Stjernerunde. 
 
Klasseinndelingen sesongen 2020/2021: 

 • Klasse 6 år, barn født i 2014:
    Blandet klasse B06. Jenter og gutter spiller sammen

 • Klasse 7 år, barn født i 2013– velg mellom tre alternativer:
    Blandet klasse B07. Jenter og gutter spiller sammen 
    Gutteklasse G07. Tillat med jenter på laget ved behov 
    Jenteklasse J07. Ikke tillat med gutter på laget. 

Fire spillere på banen - inkludert målvakt 

Det deles inn i puljer med fem lag. Hver runde spiller alle fire kamper á 15 minutter, som spilles i løpet av en for- eller ettermiddag. Det er høytidelig innmarsj under egen fane/navneskilt og med presentasjon av alle spillere. Ikke minst sørger arrangørene for en like høytidelig premieutdeling. 
 
LOPPETASSENS VISJON er å skape en tidlig interesse for idrett og spesielt håndball, for utøvere, søsken, foresatte og øvrig familie. Dette gjøres gjennom arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. En positiv opplevelse som alle i familien ønsker å ta del i. Det skal være sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse. 
 
Påmelding skjer via TurneringsAdmin av klubbens Leder og åpner 3. august 2020. Merk at hver runde har egen påmeldingsfrist.  

Mer informasjon finner du på Intersport Loppetassens egne hjemmesider. 

INTERSPORT 4’ER (8-9 år) spilles på samme måte som Loppetassen. 
Det inviteres til seks kamprunder i løpet av sesongen; Tre før nyttår og tre etter. 

Merk at det inviteres både til Intersport 4’er og kortbane (5’er med redusert målhøyde) for 9-åringer. Kortbane er primært for øvede spillere, mens Intersport 4’er er for nybegynnere og de som trenger mer tid på å «knekke koden». Det er derfor ikke ønskelig at klubbene melder på spillere i begge tilbud. Begge spilltilbudene kan gjennomføres samtidig, på ulike steder i hele regionen. Det er ikke mulig å omberamme kamper i disse klassene. 

Vi ber om at klubber som har med lag i begge tilbud, navngir lagene med ulike fargekoder ved påmelding – slik at det ikke ser ut som «Klubben Rød» spiller doble kamper samme dag på forskjellige steder. 

Klasseinndelingen sesongen 2020/2021: 

 • For jenter og gutter født i 2012: 
  Jenteklasse 8 år:    For jenter født i 2012 
  Gutteklasse 8 år:    For gutter  født i 2012 
 • For jenter og gutter født i 2011: 
  Jenteklasse 9 år:     For jenter født i 2011
  Gutteklasse 9 år:   For gutter  født i 2011 

Fire spillere på banen - inkl. målvakt 

Påmelding skjer via TurneringsAdmin av klubbens Leder og åpner 3. august 2020. Merk at hver runde har egen påmeldingsfrist.  

Mer informasjon finner du på Intersport 4’er sine egne hjemmesider. 

Hensikten med 5'er håndball på kortbane er at utviklingen av håndballspillet vil skje gradvis og dermed klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane.

Klubben melder på én gang som til vanlig seriespill. Avvikles på faste rundedatoer, som kommer først når terminlisten er ferdig. Man kan ikke omberamme disse kampene. 

Måltavle: Skal ikke benyttes i disse årsklassene 

KORTBANE (9 år) spilles som rundespill med flere kamper i hver runde. 
Det inviteres til seks kamprunder i løpet av sesongen; Tre før nyttår og tre etter. 

Antall påmeldte lag i et geografisk område, avgjør muligheten for inndeling av puljer. Det spilles flere runder i løpet av sesongen.  

Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget meldes på i riktig tilbud. Merk at det inviteres både til kortbane (5’er med redusert målhøyde) og Minirunder (4’er) for 9-åringer. Begge spilltilbudene kan gjennomføres samtidig, på ulike steder i hele regionen. Det er ikke mulig å omberamme kamper i disse klassene. 

Vi ber om at klubber som har med lag i begge tilbud, navngir lagene med ulike fargekoder ved påmelding – slik at det ikke ser ut som «Klubben Rød» spiller doble kamper samme dag på forskjellige steder. 

KORTBANE (10 år) spilles som rundespill, der målet er at tre lag møtes i hver runde. Det kan forekomme at lag også spiller kun én kamp i en runde. Da det er første sesongen med kortbane for 10-åringer, må vi se an antall påmeldinger i de ulike klassene, samt geografi – før vi kan fastsette hvordan serien avvikles. Det er ikke anledning til å omberamme kamper i denne klassen.  

KAMPKOLLISJONER Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser. Ta hensyn til dette ved påmelding. 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

Les mer om 5'er håndball på kortbane her. 

J/G09 i Region Øst | ingen nivåinndeling: 
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt) 
Ballstørrelse: Mikro/00 
Spilletid: 2 x 10 min. 1 min pause og sidebytte - håndball med stil! 
Spill: Rundespill med flere kamper 

J/G10 i Region Øst | Tre nivåer: 
Antall spillere: 5 (4 utespillere + målvakt) 
Ballstørrelse: Mini/0 
Spilletid: 2 x 15 min. 10 min pause og sidebytte - håndball med stil! 
Spill: Rundespill med to kamper pr lag. Avvik kan forekomme 

Vi inviterer til regionseriespill på tre nivåer: 1, 2 og 3. 

Klubben velger selv hvilket nivå laget bør meldes på i. 
Antall påmeldte lag i et geografisk område, avgjør muligheten for inndeling av puljer. 
Avvikles som vanlig serie, hvor hjemmelaget ofte spiller to kamper samme dag. 

Det er ikke tabeller i J/G 11 år og det kåres ikke vinnere. 

Det spilles 6’er håndball (fem utespillere + målvakt), samt med redusert målhøyde. 

Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget havner på rett nivå og vi får flest mulig jevne kamper. 

I første omgang skal det spilles utgruppert forsvar i nivå 1 og 2. Regionen arrangerer kurs i utgruppert forsvar for trenere i denne aldersklassen.

Det er ikke et krav om at det skal spilles utgruppert forsvar i nivå 3. Det er lov å prøve.
 
Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget havner på rett nivå og vi får flest mulig jevne kamper. 

KAMPKOLLISJONER Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser. Ta hensyn til dette ved påmelding. 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

Guttelag kan i tillegg melde seg på: Unisport Cup (gutteturnering). 

Mer informasjon finner du på 11-års seriens egen hjemmeside. 

  

Vi inviterer til regionseriespill på tre nivåer: 1, 2 og 3. 

Klubben velger selv hvilket nivå laget bør meldes på i. 
Antall påmeldte lag i et geografisk område, avgjør muligheten for inndeling av puljer. 
Avvikles som vanlig serie, hvor hjemmelaget ofte spiller to kamper samme dag. 

Det er ikke tabeller i J/G 12 år og det kåres ikke vinnere i noen av tilbudene. 
Det spilles 6’er håndball (fem utespillere + målvakt). Standard målhøyde. 

Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget havner på rett nivå og vi får flest mulig jevne kamper. 

KAMPKOLLISJONER Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser. Ta hensyn til dette ved påmelding. 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

I tillegg til regionseriespill, kan klubbene melde på lagene til følgende spilltilbud for J/G 12 år: 
Temaserien J/G 12 år 
Flyball – uten kåring av vinner 
Select Profcare Beachserie – uten kåring av vinner 
Guttelag kan i tillegg melde seg på: Unisport Cup (gutteturnering). 

Vi inviterer til regionseriespill på tre nivåer: 1, 2 og 3. 
Klubben velger selv hvilket nivå laget bør meldes på i. 
Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget havner på rett nivå og vi får flest mulig jevne kamper. 

Det spilles 7’er håndball (seks utespillere + målvakt). Standard målhøyde. 

Klubbene må søke NHF Region Øst om å delta med flere enn ett lag på nivå 1.  

KAMPKOLLISJONER Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser eller lag i de ulike nivåene i samme klasse. Ta hensyn til dette ved påmelding. 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

I tillegg til regionseriespill, kan klubbene melde på lagene til følgende spilltilbud: 
Regionscupen 
Temaserien J/G 13 år 
Temaserien J/G 14 år 
Flyball 
Select Profcare Beachserie 

Gutter 13-16 år kan i tillegg melde seg på: Unisport Cup (gutteturnering). 

J/G 16 år: Egen invitasjon fra Norges Håndballforbund med påmelding til BRINGSERIEN. 

Juniorserien er for spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2000.

Vi inviterer til regionseriespill på tre nivåer: 1, 2 og 3. Klubben velger selv hvilket nivå laget bør meldes på i. 
Før påmelding ber vi om at ansvarlig leder nøye vurderer lagets ferdighetsnivå, slik at laget havner på rett nivå og vi får flest mulig jevne kamper. 

Det spilles 7’er håndball (seks utespillere + målvakt). Standard målhøyde. 

Klubbene må søke NHF Region Øst om å delta med flere enn ett lag på nivå 1.  

KAMPKOLLISJONER Ved oppsett av terminlister blir det ikke tatt hensyn til kamper i andre aldersklasser eller lag i de ulike nivåene i samme klasse. Ta hensyn til dette ved påmelding. 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

Kampene settes opp lørdager og/eller søndager, men lagene kan melde inn treningstid på hverdager for avvikling av sine hjemmekamper. NHF Region Øst må ha dette fra klubbens leder innen 1. august 2020. Vi ber klubben vurdere nøye om de ønsker at kamper skal gå utenom klubbens øvrige arrangement i helgene. 

I tillegg til regionseriespill, kan klubbene melde på lagene til følgende spilltilbud: 
Regionscupen 
Select Profcare Beachserie 

J/G 18 år: Egen invitasjon fra Norges Håndballforbund med påmelding til LERØYERIEN. 

J/G 20 år: Egen invitasjon fra Norges Håndballforbund med påmelding til NM 20. 

Kvinner Senior: 
NHF Region Øst har seriespill i 3. divisjon, 4. divisjon, 5. divisjon og 6. divisjon. 
Nystartet lag må starte i laveste divisjon.  
 

Regionscupen: 3. - 4. divisjon 
Regionscupen: 5. - 6. divisjon 
NM senior: Egen invitasjon fra Norges Håndballforbund  

Menn Senior:
NHF Region Øst har seriespill i 3. divisjon, 4. divisjon og 5. divisjon. 
Nystartet lag må starte i laveste divisjon.  
 
Regionscupen: 3. - 5. divisjon 
NM senior: Egen invitasjon fra Norges Håndballforbund 

Det er viktig at dere gjør dere godt kjent med SESONGBESTEMMELSER 2020/2021 for Region Øst.   

Kampene settes opp lørdager og/eller søndager, men lagene kan melde inn treningstid på hverdager for avvikling av sine hjemmekamper. NHF Region Øst må ha dette fra klubbens leder innen 1. august 2020. Vi ber klubben vurdere nøye om de ønsker at kamper skal gå utenom klubbens øvrige arrangement i helgene. 

Vi inviterer til seriespill for tilrettelagt håndball i MIX-klasse. 
Kampene spilles på lørdag eller søndag, og lagene spiller minst to kamper hver gang. 

Det arrangeres fem runder fra oktober til april. 

Påmeldingsfrist 30. april 2020 

Les mer om Rema 1000 TH-serien her.

Vi inviterer til flyballturnering for årsklassene J/G 12, 13, 14, 15 og 16 år. J/G 12 år spilles uten kåring av vinner. Turneringen spilles lørdag 6. februar 2021. 

Flyball er et utviklingstiltak der flere spillere må ta ansvar fordi det kun er tre spillere på banen om gangen. Dette gjør at mange spillere opplever mestring og får selvtillit. 

Flyball er et hurtig og lekpreget spill med mange tekniske detaljer – og en innendørs form for beach-håndball. 

Mer info om Flyball finner du her. 

Påmeldingen åpner høsten 2020.

Vi inviterer til Unisport Cup 4. til 6. desember 2020. 
Dette er en gutteturnering som i år blir arrangert for 25. gang. Flere haller i regionen fylles med fart og spenning og det beste gutta har å by på - i alderen 10-20 år. 

Mer info om Unisport Cup finner du her. 

Påmeldingen åpner høsten 2020.

Vi inviterer til Select Profcare Beachserie i klassen J/G 12-14-16 og senior. 
Kampene spilles i mai/juni 2021.
J/G 12 år spilles uten kåring av vinner 

Sluttspill blir arrangert i de klassene det er stor nok påmelding. 

Mer info om beachhåndball finner du her. Oppdateres høsten 2020. 

Påmelding gjøres i TurneringsAdmin med påmeldingsfrist 15. april 2021. 

Det er nå 20 beachbaner i Region Øst, men vi ønsker oss flere for å få enda større aktivitet.

Vi inviterer til Temaserie for årsklassene 12, 13 og 14 år, både på nivå 1 og 2. 

Temaserien er ikke et ekstra kamptilbud, men et utviklingstiltak for trenere, spillere og dommere ved siden av regionserien. 
 
Målet med Temaserien er å fremme de ulike fasene i håndballspillet ut ifra fasehjulet. 

Det innebærer at det spilles etter et bestemt tema i hver runde. 

I 12 år spilles det tre runder, i 13 år spilles det fire runder og i 14 år spilles det tre runder. 

Følgende antall lag inviteres: 
 
12 år: 
45 lag i klassen jenter 12 
25 lag i klassen gutter 12 
 
13 år: 
45 lag i klassen jenter 13 
20 lag i klassen gutter 13 
 
14 år: 
30 lag i klassen jenter 14 
15 lag i klassen gutter 14 
 
NHF Region Øst fordeler antall lag på hvert nivå ut ifra påmeldingen. 

Dette gjelder alle aldersklasser – og vi ser på muligheten til å kunne justere lag opp eller ned ut ifra innmeldt nivå, for å få mest mulig jevne kamper underveis i sesongen. 

Vi oppfordrer at klubben i dialog med gjeldende trener, melder seg på Temaserien sammen. Ved påmelding til Temaserien, forpliktes treneren for påmeldte lag til å delta på både infomøtet før oppstart og workshopsamlingene som holdes i forkant av rundene. 

De må ha derfor være både motiverte og ha lyst til å delta  

Følgende krav stilles til klubb og hovedtrener til de lag som får plass i Temaserien: 
 
• Klubben må kunne ha mulighet til å avse treningstid til workshop-samlinger (to timer) 
• Hovedtrener forplikter seg til å delta på infomøte før oppstart av Temaserien 
• Hovedtrener forplikter seg til å delta på workshop-samlinger for hvert tema, og i den forbindelse må noen påberegne reisevei. 
 
Påmeldingsavgiften inkluderer workshop-samlinger for en trener, kamper, halleie, dommerutgifter, dommerutvikler, temaveileder og premiering. 

I hver runde benyttes det unge dommere som får veiledning av dommerutviklere. 
 
Vi belønner ett lag på hvert nivå både for gutter og jenter for spill etter tema. 
Hovedtrener må delta på workshop-samlinger i forkant av hver temaserierunde for at laget skal bli tatt med i betraktning for belønning av spill etter tema. 

TEMASERIEN J/G 12 ÅR 
Her trenes det på - og spilles kamper i følgende temaer: 
• Utgruppert forsvar 
• Overgangsspill mot utgruppert forsvar 
• Linjespill  

Hver runde spilles på en lørdag; To før – og en etter jul 

TEMASERIEN J/G 13 ÅR 
Her trenes det på - og spilles kamper i følgende temaer: 
• Plasskifte og prådragsspill mot nedgruppert forsvar (6:0 forsvar) 
• Kant og bakspiller avslutninger 
• Kontringsspill 
• Målvakt (redning) kontring (fase 1-3)  

Hver runde spilles på en lørdag; To før – og en etter jul 

TEMASERIEN J/G 14 ÅR 
Her trenes det på - og spilles kamper i følgende temaer: 

 • Nedgruppert forsvar (6:0) og motspill mot nedgruppert forsvar
 • Utgruppert forsvar (3:2:1) og motspill mot utgruppert forsvar
 • Ankomstspill og motspill mot ankomstspillet. 
   

De to første rundene spilles på fredager, mens den tredje og siste runden spilles på en lørdag eller søndag. 

Mer info om Temaserien finner du her. 

Vi inviterer til Regionscupen 2020/2021 for J/G 13-20 år og senior. 

Her er det cup-spill fra første kamp, og det trekkes vilkårlig uten seeding, hvem som skal møtes i hver runde. Antall påmeldte lag i hver klasse avgjør antall runder i cupen. 

Minst seks lag må være påmeldt i samme klasse for at det skal kåres cupmester. Førstnevnte lag har hjemmebane og er arrangør. 

Kamptidspunkt avtales mellom lagene. 
 
Hjemmelagets ansvar 
Hjemmelaget plikter å ta kontakt med motstander senest 14 dager før avviklingsfrist. 
Hvis ikke kan laget tape kampen på walkover og bortelaget vil gå videre til neste runde. 

Om fristen er overholdt, men lagene likevel ikke klarer å bli enige, vil NHF Region Øst trekke vinner av kampen. 
 
Dommere 
Hjemmelaget skaffer kvalifiserte og nøytrale dommere til og med kvartfinale. Disse meldes inn for godkjenning til nhf.ron@handball.no

Klubben betaler dommere til og med semifinale. Billettinntekter tilfaller arrangør. 
  
NHF Region Øst sitt ansvar 
• Dommeroppsett i semifinaler og finaler 
• Arrangement av finaler og dommerutbetaling i finalene 
• Premier 
• Trekking, oppsett og publisering av kamper 

Spesielle bestemmelser 
Det spilles etter NHF’s lov, kamp og konkurransereglement, og spilleregler. Uavgjorte kamper frem til og med semifinalekampene avgjøres med «første målet vinner», jfr. § 19- 1.8.3 i NHF’s Lov – kamp og konkurransereglement. Ved uavgjort i finalen avgjøres kampen med ekstraomganger, jfr. § 19-1.8.1. Lag som trekker seg etter at første runde er satt opp ilegges et gebyr på kr. 1000,-. 

Spilleberettigelse 
NHF Region Øst forholder seg til NHF’s lov, bestemmelser og reglement. Det er tillatt med sammensatte lag i cupen. Disse lagene må da delta i seriespill i samme aldersklasse. 

Hvis en klubb stiller med flere lag i samme klasse, kan spillerne kun spille for ett av lagene.  

I seniorklassen er det kun 3. divisjon og lavere som kan melde seg på i Regionscupen. 

En spiller som har byttet klubb i løpet av sesongen, kan ikke spille for ny klubb i samme klasse. 
 
Det er en egen jury for Regionscupen, som vil behandle eventuelle protester. 
Juryens kjennelse er endelig. 
 
Premiering 
Vinneren av cupen vil få tittelen «Cupmester i NHF Region Øst». 
Finalelagene vil få lagpokal og individuelle premier. 

*Gebyrer for trekking av lag endres til kr. 0,- frem til fristen for fri omberamming 1. juli 2020. 

Regionserien: 

J/G 09 år 2000,-*                              J/G 10 år 2000,-* 
J/G 11 år 2000,-*                            J/G 12 år 2000,-* 
J/G 13 år 2000,-*                              J/G 14 år 2000,-* 
J/G 15 år 2000,-*                              J/G 16 år 2000,-* 

Juniorserien (J/G 17-20 år) 2000,-* 

Senior 3. divisjon 2000,-* 
Senior 4. divisjon 2000,-* 
Senior 5. divisjon 2000,-* 
Senior 6. divisjon 2000,-* 

J/G 33 år 2000,-* 

Loppetassen: 1000,- 
Minirunder: 1000,- 

Rema 1000 TH-serien 2000,-* 
Temaserie 2000,- 
Regionscupen 1000,- 
Flyball 2000,- 
Unisport Cup 3000,- 
Select Profcare Beachserie 2000,- 

Påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved trekking av lag. 

Loppetassen: 1 x 15 minutter 
Minirunder: 1 x 15 minutter 

Regionserien: 

J/G 09 år 2 x 10 min. / ett minutt pause (kortbane) 
J/G 10 år 2 x 15 min. / 10 min. pause (kortbane) 
J/G 11 år 2 x 20 min. / 10 min. pause 
J/G 12 år 2 x 20 min. / 10 min. pause 
J/G 13 år 2 x 20 min. / 10 min. pause 
J/G 14 år 2 x 20 min. / 10 min. pause 
J/G 15 år 2 x 25 min. / 10 min. pause 
J/G 16 år 2 x 25 min. / 10 min. pause 
Juniorserien 2 x 25 min. / 10 min. pause 
J/G 33 år 2 x 25 min. / 10 min. pause 
Senior 2 x 30 min. / 10 min. pause 

TH-serien 2 x 15 min. / 5 min. pause 

Temaserie – se invitasjon 
Regionscupen – som regionsserien 
Flyball – se invitasjon 
Unisport Cup – se invitasjon 
Select Profcare Beachserie – se invitasjon