Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sesongbestemmelser 20/21

SESONGBESTEMMELSER 2020/21

Disse bestemmelsene er gjeldende for alle kamper i NHF Region Øst, og gjelder i tillegg til Lov for Norges Håndballforbund og Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund - for alle klasser hvor det spilles 6’er og 7’er håndball i seriespill/regionseriene. 

For de yngste klassene hvor det inviteres til 4’er håndball (Intersport Loppetassen og Intersport 4’er), Regionscupen, Temaseriene, Unisport Cup (gutteturneringen) og Beach-serien, er det egne innbydelser og påmeldinger med unike særbestemmelser som er gjeldene.

For å kunne delta på seniorlag må spilleren ha fylt 16 år.

For aldersbestemte klasser gjelder følgende aldersgrenser sesongen 2020-21:

Jenter/Gutter 20 år : født i 2000 eller senere
Jenter/Gutter 18 år : født i 2002 eller senere
Jenter/Gutter 17-20 (Juniorserien): født i 2003 – 2000 (spillere født i 2004 og 2005 kan delta fra dagen de fyller 16 år)
Jenter/Gutter 16 år : født i 2004 eller senere
Jenter/Gutter 14 år : født i 2006 eller senere
Jenter/Gutter 12 år : født i 2008 eller senere

Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over. Spillere født i 2005 kan ikke spille i junior- eller seniorklassen før de fyller 16 år.

NHF gjør oppmerksom på at regionene kan ha andre klasseinndelinger en de som er nevnt ovenfor.

For NM-Veteran gjelder følgende aldersgrenser :

Kvinner/Menn 33 år: spilleren må ha fylt 33 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 40 år: spilleren må ha fylt 40 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 50 år: spilleren må ha fylt 50 år før mesterskapet spilles
Kvinner/Menn 55 år: spilleren må ha fylt 55 år før mesterskapet spilles
Menn 60 år: spilleren må ha fylt 60 år før mesterskapet spilles

ANTALL SPILLERE PÅ LAGET, SPILLETIDER OG BALLSTØRRELSER:

Klasse Antall 
spillere
Spilletid Ballstr. IHFs bestemmelser for
ballstørrelse
Kvinner senior **) 14 2 x 30  IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 20 **) 14 2 x 30 ***) 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Juniorserien
(Jenter 17-20)
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 18
14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 17 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 12 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 11 12 2 x 20 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 10 10 2 x 15 0 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Jenter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (44-46 cm/200-250 gram)
Jenter 8  8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Jenter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm)
Jenter 6 8 1 x 15 00 Mykbal (42-45 cm)
Kvinner veteran *) 14 2 x 15 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
         
Menn senior **) 14 2 x 30 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 20 **) 14 2 x 30 ***) IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Juniorserien
(Gutter 17-20)

14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 18 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 17 14 2 x 25 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)
Gutter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 12 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 11 12 2 x 20 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 10 10 2 x 15 0 IHF 0 (47-49 cm/250-300 gram)
Gutter 9
5'er håndball
4'er håndball

10
8
2 x 10
1 x 15
00 00 (44-46 cm/200-250 gram)
Gutter 8 8 1 x 15 00 (42-45 cm) 
Gutter 7 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Gutter 6 8 1 x 15 00 Mykball (42-45 cm) 
Menn veteran *) 14 2 x 15 3 IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

*) Gjelder kamper i NM Veteran

**) Antall spillere pr lag i REMA 1000-ligaen  og 1. divisjon Kvinner og Menn, NM senior og NM Junior er 16.

Totale kamptider:
Dersom spilletid er 2 x 30 er total kamptid 75 minutter
Dersom spilletid er 2 x 25 er total kamptid 65 minutter
Dersom spilletid er 2 x 20 er total kamptid 55 minutter
Dersom spilletid er 2 x 15 er total kamptid 40 minutter
Total kamptid legges til grunn dersom en spiller skal spille flere enn en kamp pr dag, for å beregne riktig pausetid mellom kampene.

Spillere i aldersklassene J/G 12 år og yngre skal ha minst en kamps varighet mellom kampene. Spillere i aldersklassene J/G 13 - J/G 18 år skal ha minst én time hvile mellom kampene. For mer info om riktig hviletid mellom kampene, se punkt nr. 18 i NHFs Lisens og deltakerberettigelse.

Offisielle klasser:
Senior, Jenter/Gutter 20, Jenter/Gutter 18, Jenter/Gutter 16, Jenter/Gutter 14, Jenter/Gutter 12, Jenter/Gutter 11, Jenter/Gutter 10, Jenter/Gutter 9, Jenter/Gutter 8, Jenter/Gutter 7 og Jenter/Gutter 6

Mellomklasser:
Jenter/Gutter 17, Jenter/Gutter 15 og Jenter/Gutter 13.

Spilletider:
Regionene kan, etter begrunnet søknad til Forbundsstyret, avvike fra de oppgitte spilletidene.

Kontaktpersoner:
For at klubbene skal få godkjent både påmelding av lag og dommerkvoter, må det registreres følgende: 
- Lagsansvarlig for hvert enkelt lag 
- Dommerkontakt - Må sendes inn innen 1. april til nhf.ron@handball.no
Det er viktig at den enkelte person går inn på «MIN IDRETT» og offentliggjør telefonnummer og epostadresse.

 

Dispensasjoner behandles administrativt.

Dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn:

I regionsserien i klassene J/G 09-11 år kan det, etter søknad fra klubbene, gis dispensasjon til å benytte spillere av motsatt kjønn. Dispensasjon kan gis for å sikre barn/ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere er ikke grunnlag for dispensasjon.

Søknad må underskrives av klubbens leder.

 - Unntatt fra dette, er klassene gutter 09-11 år i regionserien, hvor lagene har anledning til å benytte én jente på banen av gangen hvis laget har få spillere.

Aldersdispensasjoner:

Dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan gis for å sikre barn/ungdom et håndballtilbud i sitt nærmiljø. At enkelte spillende lag i klubben har få spillere er ikke grunnlag for dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Søknad må underskrives av klubbens leder.

Det gis dispensasjon for følgende:

Pkt. 1

Psykisk handikap
Fysisk handikap
Forsinket skolestart t.o.m. den sesongen spilleren fyller 19 år.

I Regionserien J/G 12, 13 og 14, kan laget delta med fulle rettigheter på alle nivåer.
Laget kan også delta med fulle rettigheter i Regionscupen, Unisport Cup og Temaserien.

I Regionserien J/G 15, 16 og 20 gis det ikke aldersdispensasjon på nivå 1.
Laget vil kun ha rett til å delta på nivå 2 og 3 med fulle rettigheter.
Laget kan delta i Regionscupen og Unisport Cup med fulle rettigheter.

Pkt. 2

Hvis ingen av kriteriene ovenfor er tilstede, ser vi på tilbudet for den enkelte spiller til å spille håndball i sin klubb. Vi ser om spilleren har et spilltilbud i klassen over.

Lag i klassene J/G 12-16 år, som får innvilget dispensasjon i henhold til Pkt. 2, har ikke rett til sluttspillplass, men alle lagets kamper er tellende.

Dispensasjonen gjelder kun for Regionserien og Temaserien.

 

Klubber som har meldt på flere lag i regionserien i klassene J/G 09, 10, 11 og 12 år går fritt mellom lagene. 

J/G 13-20 år:

En klubb kan fritt melde på lag til de ulike nivåene i regionserien. Lag påmeldt på nivå 1, 2 og 3 spiller en kvalifiseringsserie, og deles deretter i A- og B-sluttspill etter resultater. Dersom dette ikke er gjennomførbart, vil antall påmeldte lag avgjøre formen for sluttspill. Hvis klubben har meldt på flere lag i samme årsklasse J/G 13-20 år, vil følgende begrensning tre i kraft i forhold til Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF § 21:

En spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på nivå 1, kan IKKE resten av sesongen delta på ordinære regionseriekamper i nivå 3.

Med unntak av tre spillere, må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på nivå 1, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før vedkommende har rett til å delta i ordinær regionseriekamp på nivå 2. 

Man kan kun bruke totalt tre spillere fra alle nivå 2-kamper som er spilt før første nivå 1-kamp i samme sesong. Det samme gjelder fra nivå 3 til nivå 2.

Å stå over en kamp i Regionscupen, regnes ikke som å ha stått over en ordinær seriekamp for 1.laget i denne sammenheng.

Med unntak av tre spillere må en spiller som har deltatt i ordinær regionseriekamp på nivå 2, stå over en av dette lagets ordinære regionseriekamper før vedkommende har rett til å delta i ordinær regionseriekamp på nivå 3.

Har klubben ett lag på nivå 1 og to lag på nivå 2 – har de kun lov å benytte TOTALT inntil tre spillere fra nivå 1 fordelt ned på nivå 2-lagene.

Hvis klubbene har flere lag påmeldt på nivå 2, går spillerne fritt mellom disse lagene.

Hvis høyere og lavere lag er satt opp til kamp samme dag, har inntil tre spillere rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen. Disse tre spillerne kan også delta på begge lag samme dag, men reglene § 18,19 og 20 i Reglementet for lisens og deltakerberettigelse i NHF må følges. Det må gå én time mellom kamp 1 og 2, og to timer mellom kamp 2 og 3.

Det er kun anledning til å melde på ETT lag fra samme klubb på øverste nivå, men det kan søkes NHF Region Øst sin administrasjon, om lag nr. 2. Det er i tilfelle ikke lov til å benytte samme spillere på de to lagene i kvalifiseringsserien og i A- og B-sluttspillet.

Egne spillerstaller må meldes inn før seriestart, men kan endres før A- og B-sluttspillet starter. Stallene sendes Regionskontoret før første kamp. 

Her finner du en oversikt og et par eksempler på hvordan bestemmelsene fungerer i praksis. (PDF)

SENIOR (divisjonssystemet):

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som lag 1, som har rettighet til opprykk.

 

To eller flere klubber kan søke om å delta med sammensatt lag i regionserien.
Klubbene kan da ikke stille egne lag i samme klasse. 

Sammensatte lag i jenteklassene kan spille på nivå 1 i regionserien.
Sammensatte lag i gutteklassene kan spille på nivå 1 i regionserien. 

Viktig:
Sammensatte lag kan ikke være med i kvalifiseringen til Bringserien.
Søknaden må underskrives av klubbenes/ håndballgruppenes ledere.

Klubber som har inngått partner/prestasjonsavtale, kan ikke delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder.

Det førstnevnte laget i samarbeidet hefter for alle økonomiske forpliktelser og dommerkvote.

Det sammensatte laget benytter draktfarge til førstnevnte lag.

Det førstnevnte lagets hjemmehall blir registrert i samarbeidet. Det gis ikke anledning til å bytte hjemmehall i annenhver kamp, men det gis anledning til å endre hjemmehall for kamper som skal spilles etter 1. januar. Et slikt ønske om endring av hjemmehall må tydelig fremkomme i søknaden.

Søknad om sammensatte lag må sendes og godkjennes før første seriekamp.

Aldersbestemte klasser J/G 09-12 år Regionserien:

I klassene Jenter/Gutter 09-12 år har klubbene anledning til å søke om sammensatte lag, og fritt melde dem på det nivået som klubbene ønsker.

Aldersbestemte klasser J/G 13-20 år Regionserien:

I klassene Jenter/Gutter 13-20 år har klubbene anledning til å søke om inntil tre sammensatte lag i samme årsklasse. Lagene registreres med samme terminlistenavn og fritt melde på det nivået som klubbene ønsker.

Temaseriene J/G 12-14 år:

Det sammensatte laget kan delta i Temaserien, om det deltar i regionserien.  

Seniorlag 3. – 6. divisjon:

Sammensatte lag kan ikke spille høyere enn 3. divisjon. Hvis laget rykker opp i 2. divisjon, må klubbene bli enige om hvem som overtar laget.

Klubbene kan ha sammensatte lag, selv om en av klubbene har eget lag i høyere divisjoner. Høyeste divisjon er 1.lag i forhold til spilleberettigelse.

Klubbene kan ikke ha flere sammensatte lag i samme divisjon.

Ved flere lag i laveste divisjon, er det kun det laget som er definert som 1. lag, som har rettighet til opprykk.

 

I NHF er det bestemt at det ikke skal brukes klister på trening eller kamp tom J/G 14 år.
Mange haller har totalt klisterforbud og alle lag må forholde seg til de henvisninger som gjelder.

Brudd på ordensreglene skal rapporteres til regionstyret, som vil behandle rapportene etter gjeldende bestemmelser.
Det er strengt forbudt å medbringe og nyte alle former for rusmidler i hallen, garderober og andre tilholdssteder. 

Premiering i Regionserien:

J/G 13-18 nivå 1: A-sluttspill, premie til Regionsmester, nr. 2 og 3.
J/G 13-18 nivå 1: B- sluttspill: Premie til avdelingsvinnere
J/G 13 – 18 år nivå 2 og nivå 3: Premie til avdelingsvinnere
J/G 33 år: Premie til Regionsmester

         

Utkast til terminliste for kommende sesong vil være tilgjengelig for klubbene primo juni. I perioden frem til 1. juli gis klubbene anledning til å be om kampendring KUN på dato, uten gebyr. Omberammingsansvarlig for laget må da ta kontakt med motstander og avtale nytt kamptidspunkt. 

Klubbene er selv ansvarlig for å skaffe halltilgang. Sendes elektronisk via TurneringsAdmin til regionen i perioden 10. juni til 1. juli 2020.

Vi gjør oppmerksom på at NHF Region Øst, av ulike årsaker, vil kunne flytte terminfestede kamper (som ligger på helger) helt frem til publiseringsdato. Kampenes rekkefølge og klokkeslettene i hallenes arrangement, bestemmes av Regionskontoret. 

Etter at fristen for fri kampendring har gått ut, må det søkes om omberammelse elektronisk via TurneringsAdmin etter gjeldende bestemmelser. Se punkt 16. Gebyrer.

Før en kan søke om å flytte en kamp (omberamme), må klubben gi tilgang til de personene man ønsker skal kunne gjøre dette – i SportsAdmin.

Selve omberammingen er en enkel oppgave som må gjøres via Min Idrett – TurneringsAdmin.

I artikkelen OMBERAMMINGER, ligger oppskrift på hvordan dette gjøres.

 Omberammingen må være gjort innen gjeldende frister (se 16. Gebyrer).

 • Alt må være utfylt, hall, dato, tidspunkt og dommere.
 • Klubbene betaler et administrasjonsgebyr for alle slike omberammelser.
 • Administrasjonsgebyret fastsettes foran hver sesong i sesongreglementet.
 • Regionen setter opp dommere i klassene 18-1 og 3. divisjon HVIS det er minimum 14 - fjorten virkedager fra skriftlig innmelding til nytt kamptidspunkt.
 • Klubbene må selv skaffe kvalifiserte dommere til kamper i andre klasser, også hvis det er mindre enn 14 – fjorten dager til kamptidspunkt, men regionen skal godkjenne dommere til kampen. Dommeromberamminger sendes inn via dommeromberammingsskjema til nhf.ron@handball.no.
 • Å melde inn ikke kvalifiserte dommere i etterkant av gjennomført kamp vil kvalifisere som dommer ikke møtt for ansvarlig dommere/klubb (se 16. Gebyrer.)
 • Elektronisk omberamming må skje via Min Idrett. se oppskrift under omberamminger på nettsiden.
 • Ved doble hjemmekamper samme dag, belastes laget for kun én omberammelse.

Loppetassen, Minirunder, Regionserien/kortbane J/G 09-10 år, Regionscupen, Temaseriene, Unisport Cup (gutteturneringen) følger egne særregler og kan ikke omberammes. Dersom uttak/deltakelse i representasjonskamper eller andre internasjonale oppgaver skjer senere enn 14 dager før kampdato, må klubben sende søknad om omberammelse så snart de er kjent med uttaket.

Ved alvorlig sykdom eller reiseproblemer grunnet ekstremvær
Hvis et lag må gi WO på grunn av spesielle tilfeller med akutt alvorlig sykdom på minst tre spillere eller reiseproblemer grunnet ekstremvær, kan klubben søke om å få terminfestet kampen på nytt.

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av sykdom, og laget av den grunn ikke kan stille til kamp, må dokumentasjon sendes til regionen fra foresatte eller spillere.

Lagene må bli enige om ny dato. Laget som ikke kunne stille til kamp har ansvar for å kontakte motstander så fort som mulig og senest innen 14 dager før siste spilledato.

 

Et lag må stille til samtlige kamper i kvalifiseringsserier for å ha rett til plass i sluttspillet. Et lag som ikke stiller opp eller melder forfall til to kamper i samme serie, kan nektes adgang til å spille de gjenværende kamper i serien. Senest innen tre dager etter en henvendelse fra NHF Region Øst, må klubben bekrefte at laget møter til de resterende kampene i serien. Alle lagets kamper teller med i tabellen, men de kan ikke bli avdelingsmestere eller delta i sluttspill. Hvis slik bekreftelse mangler, blir laget strøket fra serien. 

Hvis et lag ikke kan stille til kamp og dermed gir motstanderen seier på WO, gjør vi oppmerksom på følgende punkter:

·         Laget som melder WO blir ilagt et gebyr
·         Laget skal selv underrette motstander, dommere ogarrangør.
·         Laget MÅ ha vært i telefonkontakt med en ansvarlig leder for motstanderen, og begge dommerne, eller ha mottatt bekreftelse på e-mail/sms. (dette er å betrakte som korrekt meldt WO)
Dommere skal finnes i «søkefeltet på handball.no» med sitt telefonnummer. Når dette er gjort sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til regionskontoret pr. e-post på regionens offisielle e-postadresse: nhf.ron@handball.no

Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden.

·         Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden og foreta en kontroll på riktigheten av beskjeden.

·         Dersom laget ikke melder korrekt WO til alle involverte parter, vil det ilegges gebyr for IM (ikke møtt).

Ved alvorlig sykdom eller reiseproblemer grunnet ekstremvær
Hvis et lag må gi WO på grunn av
spesielle tilfeller med akutt alvorlig sykdom på minst tre spillere eller reiseproblemer grunnet ekstremvær, kan klubben søke om å få terminfestet kampen på nytt.

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av sykdom, og laget av den grunn ikke kan stille til kamp, må dokumentasjon sendes til regionen fra foresatte eller spillere.

Lagene må bli enige om ny dato. Laget som ikke kunne stille til kamp har ansvar for å kontakte motstander så fort som mulig og senest innen 14 dager før siste spilledato.

Hjemmelaget skaffer selv barnehåndballdommere til klassene J/G 09, 10 og 11 år.

NHF Region Øst setter opp førsteutkast på dommeroppsett i alle klasser f.o.m. J/G 12 år og eldre.

Dommere er å betrakte som nøytrale i alle Regionseriens klasser ref. Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §40(2).

Dommeroppsett publiseres i dommerens profil i TA og i Min Håndball-appen.

Kamper og dommeroppsett vil bli fortløpende oppdatert, og dommerdagbøkene er til enhver tid gjeldende.

Dommerforfall for klassene J/G 12, 13, 14, 15, 16, 18-2, 4. divisjon, 5. divisjon, 6. divisjon og J/G 33 skal løses innad i klubben i samarbeid med klubbens Dommerkontakt.

Melding om dette sendes til NHF Region Øst sin offisielle e-post adresse nhf.ron@handball.no

Det er klubb og dommerkontakt sitt ansvar å anskaffe kvalifiserte dommere. Region Øst forbeholder seg retten til å godkjenne/avvise dommere med hensyn til nivå og reisevei.

Dommerforfall for klassene J/G, 18-1, 20 og 3. divisjon ordnes av NHF Region Øst, og meldes inn minimum 14 dager før kampen spilles.

Kun forfall som er sendt inn fra klubbens Dommerkontakt, vil bli godkjent. Forfall etter denne dato må ordnes av klubbens Dommerkontakt.

Kun dommere som har levert sperrer, vil få endret sine oppsatte kamper fra egen Dommerkontakt.

Dommere/dommerutviklere som ikke møter til kamp, vil bli ilagt gebyr fastsatt av Regionstyret. Arrangøren skal sende mail til nhf.ron@handball.no om dommere ikke har møtt.

 

 • Dommere skal betales via nettbank innen syv – 7 virkedager etter kamp/innlevert oppgjørsskjema.
 • Hjemmelaget skal bære denne kostnad.
 • Reisegodtgjørelsen deles slik: 
  - Ved en kamp: Hjemmelag betaler fra hjemsted til hall og fra hall til hjemsted.
  - Ved flere kamper i to haller: Hjemmelag i første hall betaler fra hjemsted og til hall. Hjemmelag i den andre hallen betaler fra den første hallen til den andre hallen og til hjemsted.
  - Ved flere haller, så er det siste hjemmelag som betaler for reise mellom de to siste hallene og til hjemsted.
 • Kjører dommeren bil, skal godtgjørelse fastsatt av Regionen/NHF benyttes. Dommerne skal samkjøre i én bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadressen eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av regionen på forhånd og anmerkes på den elektroniske kamprapporten i kommentarfeltet. Kilometergodtgjørelse beregnes fra hjemstedsadresse til kampstedet. Bor dommeren utenfor regionen, kan det kun skrives kilometer fra regionsgrensen til kampstedet.
 • Det gis mulighet for dommere å møte 30 min før kamp, samt bruke 30 min etter gjennomført kamp til dusje/prat med utvikler. Det er ikke anledning til å skrive at man har kommet tidligere eller vært i hallen lenger enn dette med hensyn til føring av diett.

Innsigelser på dommerregninger:

 • Klubber som har innsigelser på dommerregninger, må umiddelbart - innen 14 dager fra kampdato - sende innsigelsen med kopi av utbetalt dommerkvittering til NHF Region Øst. Regionen tar eventuelle misforhold opp med dommerens klubb.

Utbetaling av WO-honorar til dommere:

Dommere som er satt opp til å dømme kamper der Walk Over blir benyttet har rett på utbetaling av WO-honorar dersom:

 • Ordningen gjelder kun for kamper i Regionsserien.
 • Ordningen gjelder ikke for kamper i de klassene hvor det er klubbene selv som setter opp dommere (alle kamper i klassene J/G 09, 10 og 11 år, enkelte 12-årskamper og cupkamper
 • Dommerne som skal få utbetalt honoraret må være tilgjengelig med personopplysninger på https://www.handball.no/system/dommersok/ med telefonnummer for å motta WO-meldinger via sms. Dommerens telefonnummer må være offentlig syv - 7 dager før kampstart (det vil bli foretatt kontroll av dato for siste oppdatering av profilen i tvilstilfeller). 
 • Gjelder når Dommeren/Dommerne blir varslet om at kampen utgår mindre enn 96 timer før terminfestet kampstart. Hver dommer får 250,- (500/2) eller når Dommeren/Dommerne møter opp i hall uten varsel, og har signert elektronisk på kamprapporten på kampen som ikke er spilt. Hver dommer får 250,- (500/2) 
 • For at dette skal utbetales, forholder regionen seg til om WO-melding er innkommet eller ikke. På WO-melding skal det stå det følgende; Motstander / arrangør / dommere kontaktet sted og klokkeslett. Dommerne sender krav til regionen pr. mail.

 

Klubber som har påmeldt tre lag eller flere, har anledning til å la en dommerutvikler telle på dommerkvoten. Klubber som melder ekstra dommerutvikler utover den første, får utbetalt kr. 3000,- ved sesong slutt – under forutsetning av at dommerutvikleren gjennomfører minimum 15 regionstildelte oppdrag i sesongen.

Klubber med påmeldte lag i klassene J/G 09 - 11 år, har anledning til å få godkjent en dommer på dommerkvoten, om de stiller med to Dommer Barnehåndball + Dommerutvikler Barnehåndball. Disse tre utgjør EN dommer på kvoten. Alle må gjennomgått obligatorisk utdannelse.

Klubbene søker om godkjenning av pkt. 10. og 11. til NHF Region Øst.

 

Dommere:

Klasse Dommerhonorar
09, 10 og 11 år  100,-
12 år 180,-
13 og 14 år 195,-
15 år  285,-
16 år  310,-
Juniorserien  360,-
3. div 565,-
4. div  360,-
5.-6. div 310,-
J/G 33  205,-
Temaserien 12 år 85,-
Temaserien 13 år  95,-
Temaserien 14 år  145,-
TH-kamper  150,-

Dommerutviklere:

Klasse Dommerutviklerhonorar
12 år 250,-
13 og 14 år 265,-
15 år  380,-
16 år  420,-
Juniorserien 490,-
3. div 770,-
4. div  490,-
5.-6. div 420,-
J/G 33  205,-
Temaserien  250,- per time


Klubbene følger Statens satser for utbetaling av km godtgjørelse og evnt diett. Pr januar 2018 er dette:

Kr. 3,50 pr km (skattefri sats)+ 1,00 pr passasjer
Kr. 3,50 pr km for EL-bil (skattefri sats)

Alle barn er forsikret gjennom NIF sin Barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år.

Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ og https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Melding om skade skal gis til Gjensidige på telefon 915 03100 eller gå inn på gjensidige.no/handballforsikringene.

Alle som deltar i håndball må forholde seg til Norges Håndballforbunds bestemmelser.

Se https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Klubber som har påtatt seg eller blir pålagt arrangørtjeneste, vil bli ilagt et gebyr hvis klubben ikke møter, møter for sent, eller ikke gjennomfører arrangementet tilfredsstillende.

Arrangører som ikke fører LIVE eller elektroniske kamprapporter (= fører resultat), ilegges gebyr.

Vedrørende bruk av klister:

Arrangør plikter å se til at hallens reglement blir fulgt både av spillere, ledere og publikum. Les mer om klisterbruk her.

 

Omberammelser gjort innen 10 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 750,-
Omberammelser som gjøres 5-9 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 2000,-
Omberamming nærmere enn 5 - fem dager gis kun i helt spesielle tilfeller med
akutt sykdom eller reiseproblemer grunnet ekstremvær.

IM - Lag som ikke møter til kamp uten å ha meldt forfall i rett tid: Kr. 3.000,-
WO – J/G 09-11: Kr. 1000,-
WO – J/G 12-18: Kr. 2500,-
WO - senior og J/G33: Kr. 2500,-                                 

Lag som etter påmeldingsfristen trekker seg fra Regionserien: Kr. 2000,-
(+ at hele startkontingenten beholdes)

Trekking / Ikke møtt i minirundene og Loppetassen: Kr. 1.000,-

Arrangør som ikke møter: Kr. 2000,-
Utilfredsstillende arrangement Kr. 500,-
Arrangør som ikke fører elektroniske kamprapporterer: Kr. 500,- pr. kamp 

Lag som møter uten reglementerte drakter: Kr. 300,-
Dommer som møter uten reglementerte drakt: Kr. 300,-
Lag i yngre, aldersbestemte klasser som møter uten lagleder: Kr. 500,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på omberammede kamper, senest fire dager før kampavvikling: Kr. 500,-

Klubber som ikke melder inn dommer/dommere på hjemmekamper hvor klubben har fått særskilt ansvar for dommeroppsett, senest fire dager før kamp: Kr. 500,-

Dommere og dommerutviklere

1.gang ikke møtt: kr 1.000,-
2.gang ikke møtt: kr 2.000,-
3.gang ikke møtt: kr 5.000,- og dommeren strykes fra klubbens dommerkvote

Pr. manglende dommer ift. dommerkvoten kr 15.000,- og i tillegg sette opp dommere på hjemmekampene til to av klubbens spillende lag. Hvis én av klubbens kvotedommere/- dommerutvikler trekker seg og klubben ikke skaffer ny dommer/dommerutvikler ilegges et gebyr for manglende erstatter: kr 15.000,-

Overprøving av administrative vedtak sendes nhf.ron@handball.no i henhold til den angitte fristen, og må være underskrevet av klubbens fungerende leder eller av lederen i klubbens håndballgruppe.

Overprøving av administrative vedtak:
 
Sendes en av NHF Region Øst sine offisielle adresser i henhold til den angitte fristen,
og må være underskrevet av klubbens fungerende leder eller av lederen i klubbens håndballgruppe.