Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klar for ny sesong?

Ny sesong står snart for døren. Hva kan, bør og må gjøres før sesongen endelig kan starte igjen?

Serien til Norges Håndballforbund Region Nord (RN) gjennomføres i tidsrommet 8. september 2018 til 31. mars 2019. Klubbrådgiverne har satt opp terminlistene for sine områder, og har på best mulig vis forsøkt og ta hensyn til klubbenes ønsker og betingelser. Dersom enkelte kampdager- eller tidspunkt med formodning ikke skulle passe, står det hvordan man gjennomfører en elektronisk omberamming nedenfor.

Mot ny sesong må det også registreres nye spillerstaller, samt legges inn nye trenere, lagledere og kampansvarlige. Nedenfor ligger også brukerveiledninger til SportsAdmin (SA) og TurneringsAdmin (TA), samt annen info som kan være til hjelp i klubbenes forberedelser til ny sesong.

Vi ser fram til en ny sesong, og ønsker alle våre håndballvenner lykke til!

Terminlistene ble publisert 6. juli. Terminlistene finner du også i appen MinHåndball.

Her finner du terminlistene:

Barn (6-12 år):

Ungdom (13-18 år):

Senior (3.-5. divisjon):

NHF er i gang med et arbeid for å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge. Dette kan føre til endringer i de påfølgende regler og bestemmelser for sesongen 2018/19.

Vi anbefaler derfor klubber å ta en titt i seriereglementet til Region Nord for sesongen 2018/19, som er gjeldende for TrønderEnergi-serien og NordNorge-serien.

Les mer om seriereglementet her.

Terminlistene ble publisert 6. juli. Fra denne datoen er frem til 31. august er det gebyrfritt å omberamme (flytte) kamper.

Nye kampdager og kamptidspunkter må avtales med mostander før det sendes en elektronisk omberammingssøknad til klubbens klubbrådgiver.

Merk at alle omberamminger må skje gjennom TurneringsAdmin (TA), etter gjeldende rutiner og reglementer.

Les mer om omberamminger her.

Flere lag har meldt inn et ønske om å spille sine hjemmekamper i egne treningstider. Av erfaring viser det seg at flere klubber forandrer lagenes treningstidpunkter fra en sesong til en annen.

Skulle ikke ukedagen/klokkeslettet stemme ut ifra lagets nåværende treningstider, må ny dag/tid avtales med motstander, og en elektronisk omberammingssøknad sendes til klubbens klubbrådgiver.

Se her for kontaktinformasjonen til klubbrådgiverne.

Les mer om hvordan man gjennomfører en omberamming her.

Ved lagspåmelding hadde alle lag muligheten til å legge inn ett antilag man ikke ønsket å ha kampkollisjoner med. Klubbrådgiverne har strekt seg langt for å få til dette, men man kan likevel ikke garantere at det ikke finnes kollisjoner.

Som i de tidligere sesongene er det også i år store utfordringer med antilag, da det er mange ønsker og systemet som benyttes til å sette opp kampoppsettet i, ikke tar hensyn til dette. Vi har forsøkt å legge til rette for antilagsønskene til alle lag, men muligens vil noen kollisjoner forekomme.

Det samme gjelder tidssperrer. Dersom det ikke er tatt hensyn til dette bør en flytte disse kampene i den gebyrfrie perioden frem til 31. august.

Les mer om antilag her.

Trekninger eller etterpåmeldte lag vil kunne påvirke og føre til endringer i terminlistene til de aktuelle klassene. Vær derfor oppmerksom på endringsmeldinger som sendes ut i tilknytning til slike endringer.

Merk at trekninger og etterpåmeldinger vil kunne føre til gebyr for klubben.

Les mer om dette i Seriereglementet pkt. 21 a) og b).

Norsk håndball benytter de idrettsadministrative systemene SportsAdmin (SA) og TurneringsAdmin (TA) i håndballhverdagen.

For klubb brukes SportsAdmin (SA) til de vanlige og sentrale arbeidsoppgavene knyttet til:

 • Registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
 • Registrering og oppfølging av utøverlisenser
 • Arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
 • Terminlister og påmeldingsløsninger
 • Backoffice for ulike søknadsordninger
 • Effektiv kommunikasjon og distribusjon av informasjon

Last ned brukerveiledningen for SportsAdmin (SA) her.

For klubb brukes TurneringsAdmin (TA) til de vanlige og sentrale arbeidsoppgavene knyttet til:

 • Administrere egen klubbprofil
 • Se egne lag, opprette nye lag med spillerstall
 • Se terminliste for egne kamper
 • Se dommerdagbok for egne dommere
 • Melde på dommere
 • Melde på lag til turnering
 • Betale påmeldinger online
 • Søke omberamming av kamper

Last ned brukerveiledningen for TurneringsAdmin (TA) her

Vi anbefaler at klubbene knytter personer til spesielt tre funksjoner i TurneringsAdmin:

 • Lagleder(e)
 • Trener(e)
 • Kampansvarlig(e)

Ansvarlig i klubben oppdaterer lagsfunksjoner i TurneringsAdmin på følgende måte:

 1. Logg inn i TurneringsAdmin (velg klubbfunksjon under "Avdeling" i venstre marg)
 2. Trykk på "Klubb" > "Mine lag" i venstre marg.
 3. Velg det laget som skal oppdateres.
 4. Trykk på "Lagledelse", og oppdater lagfunksjoner med (nye) navn.

Hvis klubben gjør arbeidet som kreves for å registrere alle personene som skal ha en funksjon tilknyttet de ulike lagene, vil dette forenkle håndballhverdagen til egne og motstandernes lag, regionen, dommere med mer.

NB: Lagledere, trenere og kampansvarlige som "henger" igjen fra forrige sesong (2017/18) må også fjernes.

En alternativ måte er å registrere/oppdatere lagsfunksjoner i SportsAdmin, og hvordan dette gjøres kan du lese om her.

I løpet av sesongen vil regionene gå over til å føre kamprapporter digitalt. Det innebærer t alle kamprapporter fylles inn via TA eller appen MinHåndball. Dette vil være raskt og tidsbesparende for alle lag og arrangører dersom alle lag registrerer spillerstallene sine i TurneringsAdmin (TA) med riktig draktnummer.

NB: Nytt for sesongen 2018/19; det er mulig å kopiere spillerstallen fra siste sesong (Denne sesongens Gutter 15 kan hente spillerstallen fra tidligere Gutter 14 i TA)

Les mer om hvordan man legger inn spillerstall her.