Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

6`er håndball

Spilleregler for barn: 6`er håndball

1:1 6'er håndball spilles på ordinær håndballbane.

Målet står midt på kortlinjen. Det skal være solid fastgjort og innvendig ikke være lavere enn 1,60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger) Målet skal være 3 meter bredt.
(Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.)

1:2 Målet skal være forsynt med et fangnett som er opphengt slik at en ball som kastes i mål, ikke straks spretter ut igjen.

2:1 Anbefalt spilletid er 1x15 minutter i klassene J/G 10 år, og 1x20 minutter i klassene J/G 11 år.

5:1 Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt, etter loddtrekking. Etter scoring settes ballen i spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet

5:2 Det foretas utkast fra målvakt om

a) om en motspiller trår inn i målfeltet med ballen

b) om målvakten har kontroll over ballen i målfeltet eller den ligger stille i målfeltet

c) om en motstander berører en ball som ruller på gulvet i målfeltet

d) om ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvak- ten eller en av angripende lags spillere.

5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag.
Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller til side for mål.

5:4 Alt forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert.

5:5 Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves bare når spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.

5:6 Reglene om forholdet til motspiller håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

Kommentarer til 5: 
Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kon- tringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses.

At forsvarsspillet skal være ball- og ballbaneorientert er sagt ut fra ønsket om at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.

I 6'er håndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Dommer barnekamp rolle som veileder, skal også gjelde i denne aldersklassen.
Advarsel og utvisning skal derfor brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

En utvisning i 6'er håndball er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter. Utvisningstiden styres av sekretariatet.

Dommer barnekamp skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til håndballspillets idé og ideelle mål.