Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kampreglement for RØ

Gjeldende for sesongen 2019/2020

Alle lag tilsluttet NHF Region Øst skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglement og NHFs lover, kampreglement og spilleregler.

Det skal inviteres til seriespill i senior, veteran kvinner, veteran menn, HU (Håndball for utviklingshemmede) samt jenter (J) 12 – 14 – 16 – 18 og gutter (G) 12 – 14 – 16 – 18.

Avviklingsform kunngjøres i god tid foran hver sesong, med tilhørende sesongreglement
Klassene 11 år og yngre arrangeres etter NHF’s felles reglement for barnehåndball.
Det kan inviteres til seriespill også i andre klasser.

Hele eller deler av serien kan arrangeres i samarbeid med andre regioner.

Premiering av lagene blir gjort kjent i forkant av hver sesong i sesongreglementet.

Dato for påmelding fastsettes av administrasjonen.
Lagene betaler en påmeldingsavgift som fastsettes av Regionstyret.
Påmeldte lag som blir trukket etter at avdelingsoppsettet er klart, ilegges et gebyr.

Lagene blir plassert i riktig divisjon på bakgrunn av forrige sesongs sluttresultat.
Lag fra 3. divisjon rykker opp i 2. divisjon i henhold til NHF’s lov, reglement og bestemmelser.
Administrasjonen kan justere plassering i divisjoner (fra 3. divisjon og nedover) i forhold til påmeldte lag og antall avdelinger.

Involverte lag skal ha beskjed om opp-/nedrykksreglement før seriestart.

Administrasjonen kan ilegge klubber som bryter gjeldende bestemmelser sanksjoner og gebyr.
Regionstyret fastsetter gebyrenes størrelse. (se Sesongbestemmelser som revideres i forkant av hver sesong)

Alle dommere som skal telle på dommerkvote må ha gjennomført de nødvendige kurs og moduler før påmelding, for å kunne bli godkjent.

Dommer/observatør skal være medlem av den klubben som melder de på. 

(pr definisjon dommertilhørighet)

Administrasjonen godkjenner dommer/observatør som skal telle på dommerkvoten. Påmeldingsfrist for dommere/observatører/barnekamplederavtaler bestemmes av administrasjonen.

Hver tredje påmeldte dommer må ha fylt 19 år før 1. oktober det året sesongen starter.

(det vil si dommer 1-4-7-10 osv.).

Klubber som kun har lag i aldersbestemte klasser, kan søke om dispensasjon fra 19 års-grensen.

Deretter må de resterende dommerne ha fylt 16 år før 31.12 det året sesongen starter.

Det kan søkes dispensasjon fra 16 års grensen.

Avtale Dommer Barnehåndball kan godkjennes på dommerkvoten som en kvotedommer, begrenset til én slik avtale pr. klubb. Avtalen må sendes inn med de nødvendige navn påført, for å kunne bli godkjent.

For en klubb som må stille med mer enn tre dommere, kan en dommerutvikler erstatte en dommer. En klubb som må stille med mer enn ti dommere, kan to dommerutviklere erstatte to dommere. Påmelding av dommerutvikler skjer på eget skjema som skal sendes regionskontoret.

I tillegg til å melde på dommere/dommerutvikler iht. kvoten, vil klubber som melder på ekstra dommerutvikler, ut over kvoten, motta kr. 3.000,- i bonus pr ekstra observatør.

Påmeldte dommere kan sperre for lag de spiller på, begrenset oppad til ett lag.

Antall påmeldte dommere må stå i forhold til antall påmeldte lag til seriespill – gjelder alle divisjoner og klasser (unntatt for klassene 11 år og yngre). Klubbene må melde på etter følgende oversikt: 

1 – 2 lag må stille med en dommer
3 – 4 lag       2 dommere                                                21 – 22 lag      13 dommere
5 – 6 lag       4 dommere                                                23 – 24 lag      14 dommere
7 – 8 lag       5 dommere                                                25 – 26 lag      15 dommere
9 – 10 lag     6 dommere                                                27 – 28 lag      16 dommere
11 – 12 lag   7 dommere                                                29 – 30 lag      17 dommere
13 – 14 lag   8 dommere                                                31 – 32 lag      18 dommere
15 – 16 lag 10 dommere                                                33 – 34 lag      19 dommere
17 – 18 lag 11 dommere                                                35 – 36 lag      20 dommere
19 – 20 lag 12 dommere                                                37 – 38 lag      21dommere, osv.

Klubber som ikke oppfyller dommerkvoten ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret.

Dette gjelder uansett om dommerkvoten ikke er oppfylt iht påmelding eller ved at dommere/observatører trekker seg underveis i sesongen.

Dommerkvoten er ”låst” til det antall lag som er meldt på pr 8. mai.

Klubben er ansvarlig for sine dommere/observatører også når det gjelder gebyrer.

Dommere/observatører som ikke oppfyller sine forpliktelser, vil bli ilagt et gebyr som fastsettes av Regionstyret. Ved tredje gangs forseelse strykes dommer/observatør, og klubben ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret.

Videre håndteres dommere som ikke møter etter NHFs lover.

Klubbene må melde på en dommerkontakt før man kan melde på dommere.

Regionens administrasjon utarbeider ”Sesongbestemmelser” for gjennomføring av alle kamper i regionens regi.

 

Endringer i dette kampreglement gjøres av Regionstyret.