Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Dan-Ketil Jakobsen
Foto: Dan-Ketil Jakobsen

Regional spillerutvikling

Vårt mål er at spillere opplever inspirasjon, veiledning, tilført kunnskap, stimulert sine holdninger og øvd sine ferdigheter sammen med andre motiverte spillere.

Hensikten med Regionalt Landslagsmiljø og Fylkessamlinger

Spillere kan forvente:

 • Inspirasjon
 • Bli sett / tilbakemelding
 • Opplever høy aktivisering og hensiktsmessige øvelser
 • Konkretisering
 • Utfordret på refleksjon
 • Utvilingsoppgaver

Region forventer:

 • Innsatsvilje
 • Lærevillighet
 • Selvstendighet
 • Oppgaveorientert

Region gjennomfører samlinger for å:

 • Avdekke motivasjon og holdninger
 • Påvirke ferdigheter
 • Kartegge til yngrelandslag og/eller regionalt landslag

Vår ambisjon er å MOTIVERE til mer selvstendighet og ansvarlighet i daglige treningsarbeid. Dette fordi det er i det daglige
treningsarbeidet størst utvikling og påvirkning skjer.

Samlinger i regional regi kan sammenlignes med hospitering i klubb (les; hospitering utenfor klubb).

Med utgangspunkt i dine ambisjoner er det noen setninger / verdier / holdninger som peker ut retningen på vårt utviklingsarbeid:

 • "Lyst og vilje til å øve mye og motivasjon til å lære”
 • "Det er meg selv det kommer an på”. Det er spilleren selv som må gjennomføre alle treningstimene med kvalitet
 • "Jeg blir det jeg gjør”. Ønsker man å øve hurtighet, må eksplosivitet / skarphet og start-stopp-start terpes ofte
 • "Det jeg vet har jeg godt av”. Kosthold, væske, restitusjon (inkl. god natt søvn), osv.


Våre møteplasser

Spillere som er i målgruppen til regional spillerutvikling kan bli innkalt til:

 • Fylkessamling - fire økter per halvår
 • Regionalt Landslag - tre samlinger a to økter per halvår
 • I tillegg “kjemper” de som danner Regionalt Landslag om deltakelse på repr.lag - Bylag eller Regionslag.


Om samling og din deltakelse
Senest to uker før hver samling mottar innkalte spillere SMS.
I SMS fremkommer nødvendig informasjon om samlingen man er innkalt til.
I hvert innkallingsdokument sees kommende samlinger. Oppfordrer spillerne til å merke seg disse datoene med tanke på
eventuelt videre uttak. Forfall eller praktiske spørsmål knyttet til samlingen rettes oppgitt person på side 1 i innkallingen.
Sykdom/skade – varsle så fort skade/sykdom oppstår. Hvis du har vært forhindret fra å trene for fullt de to siste dagene før samling forventes forfall.

Gjennom deltakelse på samlinger i regional regi ønsker vi å bevisstgjøre spillerne til å bli selvstendig i sitt treningsarbeid. I dette
ligger bl.a. at spilleren selv tar ansvar for å innhente svar på sine spørsmål. I tillegg loggføre trening, reflektere over egen utvikling,
sette seg konkrete personlige utviklingsmål, osv.

Som foresatte vil man det beste for sin ungdom. Vi mener at det beste for alle ungdommer er at foresatte oppfordrer og støtter
ungdommen til å ta ansvar. Videre håper vi at vårt verdi-grunnlag* er noe å strekke seg etter i samtalen(e) om samlingen i etterkant.
*) Begeistring – Innsatsvilje – Respekt og Fair-Play

Spørsmål om uttak rettes til oppgitt kontaktperson. Her har vi som policy at det er klubbtrener og ikke foresatte som henvender seg
med uttaksspørsmål. Vi ber om at alle foresatte respekterer dette.

Totalaktivitet og tilrettelegging i hverdagen
Etter samling bør spiller vente med ny trening til neste dag.

Vårt ønske er at klubb legger til rette for at innkalte spillere er ”fit for fight” til samling. Dagene før samling bør være lagt til rette
treningsmessig og eventuelt deltakelse kamp. Er det mulig styres spiller unna kamp dagen før samling.

Mellom samlingene, det vil si 4-6 uker, oppfordrer vi klubbene til å legge til rette for spillerutvikling.

Med det mener vi bl.a.:

 • Balanse mellom treninger og kamp, utgangspunkt er 3 treninger mellom hver kamp.
 • Kandidater til våre arenaer får en treningspåvirkning i klubbregi som ivaretar utvikling. Vi er opptatt av at helheten til
 • spilleren blir ivaretatt igjennom:
  • Ca 1/3 trening sammen med spillere som har kommet lengre (differensiering / hospitering).
  • Hver klubbtrening med øving i spillsituasjoner som er kamplike (spesifisitet).
  • Hver klubbtrening minimum 1/3 med fys-trening (prestasjonsfremmende og utvikle forutsetningene).
  • Egentrening med fokus mental - og fys-trening.

I vår idrett gjennomføres mange av kampene i helger. Viktig at klubb vurderer hver enkelt spiller sin totalbelastning over tid, slik at
utgangspunktet “3 - 1” holdes så godt det lar seg gjøre.

Regional målsetting
Regionens målsetting med spillerutvikling er å legge til rette for en kultur med positive holdninger og ferdighetsutvikling.
Vårt hovedmål er å bidra til at det innkalles en ny spiller på seniorlandslagene hvert år og at vi er representert med ca 20% på
yngrelandslagene.

Høsten 2017 gjennomføres en målsettingsprosess for vår regionale spillerutviklingsaktiviter. Denne baserer seg blant annet på mottatt evalueringer fra
spillere i forkant av Talentsamlingene.

Spillerutvikling regional regi – NHF Region Nord
Region tilbyr spillere og klubbtrenere møteplasser for ekstra påvirkning.
13-åringer høst                          Trenerskole mange steder i region (fokus trenerutvikling og spillere med for at trenere får praktisere)
14-åringer vår                            Fylkessamlinger seks steder i region
14-åringer høst                          Trenerskole mange steder i region (fokus trenerutvikling og spillere med for at trenere får praktisere)
15-åringer vår                            Fylkessamlinger seks steder i region og felles Talentsamling slutten av juni
15-åringer høst                          Fylkessamlinger seks steder i region og Regional Landslag
16-åringer vår                            Fylkessamlinger … , Regional Landslag, repr.lag “Bylag”og felles Talentsamling slutten av juni
16-åringer høst                          Fylkessamlinger seks steder i region og Regional Landslag
17-åringer vår                           Fylkessamlinger … , Regional Landslag, repr.lag “Regionslag”og felles Talentsamling slutten av juni
17-åringer høst                          (Fylkessamlinger seks steder i region) og Regional Landslag
18-åringer vår                           Regional Landslag og repr.lag “Regionslag”