Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Jon Forberg

Dommerutviklere

Dommerutvikleren skal bidra til at dommere opplever mestring og utvikling.

Dommerutvikleren fungerer som en veileder for dommerparet før, under og etter kamp. Dommerutviklerens rolle er å skape trygghet og læring for dommerparet. Den observerer kampen, ser på dommernes gode prestasjoner og utviklingsromåder, og leder en utviklingssamtale med dommerne etter kampen.

I etterkant registrerer dommerutvikleren et veilednings- eller prestasjonsskjema i TurneringsAdmin. Veiledningsskjema benyttes i J/G 12-14 årskamper, mens prestasjonsskjema gjelder for J/G 15 år og oppover. Skjemaet er et verktøy for dommerne for videre utvikling, og skal gjengi kampen og samtalens innhold.

Trykk her for mal på veiledningsskjema.
Trykk her for mal på prestasjonsskjema.

Aktiv dommerutvikler i klubb?

Jfr. vårt seriereglement (pkt. 16) teller aktive dommerutviklere på vedkommede klubb sin dommerkvote ved å ha dommere i klassene J/G 14 år og eldre på minimum 10 kamper pr. sesong. Antall innsendte veilednings- og prestasjonsskjema i TurneringsAdmin danner grunnlaget.